onsdag 17. januar 2018

Svensk riksrevisjon: - Gjeninnfør revisjonsplikt i små aksjeselskap

– Fritak for revisjonsplikt koster mer enn det smaker. Det er konklusjonen i en rapport fra den svenske riksrevisjonen. i 2010 innførte Sverige fritak for revisjonsplikt for små aksjeselskaper. Den ferske rapporten fra riksrevisjonen konkluderer med at antall formaliafeil i selskapenes regnskap har økt, samt at bransjer med høy risiko for skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet har hatt størst tendens til å velge bort revisjonen.

Fare for menneskerettsbrudd og miljøskade: Oljefondet ut av ni selskaper

Yngve Slyngstad, Norges Bank, bilde
Ni selskaper blir utelukket fra porteføljen til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). Det gjelder Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd, Korea Line Corp, Precious Shipping PCL og Thoresen Thai Agencies PC, som alle utelukkes for høy fare for systematiske brudd på menneskerettighetene og alvorlige miljøskader.

mandag 15. januar 2018

Stefan Gössling: Police Perspectives on Road Safety and Transport Politics in Germany

Road safety is a key concern of transport governance. In the European Union, a Road Safety Programme was adopted in 2011, with the objective to reduce road deaths in Europe by 50% in the period from 2011 to 2020. Evidence suggests, however, that this goal will not be met. Against this background, this paper investigates police perspectives on traffic laws, traffic behaviour, and transport policy. Police officers working with road safety are in a unique position to evaluate and judge the efficiency of road safety policies, as they record traffic offences, fine, investigate, and witness in court.

Mange barnevernsansatte tilbyr private barnevernstjenester

Etter at det kom fram at private barnevernstjenester er Norges mest lønnsomme bransje, har VG undersøkt hvor mange av barnevernets ansatte som driver egen forretningsvirksomhet innen barnevern ved siden av sin offentlige jobbn. Det viser seg at siste fem år har minst 59 ansatte i barnevernet tilbudt private barnevernstjenester samtidig som de har vært ansatt i barnevernet.

tirsdag 9. januar 2018

Hvorfor ble Verdikommisjonen latterliggjort?

Det er i år 20 år siden Bondevik I-regjeringen utnevnte Verdikommisjonen. Førsteamanuensis Jill Loga ved Høgskolen på Vestlandet skrev i 2005 en doktorgrad om kommisjonen. I et innslag i NRKs Ekko-sending 8. januar blir hun spurt hvorfor så mange lo av Verdikommisjonen. Loga peker på flere forhold, som at den fikk en ganske pompøs lansering, midt i storhetstida til ironigenerasjonen.

mandag 8. januar 2018

VG: full oversikt over samtlige 11.896 ofre for 2. verdenskrig

Utsnitt av skjermdump fra VGs side Våre Falne. Bilde.
Verdens Gang publiserte i 2015 en full oversikt over samtlige norske ofre for andre verdenskrig, med biografiske opplysninger samt informasjon om hva som ledet til dødsfallet. De fleste er også registrert med bilde.

Arkivet er søkbart på navn, og til en viss grad på sted og hendelse.

Tjenesten har dessuten en kronologisk framstilling knyttet til et kart, der dødsfall markeres på kartet etterhvert som tidsmarkøren vandrer fram gjennom krigsåra.

Dataene er hentet fra Nasjonalbiblioteket og Slekt og data.

Besøk VG: Våre falne

Professor kallar norsk skole "Googleskolen"

Lunner skole By Kjetil Ree (Own work) [CC BY-SA 3.0]. Google text added by H. Birkeland
Professor Anne-Britt Gran ved Handelshøgskolen BI meiner digitaliseringa i norsk skole er "rein galskap", både teknologisk og pedagogisk. I ein fersk Tweet skriv ho: – Digitalisering av skolen handler kun om verktøy. Elevene lærer ingenting om Internett-teknologien, personvern, algoritmestyrte tjenester, hva Google og Facebook tjener penger på. Elevene blir ukritiske konsumenter.

Miljøorganisasjonene tapte klimasøksmålet mot staten

23. konsesjonsrunde, tildelinger. Skjermdump fra Olje- og energidepartementet.
Oljeleiting i Barentshavet: Staten fikk medhold på de vesentligste punktene i dommen fra Oslo Tingrett. I saken som Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes Klimaaskjon reiste mot staten for brudd på grunnlovens paragraf 112, ble saksøkerne også dømt til å betale statens saksomkostninger på kr 580.000 kroner.

Den aktuelle grunnlovsparagrafen lyder:

fredag 5. januar 2018

Trump åpner 90 prosent av havet for oljeleiting

President Trump fjerner nå nok en av Obamas miljømotiverte reguleringer: hele 90 prosent av amerikanske havområder blir åpnet for oljeleiting. Obama hadde redusert dette tallet til bare 6 prosent.

onsdag 3. januar 2018

Slaveri i italiensk landbruk: Migranter mer lønnsomt enn narkotika

Italienske landarbeideres kampanje
mot kriminalitet i bransjen
En mafia-boss ble avlyttet på telefonen i Italia, da han skrøt av at migrantene er mer profitable for mafiaen enn narkotika. I Sør-Italia har flyktningekrisa ført til en slags ghettoøkonomi, der store deler av landbruket drives med landarbeidere uten kontrakter eller rettigheter, og der en stor andel lever i slavelignende forhold, i egne slum-ghettoer ute på bygda.

Bidrag til sorteringssamfunnet?

By GrahamColm (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons, bilde
Blodprøven som blant annet kan avsløre om fosteret har Downs syndrom, vil bli tatt i bruk i Norge allerede i løpet av våren. Det er klinikksjef Kjell Salvesen ved St. Olavs hospital som opplyser dette til P4. Blodprøven blir bare tilbudt ca 600 kvinner i året, som har høyere risiko for å få barn med kromosomavvik.

onsdag 27. desember 2017

Datatilsynet med stoppordrer mot tre barneklokker

All behandling av data fra de to barneklokkerne fra GPSforbarn og Pepcall blir forbudt av Datatilsynet fra 15. januar dersom ikke selskapene iverksetter strenge sikkerhetsforbedringer. Gator har tidligere fått frist for tilsvarende forbedringer innen 29. desember.

fredag 22. desember 2017

Julehilsen fra profesjonsetisk nettverk

Profesjonsetisk nettverk vil gjerne ønske alle våre lesere og nettverksdeltakere en fredelig jul, og et godt nytt år!

Vår aktivitet denne høsten har primært vært på våre blogger
profesjon.no, profesjonsetikk.no og Facebook-gruppen Yrke, profesjon og etikk.

Fire relevante faglige møteplasser kommende halvannet år:

Etikken lider under tidspress i sykepleien

Sykepleiere må stadig ta etisk vanskelige valg gjennom en travel arbeidsdag: Skal han hjelpe flest mulig, eller gi god hjelp til færre? Marita Nordhaug skrev doktoravhandling om prioriteringer, partiskhet og rettferdighet i sykepleie, ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Avhandlingen foreligger nå i bokform på Routledge.

– Prioriteringene er ikke alltid så uttalte, men sykepleiere må gjøre valg, prioritere, rushe videre, få unna. Og det er vanskelig å stå i. Både for sykepleier, pasienten og pårørende, sier sier Nordhaug til forskningsmagasiner Viten og praksis.

torsdag 21. desember 2017

– Ubevisste institusjoner lar datasystemer styre

For 10 år siden la amerikanske private universiteter all faglig informasjon åpent ut på nettet, tilgjengelig for både studenter og allmennheten. Nå kommer offentlige norske universiteter diltende etter, hevder professor Kai A. Olsen ved Høgskolen i Mode, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus. Grunnen til at denne informasjonen har vært skjult bak passord, er ifølge Olsen ikke noen bevisst politikk. Det har bare blitt sånn, fordi datasystemene var bygd slik.