tirsdag 11. juli 2017

FN vedtok forbud mot atomvåpen

Logo of the Campaign for Nuclear Disarmament (CND), designed by Gerald Holtom in 1958,
Den første multilaterale nedrustningsavtalen på 20 år ble vedtatt i FNs generalforsamling, da et internasjonalt forbud mot utvikling, prøving og bruk av atomvåpen ble vedtatt. 122 land stemte for forslaget, mens alle atommakter og Nato-land, unntatt Nederland, boikottet møtet. Nederland stemte imot, mens Singapore avsto fra å stemme.

Over en milliard på mistenkte kontoer i DNB

Loven krever at banker som DNB vet hvem som eier kontoer i banken.
DNB vurderer å stenge tre tusen kontoer med tilsammen over én milliard kroner, der banken ikke har fått de opplysningene hvitvaskingsloven krever om hvem som står bak kontoene.

fredag 7. juli 2017

Volvo: – Alle nye modeller skal ha en el-motor fra 2019

Volvo C60 - fortsatt rein forbrenningsmotor. Foto: Volvo
Volvo kom onsdag denne meldingen: "We are committed to electrification, so from 2019 all new Volvo car models will include an electric motor." Meldingen signaliserer at et teknologisk skifte nærmer seg i bilindustrien internasjonalt, der forbrenningsmotoren er på veg ut.

fredag 30. juni 2017

EU gir Google 23 milliarder i bot

EUs konkurransekommisær Margrethe Vestager gir Google ei rekordstor bot på 2,42 milliardar euro for brot på EUS konkurransereglar. Bota er dobbelt så stor som venta. EU-kommisjonen meiner at Google misbruker den dominerande marknadsposisjonen sin til å sende brukarane til si eiga søkemaskin for vareprisar og nedtone konkurrerande tenester.

Kommisjonen seier at 9 av10 søk på internettet blir gjort på Google. Google svarar at dei vil studere avgjerda frå kommisjonen, men at selskapet er usamd i grunnlaget for bøtlegginga.

torsdag 29. juni 2017

Utvalg vil ha oljefondet ut av Norges Bank

Svein Gjedrem, foto Norges Bank, CC-BY-SA 3.0, via Wikimedia
Et regjeringsoppnevnt utvalg under ledelse av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem foreslår at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) flyttes ut av Norges Bank. En av grunnene er at sentralbanksjefen er styreleder i Oljefondet samtidig som han som sjef i Norges Bank, også er sjef for Oljefondet. Han er dermed satt til å være sin egen kontrollør.

Den franske regjeringen vil stoppe leiting etter olje og gass

Miljøminister Nicolas Hulot. CC0 1.0, via Wikimedia
Den nyvalgte franske presidenten Emmanuel Macron sa i valgkampen at han er motstander av leiting etter olje og gass på det franske fastlandet. Nå annonserer den nye franske miljøministeren Nicolas Hulot at det ikke vil bli gitt nye leitekonsesjoner på karbohydrater, og at loven vil bli vedtatt til høsten.

Hulot medgir at dette vil framprovosere søksmål fra energiselskaper.

Les mer i Aftenposten

onsdag 28. juni 2017

Professions & Professionalism Vol 7 is now available

Professions & Professionalism has published a new issue—Vol 7, No 2 2017. This issue brings articles on healch care, teachers and veterinarians.

torsdag 22. juni 2017

Olje fra Lofoten gir oss 750 kr hver – før miljøkostnader

Klaus Mohn, professor ved Universitetet i Stavanger
Tidligere sjeføkonom i Statoil Klaus Mohn har analysert lønnsomheten i en mulig utbygging av Lofoten, Vesterålen og Senja. Han kommer til at "noen i oljenæringen må ha tatt for mye tran". Under forutsetning av en oljepris på 60 dollar, vil en utbygging gi 500 milliarder kroner i salgsinntekter. Med omtrent de samme økonomiske betingelser som idag, vil oljefondet ifølge Mohn sitte igjen med 130 milliarder etter at kostnadene er trukket fra. Det vil gi hver av oss 750 kroner i året.

onsdag 21. juni 2017

22. juni - Sosialt entreprenørskap i Norge: Muligheter og utfordringer

Senter for forskning på frivillig sektor arrangerer frokostseminar i Oslo 22. juni for oppdragsgivere (dvs departementer) der senteret vil presenterer forskning fra tre rapporter om sosialt entreprenørskap.
Seminaret blir streamet og kan følges direkte fra kl. 08 (eller ses på opptak senere):
Link til streaming her

Til debatten har vi invitert følgende deltakere:

Les mer om frokostseminaret på samfunnsforkning.no

tirsdag 13. juni 2017

Høstens kurs i Profesjonsteori og -etikk ved HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus har høsten 2017 kurs i Profesjonsetikk og Profesjonsteori, som vil gå i regi av Senter for profesjonsstudier. Kursene holdes av hhv. Edmund Henden og Anders Molander (m.fl). Se lenke til emnesider i artikkelen.

fredag 9. juni 2017

Stortinget vedtar sannhetskommisjon om fornorskingspolitikken mot samer og kvener

Flertallet på Stortinget vil gå inn for at det opprettes en sannhetskommisjon om fornorskingspolitikken mot samer og kvener, etter et forslag fra SV. Senterpartiet, KrF, Venstre, MDG og Arbeiderpartiet støtter forslaget. Aps Martin Kolberg sier at det var argumentene som kom fram under Stortingets høring om saken som overbeviste parlamentarikerne om å si ja til kommisjonen. I høringen deltok 29 organisasjoner, blant dem flere samiske og kvenske.

tirsdag 6. juni 2017

Dobbelt lønn for tekstilarbeider i Bangladesh: tre kroner dyrere skjorte

Tekstilfabrikk i Bangladesh 2009. Foto NaZemi, wikimedia
Om H&M skjortefabrikantene i Bangladesh økte lønningene for sine syere til det dobbelte, ville det slå ut me under tre kroner på prisen H&M krever i butikken i Sverige. Regnestykket ble publisert på twitter av sjef for bærekraft i Nordea, Sasja Beslik.

fredag 2. juni 2017

Danmarks statsminister vil innføre fengselsstraff for tigging

Lars Løkke Rasmussen. Foto: Johannes Jansson, norden.org
"Utrygghetsskapende tigging" blir nå ansett som et så stort problem av danske politikere, at statsminister Lars Løkke Rasmussen foreslår å øke straffen for slik virksomhet fra en uke betinget fengsel til to uker ubetinget. Rasmussen sier tiltaket retter seg mot "rombander" i byen.

Utspillet kommer etter henvendelse fra Københavns overborgermester, og støttes av sosialdemokratene.

Les mer på MSN-nyheter

torsdag 1. juni 2017

Uber-sjåfører straffes: 138 forelegg, 67 utbyttebeslag

Protesto contra o Uber no Rio 02194 Uber-sjåfører er anmeldt i Norge. Politiet slår hardt ned på tjenesten, som regnes som pirattaxi-virksomhet. Hele 94 førerkort er inndratt. Av de 138 som har fått forelegg, har 114 vedtatt det. Den første dommen kom høsten 2016.

Delingsøkonomiutvalget har tidligere i år anbefalt å legalisere Uber-drosjekjøring, og ESA kritiserer Norge for å legge så strenge begrensninger på antall drosjeløyver at det går ut over etableringsfriheten.

tirsdag 30. mai 2017

De aller rikeste unndro mest skatt

Anette Alstadsæther, professor NMBU
95 prosent av kontoene skandinaver har i storbanken HNBC i Sveits ble ikke meldt til norske skattemyndigheter. De aller rikeste eier om lag halvparten, en uforholdsmessig stor del, av pengene som står på slike skjulte utenlandskonti. For første gang er tall fra den store datalekkasjen Swissleaks i 2015 nå blitt undersøkt av forskere.

BT-kommentator: Skumle utlendinger

Norsk reiselivsbransje og filmprodusenter klager på internettbaserte tjenester som presser prisene. Kommentator Mathias Fisher i Bergens Tidende ser forslag om avgifter på slike tjenester som proteksjonisme og "internettskepsis":

Fagkonferanse - Årskonferanse Oslo 8–9. juni

Velkommen til fagkonferanse om informert samtykke, profesjon og etikk i Oslo 8. og 9 juni. Forskerkonferansen for teori og praksis om informert samtykke er samkjørt med Årskonferansen for Profesjonsetisk nettverk i Norge. Profesjonsetisk nettverk har egen WS fredag med invitasjon til artikler som kan inngå i et temanummer i Professions and Professionalism 

mandag 22. mai 2017

WHO-ansatte storforbrukere i reisekomfort

Margaret Chan  By Chatham House (Margaret Chan) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons
Verdens helseorganisasjon WHO bruker like mye på reiser for sine ansatte som organisasjonen tilsammen bruker på å bekjempe de tre sykdommene aids, malaria og tuberkulose. Det er nyhetsbyrået AP som har avslørt reiseregningene.

15 varsler på 1,5 år etter innføring av varslings-app

Møller Gruppen innførte varslingsapp der medarbeiderne i bedriften kan varsle anonymt. På ett og et halvt år kom det inn 15 varsler. Ett av dem var anonymt. Bedriften regner med at ett av varslene er alvorlig.

torsdag 18. mai 2017

Orlogskaptein dømt for grov korrupsjon i Nigeriabåt-saken

Den tidligere orlogskapteinen Bjørn Stavrum ble dømt til fire år og åtte måneders fengselstraff for grov korrupsjon og ulovlig salg av militærmateriell under den såkalte Nigeriabåt-saken. Dommen var 8 måneder lengre enn aktors påstand. Han er også dømt til å betale 4,1 millioner kroner i erstatning.

Nå skal skatterådgiverne granskes

60 skatteytere blir kontaktet av skattemyndighetene som direkte resultat av offentliggjørelsen av Panamapapirene. Dette er de sakene Skattemyndighetene følger konkret opp, etter at de i første omgang har sett nærmere på 200 selskaper de ble oppmerksomme på etter avsløringen.

mandag 15. mai 2017

Pareto-topper tiltalt for grovt bedrageri

Fra Paretos nettsted
Pareto Securities, ikke tiltalt.
To ansatte i meglerhuset Pareto og en ekstern konsulent er blitt tiltalt av Økokrim for grovt bedrageri av opp mot 188 millioner kroner. Ifølge tiltalen er opp til 12 selgere blitt svindlet for sin godtgjørelse som skulle vært utbetalt i ettertid, da meglerne holdt skjult at det ble oppnådd over dobbelt så god pris på aksjer fra samme selskap bare få uker etter den aktuelle handelen.

21-23.11: NEONdagene i Bodø – Omstillingsprosesser

I 2017 arrangeres NEONdagene av Nord Universitet i Bodø, i løpet av dagene 21-23. november. Temaet for årets konferanse er Omstillingsprosesser - smertefulle erfaringer eller kreative muligheter? Konferansen skal inspirere og stimulere til refleksjon over dilemmaer, utfordringer og muligheter som kan oppstå i omstillingsprosesser.

torsdag 11. mai 2017

Ny bok: The struggle for teacher education

I store deler av verden blir lærerutdanningen nå sett på som nøkkelen til å løse mange forskjellige samfunnsproblemer. Ifølge Tom Are Trippestad, hovedredaktør for boka "The Struggle for Teacher Education", foregår det en prosess der en rekke eksterne aktører forsøker å få innflytelse på styring og reformer av lærerutdanningen. – I dette politiske klimaet har lærerutdanningene selv mistet problem- og definisjonsmakt, sier Trippestad til hib.no. Den nye boka om lærerutdanningene lar lærerutdannernes stemmer slippe til.

mandag 8. mai 2017

Én dom av blant 70 saker om vitenskapelig uredelighet

Forskningsetikkloven ble vedtatt i i 2006 etter at Sudbøsaken satte fart i arbeidet mot forskningsjuks. Granskningsutvalget har vært i virksomhet fra og med 2008, og har behandlet 70-80 saker. Av disse har bare seks saker endt med en uttalelse fra utvalget. De resterende har blitt avvist eller returnert til lokalt nivå. Tre av de seks sakene endte med frifinnelse, to endte med kritikk mens bare én enkelt sak endte med med konklusjon om "vitenskapelig uredelighet".

UiB forbereder konferanse om FNs bærekraftsmål

Kunnskapsdepartementet ønsker at universitet og høgskoler skal legge større vekt på FNs nye bærekraftsmål.

Nå forbereder UiB en konferanse om initiativet i 2018. Universetetet inviterer andre høgskoler og universiteter til å utnevne personer til å representere i forberedelsene til konferansen.

Les UiBs brev om FNs bærekraftsmål (pdf)

torsdag 27. april 2017

Mange krav om åpent eierregister

To år er gått siden Stortinget vedtok å opprette et offenlig eierskapsregister. Det regjeringsoppnevnte hvitvaskingsutvalget som skulle følge opp vedtaket, foreslo i stedet et lukket register, der heller ikke børsnoterte selskaper skulle inkluderes. Innstillingen har nå mer enn femti høringsuttalelser, der mange går inn for at registeret må være åpent.

Oljefondet forventer god skattemoral fra selskaper de er investerer i

Tax Justice Network Norge kaller det "en liten revolusjon" når Norges Bank nå har publisert et eget forventingsdokument om skatt, der det signaliseres at Oljefondet forventer skatteansvarlighet fra de selskapene det har eierinteresser i.

onsdag 26. april 2017

Fleire amerikanske jobbar i sol enn i kol

Fleire jobbar i sol enn i kol
President Trump lovar nytt liv for kolindustrien, og "mange fleire energijobbar". Då tenkjer han ikkje på fornybar energi, som blir stadig viktigare for amerikansk sysselsetjing. I fjor hadde solindustrien mange fleire tilsette enn kolindustrien.

Barneskole i Bergen forbyr smartklokker

Android Wear Smartwatch: LG G Watch and Samsung Gear Live
Krohnengen skole i Bergen forby elevene å ha med smartklokke på skolen. – Hvis et barn får en melding eller blir oppringt, forstyrres barnet, samtidig som forstyrrelsen fort forplanter seg til de andre elevene. Vi hadde reagert hvis noen tok frem telefonen sin, og da mener vi det bør være likt med smartklokker, sier rektor Per F. Songstad ved skolen til Bergens Tidende.

mandag 24. april 2017

Volkswagen får bot på 2.8 milliarder dollar for dieseljuks i USA

Den endelige boten fra amerikanske myndigheter til Volkswagen skal ha blitt godkjent av en føderal dommer i Detroit. Dommeren Sean Cox omtaler saken som "forsettlig og massiv svindel". Boten lyder ifølge AP på 2.8 milliarder dollar, og er den nest største boten gjennom tidene i USA. Bare BP har måttet betale en større bot, for oljekatastrofen Deepwater Horizon.

tirsdag 18. april 2017

Seminar 20h April, NHH, Bergen: Collective Action in Shipping


Many export-oriented enterprises in the industry is experiencing challenges with crime, demands for bribes in ports, high-level corruption, and other forms of unfair competition. Unless the authorities solve the problem, what can the industry do? Such challenges are difficult to handle alone. How can companies collaborate in putting pressure on governments for better conditions? 

tirsdag 11. april 2017

Volkswagen må kjøpe tilbake 288.000 biler i USA

VW-sjef Matthias Müller har tunge tider.
Tungt for VW-sjef Matthias Müller.
288.000 Volkswagen-eiere har meldt seg til bilprodusenten med ønske om å kvitte seg med bilen etter avsløringen av Volkswagens test-svindelen med eksosutslipp fra dieselbiler. Bilkonsernet har sagt seg villig til å kjøpe tilbake inntil 500.000 dieselbiler, og foreløpig er 138.000 av disse handlene gjennomført.

fredag 7. april 2017

Politidirektoratet ønsket å endre forskeres evalueringsresultat

Politihøgskolen i Oslo. Wikimedia commons, GNU licence
En evalueringsrapport av den midlertidige bevæpningen i politiet hadde ikke "et resultat direktoratet kan stille seg bak". Dette ønsket direktoratet å endre og skrev derfor et brev til Politihøgskolen, der rapporten ble utarbeidet, hvor de ba om en dialog for å "bedre rapporten slik at den kan bli et evalueringsresultat som POD kan stille seg bak".

fredag 31. mars 2017

1st open call to 10th Promitheas conference on energy and climate change

PROMITHEAS
The Energy and Climate Change Policy Network


1st open call

The PROMITHEAS Network is organizing for the 10th (tenth) year the International Scientific Conference on "Energy and Climate Change" during 11-12-13 October 2017 in Athens (Greece).

Please find more details regarding this event at the Conference website

Telenordirektører med gyllen fallskjerm etter korrupsjonssak

A no money handshake. Wikimedia Commons public domain
De to direktørene i Telenor forlot selskapet etter korrupsjonsgranskingen rundt Vimpelcom-saken. Med seg fikk de 17,5 millioner kroner. Finansdirektør Richard Olav Aa hadde en grunnlønn i Telenor på én million kroner. I tillegg fikk han 11,7 millioner i form av ymse goder som forsikring, bilgodtgjørelse, flyttekostnader og skattemessige bonusaksjer.

torsdag 30. mars 2017

Varsler fikk to år i fengsel og 104 millioner dollar

Money. Image public domain, wikimedia.
Bradley Birkenfeld arbeidet i bank med å bistå rike amerikanere med å skjule penger i Sveits. Men så varslet han myndighetene. Det kostet ham to år i fengsel, men lønte seg godt økonomisk: han fikk 104 millioner dollar i belønning.

Regjeringsoppnevnt utvalg for fortsatt ubevæpnet politi

Fortsatt ubevæpnet politi gir høyere tillit i folket.
Bevæpningsutvalget har konkludert: Norge bør fortsatt ha et ubevæpnet politi. Utvalget som er oppnevnt av regjeringen, la i går fram ei rekke anbefalinger, der det bare er i punktet om framskutt lagring at utvalget deler seg.

tirsdag 28. mars 2017

Storstilt pengevasking gjennom nordiske banker

Milliardbeløp fra kriminell virksomhet er blitt hvitvasket gjennom internasjonale transaksjoner der de endte opp på konti i store internasjonale banker, deriblant Nordens største to største banker, Danske Bank og den danske avdelingen av Nordea Bank.

Arbeidere med fast ansettelse uten garantert lønn vant i retten

Mads Wiik Kleven, leder Unionen fagforening
Mats Wiik Kleven
Unionen fagforening
I Bergen Tingrett fikk seks polske arbeidere fullt medhold i saken de anla mot arbeidsgiveren, bemanningsbyrået Clockwork Bemanning. Det er første gang det har blitt felt en dom om de omstridte såkalte 'nullprosentkrontraktene' der man formelt sett er fast ansatt, men bare får lønn når arbeidsgiveren har oppdrag til en. Tingretten konkluderte enstemmig med at kontraktene er en omgåelse av reglene for midlertidige ansettelser.

fredag 24. mars 2017

Tax Justice Network: Alvorlige mangler i lovforslaget fra Hvitvaskingsutvalget

Det regjeringsoppnevnte Hvitvaskingsutvalget har kommet med lovforslag om et norsk register for egentlige eiere. Tax Justice Network peker vi på tre alvorlige mangler i forslaget. Disse må utbedres dersom registeret skal fungere etter hensikten:
  • Registeret må være åpent tilgjengelig
  • Registeret må inkludere børsnoterte selskaper
  • Registeret må omfatte alle eiere (forslått terskelverdi er på 25% eierskap)
Les mer på taxjustice.no

Det har også kommet inn en rekke andre høringsuttalelser. Finn dem på regjeringen.no

25.-26. april: Spennende årskonferanse mot økonomisk kriminalitet

Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet mønstrer et bredt spekter av innledere og tema. Blant innlederne er Nina Selbo Torset fra Aftenposten, Marianne Bender fra Økokrim, Sigrid K. Jacobsen fra TJN Norge og mange flere. Konferansen finner sted i Tønsberg 25.-26. april.

Tema på konferansen:

torsdag 23. mars 2017

Delte syn om regjeringens forslag til siteringsindikator

Kunnskapsdepartementet foreslår innføring av en siteringsindikator i tellekantsystemet. Universitets- og høgskolesektoren deler seg i synet på forslaget, og splittelsen følger ikke vante skillelinjer.

tirsdag 21. mars 2017

SPIR-prisen til Karbonfangst og verdiskaping

Carbon nanofibers
På Fornybarkonferansen i Bergen 15. mars ble Bergen Carbon Solutions kåret til vinnere av SPIR-prisen 2017. Selskapet har utviklet en metode for CO2-fangst som kan revolusjonere CO2-rensing som klimatiltak.

Etikkdager på Campus Kronstad, Bergen

programplakat pdf
Ansvarlig ledelse med tredelt bunnlinje – Økonomisk, sosial- og miljømessig bærekraft
Dette er tittelen for årets etikkdager på Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad. Etikkdagene er åpne for studenter, lærere og andre interesserte.

Program:

torsdag 16. mars 2017

Sør-Koreas president avsatt for korrupsjon

Korea.net / Korean Culture and Information Service (Photographer name) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
For første gang i Sør-Koreas historie er en demokratisk valgt president avsatt av høyesterett i landet. Alle de åtte dommerne var enige om å avsette president Park Geun-hue. Etter avsettelsen har hun ikke lenger immunitet, og blir sannsynligvis stilt for riksrett.

Park er mistenkt for å ha bistått venninnen Choi Soon-sil med pengeutpressing overfor flere av de store konsernene i landet. De skal ha blitt presset til å donere nær 600 millioner kroner til veldedige stiftelser. Flere av topplederne i Samsung er tiltalt for betaling av bestikkelser.

onsdag 8. mars 2017

Slik gjorde Bjerknessenteret Bergen til klimahovudstad

Geofysisk institutt 1928 1951I året 2000 gjekk det eit rykte klimaforskarar i Bergen fanga opp, om at ei stor utlysing av forskingsmidlar var på veg. Då ryktet sa at utlysinga skulle gå til sterke fagmiljø, forsto marinbiologen Eystein Jansen at Bergen hadde dei ressurspersonane som var naudsynte. Dei var berre spreidde rundt i byen, og hadde lite eller ikkje noko skikkeleg samarbeid.

SSB: Regjeringens biodrivstoffsatsing kan gi økning i utslippene

Palmeplantasje i Malaysia
Foto: CEphoto, Uwe Arana
En rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) konkluderer med at regjeringens krav om innblanding av 12 prosent biodrivstoff i 2020 kan gi økning i globale utslipp tilsvarende 29.000 eller hele 238.000 biler. I dette tallet er det ikke beregnet eventuell positiv effekt av 4 prosent innblanding av såkalt avansert biodrivstoff, da det er uklart hvilke råstoffer som vil bli brukt i denne produksjonen. Tilgangen på råstoff til produksjon av avansert biodrivstoff er begrenset – hovedsaklig kvist og kapp fra skogbruket og biologisk avfall.

tirsdag 7. mars 2017

Første gassferge bygd i 2000 – og det ble ikke stort flere

Batterifergen 'Ampere'
Batterifergen 'Ampere' krysser
Sognefjorden.
Foto Vidarlo, Wikimedia commons
15 år etter at et norsk verft bygde den første gassdrevne fergen i verden, går det aller meste av sjøtransporten fortsatt på tungolje og diesel.

Norsk innenriks skipsfart bidrar med 9 prosent av klimagassutslippene i Norge. Uten tiltak vil disse utslippene øke med 40 prosent fram mot 2040. Men alternativene har hittil vært for dyre.

mandag 6. mars 2017

38 prosent av innvandrerbarn lever i fattigdom

For første gang utgjør barn med innvandrerbakgrunn over halvparten av alle fattige barn i Norge. Antallet av slike barn øker, men det gjør også antallet fattige barn uten innvandrerbakgrunn.

– Varslere må tas på alvor

Varsler CC3.0, profesjonsetikk.no
Med utgangspunkt i den siste varslersaken i Bergenspolitiet, skriver Nils Johnsen en kronikk der han ut fra egne erfaringer viser hvilken risiko en organisasjon kan ta dersom ledere ikke er åpne for ubehagelige meldinger fra varslere: – Som leder skal du ha fokus på det som er viktig – og det som er potensielt farlig. I en slik sammenheng er varslerne ressurspersoner, både for deg som leder og for organisasjonen, skriver Johnsen.

Mest bruk av tvang i psykiatrien på Vestlandet

Credit: Wellcome Library, London A mentally ill patient in a strait-jacket attached to the wall and a strange barrel shaped contraption around his legs. Photograph after a wood engraving by E. Tritschler, 1908. 1908 after: Emil Tritscler
Silje Marie Strandberg var utsatt for tvangsbehandling 195 ganger som psykiatrisk pasient gjennom 10 år i Stavanger. Både holding, isolasjon og beltelegging ble brukt mot Strandberg.
– Jeg var livredd. Inni hodet var jeg i en kamp for å overleve, og så ble jeg i tillegg bundet fast. Jeg ble utskrevet i 2008, men fortsatt preger disse hendelsene meg mye, sier Strandberg til NRK Rogaland.

torsdag 2. mars 2017

New articles in Etikk i Praksis

Etikk i praksis
Two articles in Nordic Journal of Applied Ethics / Etikk i Praksis available in early view:

Jennifer Leigh Bailey, May Thorseth: Value and Growth: Rethinking Basic Concepts in Lockean Liberalism

Erika Kristin Palmer: Beyond Proximity: Consequentialist Ethics and System Dynamics

mandag 27. februar 2017

UIO ber studentene vektlegge FN sine bærekraftsmål

Ole Petter Ottersen (174812)Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo, appellerer til studentene om å legge vekt på FNs bærekraftmål. I en tale til Kontaktkonferansen spurte Ottersen om hvem som skal ha ansvaret for implementeringen av FNs bærekraftmål. Disse 17 målene stiller etter Ottersens mening høye krav til de globale styringssystemene om å bryte med gammel sektortenking ved å se de sosiale, økonomiske og miljømessige dimensjoner av bærekraft i sammenheng. Spesielt legger han vekt på at det er avgjørende at helse- og miljøspørsmål ikke underordnes økonomiske mål.

onsdag 15. februar 2017

Etiske utfordringer i kø for president Trump

Melania Trump (8 February 2016)President Donald Trump utfører presidentoppdraget på sin egen nyskapende måte, og de etiske utfordringene hoper seg opp. Noen av problemene forårsakes av familiemedlemmenes omfattende forretningsvirksomhet. Aftenposten har sett nærmere på fem av de viktigste etiske fellene Trump må finne måter bevege seg utenom.

Melanias kleskolleksjon: Førstedame Melaina Trump holder seg med en stilsikker garderobe. Nylig saksøkte hun Daily Mail for 1,3 milliarder kroner som erstatning for tap av framtidige inntekter, etter at avisen skrev at hun hadde arbeidet i et modellbyrå som også drev eskortetjenester.

Indiske nyvinninger innen fornybart

Natriumkarbonat, kjemisk oppbygning
I den indiske delstaten Tamil Nadu har man startet fangst av CO2 fra et kullkraftverk med en ny og billig teknologi, som gjør CO2 om til verdifulle kjemikalier. Det er første gang i verden denne teknologien er satt i bruk. Prosessen er også et gjennombrudd  for fangst av karbondioksid uten subsidier. Fabrikken planlegger å fange 60.000 tonn CO2 i året, ved å bruke CO2 som ett av råstoffene for sodaaske (natriumkarbonat) og andre kjemikalier som brukes som råvarer i industrien.

mandag 13. februar 2017

Verden i Bergen – møt verdens fremste sakprosaister 18. februar

Paul GreenbergLørdag 18. februar samles noen av verdens fremste sakprosaister på Litteraturhuset i Bergen. Under årets festivaltema ”ARV” møter de publikum til samtaler, opplesninger og debatter som tematisk spenner fra pakistansk kvinnefrigjøring og europeisk høyrepopulisme til krigen i Syria, favelaen i Brasil og biologisk mangfold i havet.

Rafia Zakaria (Pakistan) er advokat, aktivist og forfatter av boka The upstairs wife, hvor hun vever sin egen families erfaringer inn i Pakistans brutale historie. Av Newsweek ble boka omtalt som av de mest imponerende bøkene fra det indiske subkontinentet i nyere tid.

Paul Greenberg (USA) har skrevet flere bestselgende og prisbelønte bøker om fiskeri og biologisk mangfold i havet.

Fylkespolitikere tjener en halv million på 5-6 møter

Det er stor variasjon i lønningene som heves av fylkestingspolitikere. Blant de fylkene som betaler høyest lønn finner vi Rogaland, Troms og Buskerud. I Rogaland tjener en fylkestingspolitiker knapt 500.000 kroner i året. Fylkestinget møtes 5-6 ganger i året. Fylkesordføreren tjener om lag like mye som en statsråd – 1,2 millioner kroner.

I snitt tjente norske fylkespolitikere omlag 360.000 kroner i fjor. Denne lønnen har de i tillegg til lønn fra sin vanlige jobb.

Les mer i Aftenposten

Romanias regjering ville tillate korrupsjon – måtte trekke forslaget

By Adriatikus (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Fra protest mot korrupsjon i 2012.
Den rumenske sosialdemokratiske regjeringen under statsminister Sorin Grindeanu foreslo å legalisere korrupsjon for beløp under 400.000 kroner. Men de største demonstrasjonene i landet siden Ceausescus fall tvang regjeringen på retrett.

Manifest årskonferanse 14. mars: Høyrepopulismen

"Høyrepopulismen - rødgrønne valg under mørkeblå makt" er tittel for Forlaget Manifest sin årskonferanse 14. mars. Disse problemstillingene blir sentrale:
  • Ga økte klasseforskjeller seier for milliardæren Donald Trump?
  • Hvordan møter demokratiet en mer autoritær høyreside?
  • Fins et rødgrønt svar til «innvandrerkvinnen som ikke vil jobbe»?
  • Elitene Frp overser: velferdsprofitører og hvitsnippkriminelle
  • Hvilken strategi trenger sentrum-venstre mot de mørkeblå?

IT-giganter vil at retten skal stanse innreiseforbudet

Nesten hundre storselskaper vil stanse president Trumps innreiseforbud for folk fra ei rekke muslimske land. I en juridisk betenkning går flere av de største IT-selskapene i USA ut mot president Donald Trumps presidentordre. Blant selskapene er Google, Uber, Microsoft, Facebook, Twitter, eBay, Netflix og Intel, i tillegg til en mange selskaper i andre bransjer, som Levi Strauss og Chobani.

mandag 6. februar 2017

Delingsøkonomiutvalget: – Skattlegg Airbnb-utleie som kapitalinntekt

Pixabay, public domain
Uber: Pirat-taxi eller bidrag
til statens skattekiste?
Samme dag som en masteroppgave fra NHH forteller at det er relativt lite å hente i skatteinntekter fra privat Airbnb-utleie, legges rapporten fra regjeringens delingsøkonomiutvalg fram. Her foreslås at private leieinntekter fra Airbnb-utleie under 30 dager bør skattlegges som kapitalinntekt. Det betyr at fribeløpet halveres til kr 10.000.

Brochmann-utvalget: vi ar ikke lyktes godt nok med å få flyktningene i arbeid

Professor Grete Brochmann
Innstillingen fra det nye Brochmannutvalget er ingen gave verken for innvandringskritikere eller tilhengere av friere innvandring. Men kommisjonen peker på at vi ikke har lyktes godt nok med å innlemme flyktninger i arbeid.

onsdag 1. februar 2017

Leder i Politiforum: – Historsk nedbygging av politiet

Ole Martin Mortvedt, redaktør Politiforum
I en leder i Politiforum, organ for Norsk politiforbund, reises sterk kritikk mot politikerne for å ha "frasagt seg ansvaret for å styre tilstedeværelsen til maktorganet politiet". Dette ansvaret har de nå overlatt til politidirektøren. – Nå ser vi resultatet. Ved første korsvei, fjerner han 126 lensmannskontorer, fortsetter redaktør Ole Martin Mortvedt.

fredag 27. januar 2017

CROP Poverty Brief: – Fiscal systems should not make the poor net payers

Based on the results of a study applying comparable fiscal incidence analysis to twenty-eight low and middle income countries, Prof. Nora Lustig (Tulane University, USA) argue that:

torsdag 26. januar 2017

Reglene strammes inn overfor Airbnb i mange land

Fra Airbnb nettside for Oslo
– Airbnb er blitt verdens største hotellkjede, uten at noen kjenner til skatteinntektene, sier Kristin Krohn Devold, som er administrerende direktør i NHO reiseliv til Bergens Tidende.

Men nå har mange byer rundt i verden tatt grep, og krever at Airbnb gir tilgang til tall og utleiere.