Om profesjonsetikk

Her kommer det en kort introduksjon til begrepet "profesjonsetikk". Inntil videre refererer vi til denne Wikipedia-artikkelen