fredag 14. august 2020

Knusende NAV.rapport: Ressursmangel, svakt faglig oppdatert og manglende reaksjon hos tilsynsmyndighetene

Sigrun_Vågeng foto Blair175 via Wikimadia CC-by-sa-3-0.jpg
Det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle granske NAV-skandalen har kommet med en knusende rapport om skandalen. Hovedansvaret legges hos NAV og Arbeids- og sosialdepartementet. – Saken illustrerer hvordan det kan gå når de institusjonene som skal sikre at offentlige myndigheter ikke øver urett mot den enkelte, ikke har de ressursmessige forutsetningene for å gjøre dette, ikke er faglig oppdatert og heller ikke reagerer eller kommuniserer på adekvat måte, heter det i rapporten.

Blådress i finans med master i filosofi

Rodin: tenkeren. Foto Rene Dugas, Pixabay. Fri bruk.
Bård Alexander Øymar arbeider i Danske Banks avdeling Institutional Advisory. Han har en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Bergen, og en master i finans fra Norge Handelshøyskole.

— For meg blir det mer tydelig at en bakgrunn med ulike ståsteder vil bety mye i jobbsammenheng. Verden er i stor endring. Her vil filosofiutdanningen være evig aktuell, mens deler av økonomifaget og andre mer spesifikke fag kan bli mindre relevante på sikt, sier Øymar til Khrono.

mandag 27. juli 2020

Columbus-statuer fjernet i Chicago

Columbus-statuen i Grant Park, Chicago. Lisens: Fri bruk
Ordfører i Chicago Lori Lightfoot sørget natt til lørdag for at to Columbus-statuer i byen ble fjernet med kran på grunn av hensynet til befolkningens sikkerhet. Dette skjedde etter at 49 politifolk og fire demonstranter ble skadd i opptøyer i byen der det ble krevde at statuene måtte fjernes. Statuene er også blitt sprayet med maling og kledd i hvit hette som en referanse til Ku-Klux-Klan før de ble fjernet.

Korona førte til tøffere opptakskrav og lengre ventelister

https://1.bp.blogspot.com/-q3Cgcbf3GQY/XtD13I-KUSI/AAAAAAAACvQ/B_TWlri30j866JKqsCppPqnRXd2qtcYDACPcBGAYYCw/s320/Universitetsplassen, Oslo.Foto Wolfmann via Wikipedia Lisens CC by-sa 4.0
Hittil er fortsatt 28.000 søkere uten tilbud til høyere utdanning etter første runde med opptak. 12.000 søkere – 8,7 prosent flere enn i fjor – settes i sammenheng med koronapandemien. 63.000 – 40 prosent – av alle søkere kommer ikke inn på førstevalget sitt.

torsdag 16. juli 2020

Ny årbok 2020 med studentarbeid frå HVL, Institutt for økonomi og administrasjon

Framsida, årbok 2020 HVL Studentarbeid Inst. for økonomi og administrasjon
Ei ny imponerande årbok er publisert med alle studentoppgåvene frå bachelor- og masterstudia ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for økonomi og administrasjon – 2020.

For næringslivet, moglege arbeidsgjevarar, fagfeller og nye studentar er dette staden å finne mangfaldet i tema studentane har spesialisert seg i. Boka er sett saman av forskingsposterar der kandidatane presenterer kvar sine bachelor- og masterarbeid.

Nedanfor publiserer vi ein kort presentasjon av dei studentarbeida som fell innanfor kategoriane etikk, samfunnsansvar og berekraft.

Les eller last ned heile årboka for 2020 (pdf)

tirsdag 14. juli 2020

Bedrifter i delingsøkonomien granskes i Sverige

Tier elsparkesykkel, Oslo. Foto Ssu. Lisens CC by-sa 4.0
Det svenske arbeidsmiljøverket skal granske arbeidsforholdene i bedrifter innen delingsøkonomien. Blant dem er Foodora, der de norske sykkelbudene oppnådde tariffavtale etter en langvarig streik i 2019. Philip Eide, markedssjef for Foodora i Norden, synes det er helt ok å bli kikket i kortene.

Koronakrise i USA: Butikkjeder, kirker, skoler og universiteter går konkurs

Koronapandemien slår virksomheter av mange slag over ende i USA. Flere veletablerte, store varehus og butikkjeder har søkt konkursbeskyttelse. De var under presss fra netthandel før pandemien, og tålte ikke enda en utfordring.  Når flere av de store butikkene går over ende, blir kjøpesentrene mindre attraktive for kundene, og dermed også for mindre butikker, som trekker seg ut. Resultatet er at kjøpesentre også får problemer.  Også kirker, skoler og universiteter har legges ned. Kirkene er avhengige av kollektinntektene, som synker kraftig når gudstjenestene må avlyses. Mange skoler eies av kirkesamfunn. Når disse ikke lenger har penger til å støtte skolene, må disse stenge. Også universiteter er avhengige av donasjoner fra private og tidligere studenter – som tørker inn under koronakrisen.
Brooks Brothers 20-tallet.
I dag: konkursbeskyttelse.
Koronapandemien slår virksomheter av mange slag over ende i USA. Flere veletablerte, store varehus og butikkjeder har søkt konkursbeskyttelse. De var under presss fra netthandel før pandemien, og tålte ikke enda en utfordring.

Når flere av de store butikkene går over ende, blir kjøpesentrene mindre attraktive for kundene, og dermed også for mindre butikker, som trekker seg ut. Resultatet er at kjøpesentre også får problemer.

mandag 13. juli 2020

UNESCO Courier: Women’s perspective on post-pandemic era

UNESCO Courier cover page
The July-September issue of Unesco Courier features articles by women, giving women’s perspective on the post-pandemic era.

“As nurses, caregivers or teachers, women have been on the front line in the fight against the pandemic. They have been hit hard by the social and economic crises, confronted with domestic violence amplified by the lockdowns – yet their views have not been heard enough.

– Raskare tiltak i Norfund ville gjort 100-millionars svindel vanskelegare å gjennomføre

Frå LOLC Bank Cambodia si nettside
Svindlarane som lurte Norfund for 100 millioner kroner var profesjonelle og hadde store ressursar. Norfund trudde dei betalte til LOLC Bank Cambodia, men pengane gjekk i staden inn på falske konti i andre land. Rapporten frå PWC om svindelen er nå overlevert til Utanriksdepartementet, som er Norfund sin eigar.

fredag 10. juli 2020

Fossilindustrien visste om klimatrusselen på 60- og 70-tallet

Red lines show where Exxon thought the world’s carbon dioxide levels and temperatures would be at around 2019. Image: InsideClimate News
I en forskningsartikkel i 1966 i tidsskriftet Mining Congress Journal skrev den daværende presidenten i Bituminous Coal Research Inc. dette:

"There is evidence that the amount of carbon dioxide in the Earth's atmosphere is increasing rapidly as a result of the combustion of fossil fuels."

"If the future rate of increase continues as it is at the present, it has been predicted that, because the CO2 envelope reduces radiation, the temperature of the Earth's atmosphere will increase and that vast changes in the climates of the Earth will result."

"Such changes in temperature will cause melting of the polar icecaps, which, in turn would result in the inundation of many coastal cities including New York and London."

onsdag 8. juli 2020

Nokut: – Må lære av 'de som driver nettundervisning'

E-læring. Pixabay-lisens, fri bruk
Fungerende Nokut-direktør Øystein Lund forventer at universiteter og høgskoler har en gjennomtenkt plan for undervisningen til høsten. Koronasituasjonen tar ikke raskt slutt. Nå mener Lund at det må være slutt på dugnaden, da ting måtte tas på sparket. Han gir langt på vei også støtte til Forskerforbundet i at de ansatte ikke lenger kan ta støyten for mer digtal undervisning.

mandag 6. juli 2020

Høyre størst blant akademikere

Akademikerlua. Ukjent person. Foto: Knut Knutsen. Fri bruk CC0
Akademikere foretrekker fortsatt styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet, som får henholdsvis 27 og 20 prosent oppslutning i en ny meningsmåling blant universitetsutdannede. Arbeiderpartiet taper oppslutning. Miljøpartiene MDG, SV og Venstre har tilsammen 32 prosent oppslutning, med henholdsvis 13, 12 og 7 prosent.

Senterpartiet (5) og Fremskrittspartiet (4) er fortsatt ikke utpregete akademikerpartier.

Undersøkelsen er gjort blant 899 personer.

torsdag 2. juli 2020

Første kommune med krav om full åpenhet i anbud

Cayman Islands, Foto Lhb1239 via Wikimedia,  CC by-sa 3-0
Sør-Varanger kommune er første kommune som stiller krav om full åpenhet fra deltakere i anbudsrunder kommunen lyser ut. Åpenheten gjelder hvem som er egentlige eiere, hvor mye de betaler i skatt og om de har virksomhet i skatteparadiser.

onsdag 1. juli 2020

Tysk elitestyrke delvis oppløst etter ytrehøyre-koblinger

KSK. Foto: Tim Radebacher, Wikimedia, CC by-sa 4.0
Den tyske spesialstyrken Kommando Spezialkräfte (KSK) blir delvis oppløst etter kritikk for økende høyre-ekstremisme i styrken. Forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer begrunnet oppløsningen med at KSK har en "giftig ledelsekultur".

mandag 29. juni 2020

Halvparten er med på like harde klimatiltak som koronatiltak

Arne Jon Isachsen, foto: Tore Sætre. Lisens CC by-sa 4.0
Halvparten av nordmenn er åpne for like inngripende tiltak overfor klimatrusselen som overfor koronatrusselen. En undersøkelse Opinion har gjort for NRK spurte folk om dette. Samtidig mener 75 prosent at klimaendringene er like alvorlige som koronakrisen eller verre.

BI-økonom Arne Jon Isachsen mener idealisme er vel og bra, men at det virkelig monner først når folk begrenser utslipp også når de ikke tenker over det. Dette foreslår han å oppnå ved å legge en avgift på 1 krone per kilo CO2, uansett kilde, og så dele alle pengene ut igjen likt til hele folket. Da vil storforbrukerne av CO2 betale, mens småforbrukerne vil tjene på det, i følge Isachsen.