fredag 24. januar 2020

EU støtter norsk forskning på autonome skip med 200 millioner

Frakteskip på Donau. pxfuel.com lisens CC0 - fri bruk
Kanalfrakteskip
Kongsberg Maritime skal installere utstyr for autonom drift av det norsk fôrskipet Eidsvaag Pioneer, som transporterer fôr mellom fabrikk og oppdrettsanlegg for Skretting og Cargill. Det samme skal gjøres på en belgisk kanal-fraktebåt.

torsdag 23. januar 2020

Lagmannsretten: Leiteboring bryter ikke med grunnloven

Njord A-platformen. Tom Jervis via Wikimedia, Lisens CC-by 2.0
Lagmannsretten ga ikke Greenpeace og Natur og Ungdom medhold i saken de har reist mot staten. Miljøvernorganisasjonene hevder at statens utdeling av 40 leiteblokker i 23. konsesjonsrunde er brudd på Grunnlovens paragraf 112:
"Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger."

onsdag 22. januar 2020

Klima: 12 lyspunkter i mørke tider

Flytene vindturbin Goto sakyama flickr foto mmatsuura fri bruk flickrLyspunkter: Mens Australia brenner, publiserer NRK 12 lyspunkter som viser at noen ting tross alt går i riktig retning.

På toppen av lista finner vi nyheten om at Storbritannia i 2019 for første gang fikk mer energi til strømproduksjonen fra fornybare kilder enn fra fossile. Kull, som i 1990 ga 3/4 av energien til strømproduksjonen, er i år redusert til to prosent. Fornybar energi står nå for 43 prosent.

IEA-rapport: Oljeindustrien investerer 1% i fornybart

Troll A-plattformen. Foto: Swinsto101. Lisens: CC by-sa 3.0
Investeringene går fortsatt til fossilt.
Det internasjonale energibyrået IEA la søndag fram en rapport i Davos, som viser at oljeindustrien bare bruker 1 prosent av kapitalutgiftene utenfor kjernevirksomheten til rein energi.

Rapporten finner bare små tegn til endringer i investeringene fra olje- og gasselskapene.  Av de reine investeringen går 5 prosent til fornybar. Ifølge rapporten kan en innsats for å kutte metanlekkasjer fra produksjon og frakt av gass på veien fra bakken til forbrukeren, kutte store klimautslipp.

Les mer på Sysla

fredag 17. januar 2020

Programmet er klart for workshop 5.2.2020: Ansvarlige profesjoner: Hvordan utfordrer FNs bærekraftsmål profesjonskunnskap?

Programmet er klart! Profesjonsetisk Nettverk arrangerer workshop som en del av SDG-konferansens Day Zero i Bergen 5.2.2020 med tema
Ansvarlige profesjoner: Hvordan utfordrer FNs bærekraftsmål profesjonskunnskap?

Workshopen foregår i Maos Lille Røde i Det akademiske kvarter, Olav Kyrres gate 49, kl 15-16.30, og er den del av Day Zero – dagen før den store SDG-konferansen som arrangeres av Universitetet i Bergen.

Se program nedenfor

Klimaeffekten av CO2 sterkare enn vi har trudd

Skogbrann Australia 2010. Foto 80-trading-40. Lisens CC by-sa 3.0
Berre starten?
Fleire forskargrupper internasjonalt er i ferd med å publisere resultat av forsking som tyder på at varmepådrivet frå auka CO2 i atmosfæren er sterkare enn vi har trudd. Kor mykje sterkare er det stor diskusjon om, men alle dei nye og betre modellane tyder på at temperaturen på jorda vil auke meir enn modellane så langt har synt.

Tysk enighet om tidslinje for avvikling av kull

Garzweiler kullgruve. Foto: Falbisoner. Lisens CC by-sa 4.0
Rikskansler Angela Merkel har blitt enige med lederne for delstatene Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt og Brandenburg om ei tidslinje for utfasing av brunkull- og kullkraftproduksjonen. I nyttårstalen lovte Merkel at hun vil bruke all sin kraft for å få kontroll over klimaendringene.

torsdag 16. januar 2020

Bærekraftsrapportering også mulig for småbedrifter

FNs bærekraftsmål
Den årlige rapporten fra The Governance Group om bærekraftsrapportering fra selskapene på Oslo Børs, viste at bare 14 av 100 selskaper for god karakter. Når situasjonen er så dårlig for store selskaper, er det da mulig for små selskaper å oppnå resultater innen bærekraft og -rapportering?

Universiteter og høgskoler skal konkurrere om grønne punkter

Flyreiser innenlands og utelands er punkter på kortet. Fri bruk, pexels.com
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø har lansert et vurderingskort med 9 punkter for vurdering av hvor bærekraftig og miljøvennlig institusjonene driver virksomheten sin. Ifølge ministeren skal ikke institusjonene konkurrere mot hverandre, men "mot klimaendringene".

Dette er de 9 punktene:

tirsdag 14. januar 2020

– Canvas og andre digitale plattformer truer universitetene

skjermdump fra uio.no
Canvas brukes ved UiO
15 nederlandske rektorer har lansert et opprop med tittel "Digitalisering truer universitetet. Det er på tide å sette en grense". Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, deler bekymringen. Flere store kommersielle aktører tilbyr hendige tjenester for utdanningsinstitusjonene, og fristelsen er stor for å benytte disse til rimelige priser. Rektorene nevner Canvas, Blackboard, Turnitin, Coursera og EdX.

mandag 13. januar 2020

NAV-skandalen: 9 varsler gjennom 6 år førte ikke fram

Sigrun Vågeng, Nav-direktør. Foto BBlair via Wikimedia. Lisens CC by-sa 3.0
VG har gått gjennom hundrevis av dokumenter i Nav-skandalen for å avklare hvor tidlig feilpraktiseringen av EØS-regelverket ble varslet. Avisen har funnet 9 konkrete varsler. Det første kom allerede i 2012/13. Henvendelser til Nav og norske myndigheter fra en europeisk domstol, EØS, EFTA, Trygdretten, Nav Klageinstans har ikke ført til endring av praksis. Heller ikke en sak det Storbritannia tapte i EU-retten i en parallell sak, og der Norge engasjerte seg på britisk side, førte til endringer i norsk praksis.

NORDPRO-konferansen 2020: Profesjoner i bevegelse i Norden


Universitetet i Agder, foto: Morten O. Haugen via Wikipedia, lisens CC by-sa 3.0
Nordisk Nettverk for profesjonsforskning, NORDPRO, arrangerer sin årlige konferanse ved Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge 19.–20. november 2020.

TEMA: Profesjoner i bevegelse i Norden

Konferansen ønsker å undersøke og sammenholde utvikling og endringstendenser innenfor profesjonsfeltet i de Nordiske landene. I disse år ændres forholdet mellem professionelle, myndigheder og borgere uden vi fuldt ud ved, hvad det betyder for borgere og professionelle. Konferensen fokuserer derfor på at belyse, hvordan profesjonernes autonomi, ansvar og handlerum påvirkes i mødet med politiske reformer og initiativer. Ikke mindst er vi interesseret i forskning som viser, hvilke konsekvenser politiske, organisatoriske og tekniske ændringer har for de professionelles arbejde, for professionernes indre sammenhængskraft og for de professionelles ansvar og autonomi i nye organisationsformer.

torsdag 9. januar 2020

Etikk i Praksis 2-2019 er publisert

Issue Nr. 2 2019 of Etikk i Praksis – Nordic Journal of Applied Ethics is available.

It can be read without cost or need to log in, here: https://is.gd/les_eip

Innhold:

Introduction: The Ethics of Sustainable Governance
Espen Dyrnes Stabell, May Thorseth, Allen Alvarez, Siri Granum Carson

onsdag 8. januar 2020

– Sogndal, Bø og Volda under hardt press

Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. Foto: Harald Groven. Lisens CC by-sa 2.0
Etter 40 år i høgare utdanning fekk Terje Erik Bjelle sjansen til å fordjupe seg og skrive ein rapport, der han kunne ta med eigne røynsler og sjå attende på utviklinga i høgskulesektoren. Rapporten, som er publisert av Høgskulen på Vestlandet, syner at store endringar har skjedd på 50 år. Den norske strukturen med meir enn dobbelt så mange studiestader innan høgare utdanning som Sverige har, er under press. Det gjeld spesielt studiestadene i distrikta.

Nature: Greta Thunberg en av de 10 viktigste for vitenskapen i 2019

Greta Thunberg. Foto: Europaparlamentet. Lisens CC by 2.0
Det prestisjetunge tidsskriftet Nature har kåret Greta Thunberg til en av de ti mest innflytelsesrike for vitenskapen i 2019. Hun deler plassen med 9 framstående vitenskapsfolk. Her er de andre 9: