fredag 22. mars 2013

Etikkdagene 8.–12. april ved Høgskolen i Bergen

Etikkdagene 2013 arrangeres ved Høgskolen i Bergen, Nygård. Programmet kan lastes ned HER
Dagene inneholder én til to forelesninger her dag, med følgende temaer:
  • Etiske kjøreregler i globale selskap – Erfaringer fra en logistikkgigant
  • Rettslig betydningen av yrkesetiske regler
  • Skatteparadiser og korrupsjon – noe for alle og enhver?
  • Konkurransetilsynet – Verdier, lovgrunnlag og arbeidsmåter
  • Ansvarlig og lønnsom. – Etikk i forretningsmodeller
  • Villedende markedsføring
  • Hvordan takle et liv i sus og dus – Verden sett med Veblen-briller
Arrangører er Institutt for Elektrofag, Institutt for Økonomisk-Administrative fag i samarbeid med Profesjonsetisk nettverk i Norge og Forpro

torsdag 21. mars 2013

Konferanse 15. mai: Lysøen Revisited—15 years of Human Security

Hvilke utfordringer møter verdenssamfunnet i arbeidet med å ta vare på menneskers sikkerhet?
Dette er tema for konferansen "Lysøen Revisited - 15 years of Human Security" i Bergen 15. mai 2013. Arrangører er Universitetet i Bergen, University of Winnipeg og University of Ottawa.

"Etikk i praksis" ønsker bidrag!

Tidsskriftet "Etikk i praksis" ønsker faglige bidrag til de to kommende utgavene: