torsdag 11. april 2013

Profesjonsetisk kurs engasjerer i Sandnes

Utdanningsforbundet Sandnes arrangerer lokalt kurs for tillitsvalgte om profesjonsetikk. 45 tillitsvalgte møtte på kurset, som var satt opp for å gi rom for å diskutere dette viktige temaet. Sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Reidun Blankholms innledning trakk linjene tilbake til lærernes samlede motstand mot nazifiseringen av skolen under krigen. Les mer på Utdanningsforbundet

Jo Strømgren krever skjerping av yrkesetikken

Jo Strømgren mener dansere og andre kulturarbeidere må heve yrkesetikken. Han mener det må bli slutt på å akseptere at kommersielle aktører bruker gratisarbeidende studenter som bærebjelke i sine oppsetninger. Les mer i Klassekampen

Torberg Foss og Åge Wifstad: Humanismens vilkår i prosedyrenes tid

I artikkelen fra 2011 tok Foss og Wifstad opp temaer som er blitt aktuelle i samfunnsdebatten i disse dager: "Dokumentasjonskrav[et] avspeiler en helsesektor som har tatt etter den økonomiske tenkemåten. Sykehuset regnes som en bedrift, tross alle sine ulike funksjoner. "
"Tolstoj beskrev i romanen om Anna Karenina: Alle lykkelige familier ligner hverandre, hver ulykkelig familie blir ulykkelig på sin spesielle måte. Så når psykiske lidelser i tiltagende grad ses på som generelle sykdomstilstander, som skal gjøres til gjenstand for standardbehandling, er denne humanistiske tendensen i psykisk helsevern truet."
"Innsikten om at vår menneskelighet ligger i at vi er språklige, er i dag mer til stede i litteratur og kunst [enn i psykologien], og kanskje dette er talende for hvordan psykologi og psykiatri har overlatt basal menneskekunnskap til andre disipliner."
Les hele artikkelen i Psykologforeningens tidsskrift