torsdag 16. mai 2013

HiOA: workshop i profesjonsetikk 31. mai

Profesjonsroller og allmennmoral

Sted: HiOA
Tid: fredag 31. mai 2013 kl 09.25

På vegne av Profesjonsetisk Nettverk arrangerer Senter for Profesjonsstudier workshop i profesjonsetikk 31. mai.

Nytt nummer av Etikk i Praksis: matetikk.


Tidsskriftet 'Etikk i praksis' er kommet med sitt første nr i 2013. Temaet er denne gangen matetikk.

fredag 3. mai 2013

Professions and Professionalism med ny utgave (nr 1, 2013)

Professions and Professionalism har kommet med ny utgave (Vol 3, No 1 2013). Følgende artikler er publisert: