fredag 28. juni 2013

NTL-konferanse: Et kriminelt arbeidsliv?


Hvordan bekjempe sosial dumping og svart økonomi.
  • Sted:  Auditoriet i Skattekvartalet, Schweigaards gt. 17 i Oslo.
  • Tid: 25. september 2013, kl 9.30–16.00
Temaet for konferansen er arbeidslivskriminalitet. Innledningene spenner fra regjeringens arbeid mot sosial dumping og handlingsplanene mot uverdige forhold i enkelte bransje, til hvordan statlige virksomheter kan samarbeide bedre i denne kampen.

torsdag 13. juni 2013

Abstracts ønskes til de tiende NEON-dagene 28-29. november

Til den 10. NEON-konferansen i slutten av november inviteres medlemmer og andre interesserte til å levere abstracts til sesjonene. Av spesiell interesse for profesjons- og etikk-interesserte er sesjonen for Organisasjon, profesjon og etikk.