mandag 21. oktober 2013

Årskonferanse i Profesjonsetisk Nettverk, 22.-23.mai 2014

Årets tema: Utdanningenes rolle i og ansvar for etikk i undervisning.
Etikk inngår som en integrert del av profesjonsutøvelsen. Konferansen fokuserer på utdanningen som skal forberede yrkesutøvere til denne hverdag.

torsdag 17. oktober 2013

SPS-konferansen 2013: Mangel på profesjonelle?

Torsdag 5. desember ønsker Senter for profesjonsstudier velkommen til årets SPS-konferanse. Tema er «Mangel på profesjonelle?»

tirsdag 8. oktober 2013

'Etikk i praksis' ønsker bidrag til kommende utgaver

Tidsskriftet Etikk i praksis ønsker bidrag til de to kommende utgavene med temaene 'Styring av naturressurser' og 'Etikkbølgen i ytkesutdanning og praksis.

fredag 4. oktober 2013

PhD-avhandling om sykepleierverdier under press


Marita Nordhaug
Tradisjonelle verdier i sykepleien kommer under press i møte med dagens krav til kostnadseffektivitet i helsevesenet. Sykepleiens idealer om å gi adekvat pleie og omsorg til den enkelte pasienten kommer i konflikt med en rettferdig fordeling av pleieressursene mellom mange pasienter.