fredag 29. november 2013

Nettverkets årskonferanse,
tema 'Etikk i profesjonsutdanningen':
Invitasjon til bidrag

Falstadsenteret i dag
Årskonferanse i Profesjonsetisk Nettverk holdes 22.-23.mai 2014, på Falstadsenteret utenfor Trondheim.

Etikk inngår som en integrert del av profesjonsutøvelsen. Konferansen fokuserer på utdanningen som skal forberede yrkesutøvere til denne hverdag. Vi ønsker bidrag som tematiserer både hva som skal undervises og hvordan, eksempelvis ved identifisering av etiske utfordringer for yrkesutøveren, eller presentasjon av eksperimentelle pilotprosjekter.