fredag 19. desember 2014

Konferanse: Applied Ethics – Technology and Governance of Health and Natural Resources Project

Den avsluttende konferansen i prosjektet "Applied Ethics: Technology and Governance of Health and Natural Resources" ved NTNU blir arrangert i Trondheim 21.-22. mai.

fredag 12. desember 2014

Nordisk tidsskrift for studier i utdanningspolitikk NordSTEP inviterer til bidrag om autonomi

Nordic Journal of Studies in Educational Policy (NordSTEP) inviterer til bidrag til et spesialnummer om autonomi i utdanningen. Arbeidstittel for utgaven er "Autonomy in education: normative and/or analytical value?"

torsdag 11. desember 2014

Nye stipendiatstillingar ved Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bergen er ein utdannings- og forskingsinstitusjon som legg vekt på kunnskapsutvikling, nyskaping, kultur og livslang læring. Kompetansen ved høgskolen vert søkt av studentar og er etterspurd i samfunns- og næringsliv. Høgskolen satsar først og fremst på profesjonsutdanning, og på forskings- og utviklingsarbeid som støttar denne verksemda.

fredag 5. desember 2014

Piketty's 'Kapitalen i det 21. århundre' på norsk


Thomas Piketty: Kapitalen i det 21. århundre, omslagsbilde
Thomas Pikettys internasjonale bestselger 'Kapitalen i det 21. århundre' kommer på norsk 12. desember. Denne boka, som den amerikanske økonomen Paul Krugman omtaler som 'tiårets kanskje viktigste', har vakt stor debatt verden rundt. Piketty analyserer data om fordeling og ulikhet fra 20 land helt tilbake til 1700-tallet, for å utlede sine teorier og konklusjoner om dagens økonomi og utviklingstrekkene framover.

torsdag 4. desember 2014

9.12 - to seminarer med Tax Justice Network:
Scheelutvalget, utvikling og menneskerettigheter

Den 9. desember byr Tax Justice Network på to seminarer om skatt: Hva mener internasjonale eksperter om Scheel-utvalgets rapport? Hvorfor henger skatt, utvikling og menneskerettigheter tett sammen? Les mer om seminarene og påmeldingsinfo under.

mandag 1. desember 2014

Folkeavstemning forkastet fjerning av skatterabatt for superrike i Sveits

Sveits holdt søndag folkeavstemning over tre forskjellige saker, der den ene handler om skatteflyktningene sine særskilte skatterabatter i fjellandet.

Fire gonger fleire slavar i Storbritannia

Den britiske regjeringa har for første gong gjort eit overslag over kor mange som lever under slaveliknande tilhøve i Storbritannia. Det høge talet – 13.000 personar – er sjokkerande, seier innanriksminister Theresa May.

torsdag 20. november 2014

Etikk i praksis med temanummer om 'etikkbølgen' i yrkesutdanning

 Tidsskriftet Etikk i praksis er ute med nr 2/2014, med tema «etikkbølgen» i yrkesutdanning og -praksis

Disse artiklene er å finne i innholdet:

tirsdag 18. november 2014

Seks Telenor-sjefer godkjente Usbekistan-avtalene

Det franske slottet Château de Groussay–
en av eiendommene Gulnara Karimova
har kjøpt i løpet av de siste årene.
Klassekampen skriver idag at seks framtredende ledere i Telenor har sittet i styret for VimpelCom, der de har stemt for avtalene med den usbekiske presidentdatterens postboks-selskap Takilant. En aksjonæravtale fra 2002 mellom de to storeierne i VimpelCom, Telenor og russiske Alfa-gruppen, fastslår at 8 av 9 styrerepresentanter må stemme for alle oppkjøp, som altså ikke kunne skje uten Telenors godkjennelse.

mandag 17. november 2014

Telenors vei inn i Usbekistan: store pengerbeløp til diktatorens datter

Gulnara Karimova, bilde
Diktatordatter med mye penger.
Blant annet fra Vimpelcom / Telenor.
Korrupsjon: Mobilselskapet Vimpelcom, der Telenor er en av de største eierne med 43 prosent av aksjene, har betalt minst 55 millioner dollar til en venninnen av diktator-presidentens datter. Landet er Usbekistan – et av verdens mest korrupte land. Det Gibraltar-registrerte selskapet Takilant, som tok imot beløpet, har en aksjekapital på bare 20 kroner, og er heleid av Gayane Avakyan, venninnen og assistenten som ofte figurerer diskret ved siden av den glamorøse og styrtrike presidentdatteren Gulnara Karimova. Transaksjonene, som er dokumentert av Klassekampen i artikler i papiravisen lørdag og i papir- og nettutgaven idag, er sannsynligvis bestikkelser for å oppnå mobil-lisenser i Usbekistan. Og investeringen har båret frukter: Nederlandske rettsmyndigheter anslår at Vimpelcom har tjent 1.7 milliarder kroner ved hjelp av bestikkelsene.

Sakkyndig revisor: Franchisetakerens risiko hinsides høy

Partner i Bergen Revisjon Roald Laurantsen skrev en en rapport om franchise-avtalen mellom Bon Invest og Odd Arild Halvosen der Bergen Tingrett felte den historiske dommen som stemplet avtalen ugyldig (les mer om Bon Appetit-saken). Laurantsen mener franchisetakeren ble ført bak lyset.

fredag 14. november 2014

Franchisetaker tilkjent erstatning i retten. Franchisegiver konkurs.

Hamburger, bilde. Foto: Rob Owen-Wahl
Franchisetakeren Odd Arild Halvorsen fra Nannestad vant fram med en historisk dom i Bergen Tingrett i februar 2012. Retten dømte franchisegiveren Bon Invest AS til å betale millionerstatning og saksomkostninger til Halvorsen fordi franchiseavtalen gjorde det umulig for Halvorsen å tjene penger på den.

Nå skal skatteetaten ta de kriminelle i byggebransjen

Hans Cristian Holte, bilde– Kontroll med det profesjonelle markedet innen bygg og anlegg er vår viktigste kontrolloppgave. Signalet fra vår side skal være tydelig, sier skattedirektør Hans Christian Holte til Aftenposten.

Holte viser til at omsetningen i byggebransjen er hele 400 milliarder kroner i året, samtidig som denne bransjen er på topp i antall anmeldelser av fiktiv fakturering.

tirsdag 4. november 2014

Sosial dumping i fiskeindustrien?

Fiskeribedriften Sekkingstad på Sotra kan bli tvunget til å betale norske lønninger til de polske arbeiderne i produksjonen. Norske ansatte i produksjonen har tarifflønn på 162,85 kr timen, mens de østeuropeiske arbeiderne tjener omlag 100 kroner timen.

mandag 3. november 2014

- For sterk lojalitet kan gi problemer ved varsling

For sterk lojalitet kan bidra til en uheldig profesjonskultur, ifølge stipendiat Birthe Eriksen ved Juridisk Fakultet ved Universitetet i Bergen. Organisasjoner med sterk lojalitet, som politiet og forsvaret, har spesielle utfordringer ved behandling av varslersaker, skriver hun i et innlegg i Bergensavisen. Men også sykehus og andre organisasjoner med sterke profesjonsmiljøer kan ha tilsvarende problemer.

'Etikk i praksis': invitasjon til bidrag

Etikk i praksis er et vitenskapelig tidsskrift i anvendt etikk og beslektet politisk teori. Tidsskriftet tar imot bidrag fra alle som arbeider med problemstillinger innen anvendt etikk fra ulike faglige innfallsvinkler.

Tidsskriftet inviterer til bidrag til utgavene som kommer i 2015:

fredag 17. oktober 2014

SPS-konferansen 2014 om brobygging i profesjonsutdanningene

Torsdag 4. desember ønsker Senter for profesjonsstudier velkommen til årets SPS-konferanse.
Temaet er "Brobygging - kvalitet og relevans i profesjonsutdanningene".

torsdag 9. oktober 2014

Ny bok om elite og klasse i et egalitært samfunn

Elite og klasse i et egalitært samfunn, omslagsbildeProfessor Johs. Hjellbrekke uttalte nylig til Klassekampen: "Du kan gjerne tro at man kommer langt med to tomme hender, hardt arbeid og masse vett i Norge, men sannsynligheten for at du kommer høyt opp i inntektshierarkiet er langt høyere om du har høy klassebakgrunn».


tirsdag 23. september 2014

Kinesere slipper ut mer CO2 enn europeere

Kullkraftverk, bilde
Utslippene av klimagasser fra Kina har passert en milepæl: kinesiske CO2-utslipp er nå større per hode enn de europeiske. Suverent mest utslipp kommer likevel fra amerikanere, som i snitt slipper ut 16,5 tonn CO2 per år. Kinesere slipper nå ut 7,2 tonn per år, mens europeere slipper ut 6,8 tonn. Gjenomsnittet per person på verdensbasis er 5 tonn CO2-utslipp. Tallene stammer fra the Global Carbon Project, et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i en rekke land, som har som siktemål å legge fram objektiv statistikk over karbonutslipp og -kutt.

onsdag 10. september 2014

Grønn energi for skipsfarten?

Skipsfart forurenser, bilde
Crina Silvia Ilea leder prosjektet Maritime SHIFT, som er opprettet etter forespørsel fra «skipsklyngen» Maritime CleanTech West. Maritime SHIFT skal både utvikle reinere motorer og bedre målemodeller for å optimalisere skipsdesign. Prosjektet har søkt status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) i regi av Norges forskningsråd.

onsdag 3. september 2014

Oppdrettseiere betaler for gjenfangst av rømt fisk

U.S. Fish Wildlife Service | Creative Commons
Etter stormen Lena i begynnelsen av august ble to av oppdrettsanleggene utenfor Rosendal skadd og sannsynligvis var det mye fisk som rømte. Det var anlegget Sjøtroll, eid av Lerøy Seafood, og Eide Fjordbruk som ble fikk skader av stormen. Begge bedriftene har nå gått med på å betale kostnader for gjenfangst av laksen i elv.

Forurenser må betale for utslipp i Mexico-gulfen


Deepwater Horizon
Halliburton har inngått et forlik og betaler ut 6,8 milliarder kroner i erstatninger til ofre for utblåsningen fra oljeriggen Deep Water Horizon i Mexico-gulfen i 2010. Utblåsningen var tidenes største oljekatastrofe i USA. 11 mennesker omkom da riggen eksploderte. Utblåsningen varte i hele 3 måneder. Utbetalingene fra Halliburton går i første rekke til fiskeindustrien.

torsdag 28. august 2014

Oljefondets rådgiver frykter nye store kriser

- Historien viser at økonomiske kriser kommer hyppigere og er kraftigere. Den største frykten må være at det igjen kommer en depresjon som er så stor at det økonomiske og politiske systemet ikke kan håndtere den, sier John Kay til Aftenposten. Key er rådgiver for Statens pensjonsfond utland. Kay, som er tilknyttet Oxford og London School of Economics, holdt denne uken foredrag under Norges Banks årlige konferanse om finansforskning.

fredag 22. august 2014

Færrest pedagoger per barnehagebarn i Oslo

Tall fra Kostra viser at Oslo henger etter de andre store byene i Norge i antall pedagoger per barnehagebarn. I Oslo er det 15,4 barn for hver pedagog i barnehagene. Trondheim er best blant de større byene er. Der har barnehagene i snitt 10,9 barn per pedagog.

onsdag 13. august 2014

Konferanse i Bergen om skatteparadiser og skjulte penger

Skatteparadis og skjulte penger mikroplakat
Tax Justice Network arrangerer 19. september en konferanse i Bergen om skatteparadiser og skjulte penger. Konferansen stiller spørsmålet om hvordan forskning kan gi mer åpenhet i finansielt hemmelighold.

tirsdag 12. august 2014

Temanummer om profesjoner og profesjonsutdanning fra Gjallerhorn

Tidsskriftet Gjallerhorn er ute med et nytt nummer med tema profesjoner og profesjonsutdanning. Redaksjonen fokuserer i sin innledningsartikkel på motsetningen mellom uttalt offentlig politikk og den faktiske utviklingen innen utdanningene.

tirsdag 1. juli 2014

Eks-president Sarkozy pågrepet i korrupsjonssak

Nicolas Sarkozy, bilde.
Tidligere president i Frankrike Nicolas Sarkozy ble i morges pågrepet av politiet for å avhøres om en større korrupsjonssak. Det er første gang en tidligere fransk president er blitt pågrepet av politiet. Sarkozy har vært under etterforskning siden februar. Saken skal ha tilknytning til mistanken som tidligere har vært reist om at Sarkozy fikk økonomisk støtte i den siste presidentvalgkampen fra Muammar Ghadaffi, den gang var president og diktator i Libya.
Ikke overraskende mener i 7 av 10 franskmenn i en undersøkelse at politikerne er korrupte.
Les mer i Aftenposten

Norske nødhjelpsorganisasjoner investerer i etisk tvilsomme selskaper

Fire av de største norske nødhjelpsorganisasjonene har investert deler av kapitalen sin i selskaper som driver virksomhet som organisasjonene selv kaller etisk uholdbar. VG og E24 har hatt en grundig gjennomgang av selskapenes investeringer. Det er hovedsakelig investeringer gjennom aksjefond som ender opp i tvilsom virksomhet. To av selskapene – Flyktningehjelpen og CARE Norge – investerer ingen midler på børsen. Men de fire andre – Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Redd Barna – har investert over 2,7 milliarder kroner i aksjefond og andre verdipapirer.

torsdag 26. juni 2014

– En myte at stadig flere går på trygd

En fersk forskningsrapport tyder på at påstanden om at stadig flere lever på trygd, er feil. Forskerne , Lars Inge Terum (HiOA, Senter for profesjonsstudier) og Aksel Hatland (Institutt for samfunnsforskning), har skrevet rapporten "Sysselsetting og trygd under arbeidslinja" som viser at trygdeforbruket har ligget stabilt på ca 20% de siste 20 åra.

mandag 23. juni 2014

onsdag 18. juni 2014

NENT: Prioriter forskning for omstilling, ellers er petroleumsforskning etisk uforsvarlig

Petroleumsforskning er forskningsetisk urforsvarlig dersom den hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål ikke nås. Dette er konklusjonen fra Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) i uttalelsen de kom med idag.

mandag 16. juni 2014

– Annethvert yrke borte om 20 år

En svensk studie konluderer med at annethvert yrke vil være borte om 20 år. Yrkene i faresonen er først og fremst slike som kan utføres av datamaskiner og roboter. Men ifølge Stefan Fölster, sjef i Reforminstitutet, er fotomodell det første yrket som vil forsvinne. Denne slutninger trekker Fölster av at det idag er så enkelt å redigere bilder. Datamaskinene forteller Fölster at det er 98 prosent sannsynlighet for at datamaskinene har gjort fotomodellene overflødig om 20 år.

Meir enn 10.000 sjølvmord som følgje av finanskrisa

Bilde - Banksy: Follow your dreams. Cancelled.Ein forskingsrapport publisert i forskingstidsskriftet British Journal of Psychiatry syner at finanskrisa førte til markert høgare tal for sjølvmord i Europa og Nord-Amerika. I EU steig talet i perioden 2009-2011 med 6,5% frå nivået i 2007. Det tilvarar nesten 8000 sjølvmord. Canada hadde ein auke på 240 og USA på 4.750 sjølvmord. Det påfallande var at denne utviklinga ikkje skjedde i Sverige, Finland og Austerrike.

onsdag 4. juni 2014

Bama får anerkjennelse for arbeid mot sosial dumping i Italia

BAMA-direktør Øyvind Briså fikk tilbud om en pall med vin og sigaretter som gave, da han hadde møte med leverandører i Sør-Italia. Frukt- og grønnsakgiganten har lang erfaring fra Italia, og får nå internasjonal anerkjennelse for hvordan de tar tak i etikkutfordringer hos leverandørene.

mandag 2. juni 2014

Tom Skauge gjenvalgt som leder i Profesjonsetisk Nettverk

Årsmøtet i Profesjonsetisk Nettverk på Falstadsenteret 23. mai gjenvalgte Tom Skauge som leder i nettverket. Neste års workshop skal arrangeres av Høgskolen i Bergen i samarbeid med andre fagmiljøer i byen.

Styre i Profesjonsetisk Nettverk bli da dette:
Leder: Tom Skauge, HIB. Vara: Turid Aarhus Braseth, HIB
Styremedlemmer blir:
Patrick Kermit, NTNU/HIST. Vara: Siri Granum Carson, NTNU.
Solveig Botnen Eide, UIA. Vara: Hans Grelland, UIA.
Andreas Eriksen, stipendiat ved SPS. Vara: Edmund Henden, SPS
Fritz Breivik, UiN.
Lars Jacob Tynes Pedersen, NHH.
Jens Erik Paulsen, Politihøgskolen Oslo
Gudmund Waaler, Sjøkrigsskolen.

- Økonomipensum mangler fag om finansiell betydning av bærekraft og etikk

Bilde av Heidi Finskas, Norsif. Foto KLP
Økonomiutdanningene ved høyskoler og universiteter mangler i høy grad tema som ansvarlighet og bærekraft. Dette går fram av en undersøkelse gjort av konsulentselskapet EY for Norsk forum for ansvarlig og bærekraftige investeringer (Norsif). EY har gått gjennom pensum ved 21 økonomiutdanninger, og konkluderer med at bare 5 av undervisningsinstitusjonene inkluderer faglig innhold med direkte relevans til bærekraftige investeringer.

fredag 23. mai 2014

Stortinget beholder etikkråd for oljefondet

Stortinget går mot regjeringens forslag om å legge ned etikkrådet for oljefondet. Ifølge Aftenposten går nå finanskomiteen samlet inn for å beholde etikkrådet. Regjeringen får likevel gjennom deler av forslaget sitt, ettersom etikkrådet heretter skal gi sine råd til Norges Bank, som nå skal ta avgjørelse i disse sakene. Idag er det Finansdepartementet som avgjør saker etter råd fra etikkrådet.

Les mer i Aftenposten

onsdag 21. mai 2014

Rettsmedisinere fjernet 700 hjerner fra døde spedbarn uten tillatelse fra pårørende

I jakten på årsaken til krybbedød har rettsmedisinere fjernet hjerner og andre organer fra 700 døde barn. Dette har de gjort uten å spørre foreldrene til barna. Til VG forklarte Torleiv Ole Rognum, som står bak den systematiske forskningen, dilemmaet fra et vitenskapelig ståsted.

fredag 16. mai 2014

Etikk i Praksis: temanummer om styring av naturressurser

Etikk i Praksis har kommet ut med nr 1-2014, som er et temanummer om styring av naturressurser.
Av innholdet nevner vi:

onsdag 30. april 2014

Lite treffsikker formueskatt

Tre forskere ved NHH har beregnet at tolv av Norges mest kjente milliardærer slipper unna to tredjedeler av formuesskatten. Nøkkelen er å ha mye gjeld og penger i eiendom. Funnene er referert i Aftenposten.

fredag 25. april 2014

Tekstilbransjen: ingen undersøkte selskaper garanterer for lønn å leve av

tekstilarbeidere foto
Blant 50 undersøkte selskaper finner ikke kampanjen Clean Cloths Campaign noen selskaper som garanterer arbeiderne sine en lønn de kan leve av. Enkelte av selskapene har planer som kan sette dem i stand til å gi en slik garanti i løpet av kort tid, opplyser kampanjen i en rapport som omtales av Aftenposten.

onsdag 23. april 2014

Konferanse om utviklinghemmede: Selvbestemmelse – til besvær?'

Samordningsrådet arrangerer konferanse i Bergen 24.-25. april med tema: 'Selvbestemmelse – til besvær?' Her stilles det spørsmål om mennesker med utviklingshemming får virkelig innflytelse over egen situasjon, eller om de også må ta stilling til spørsmål de ikke har kompetanse til å avgjøre. Konferansen er fulltegnet.


fredag 11. april 2014

Komite: etikk og samfunnsansvar må bli obligatorisk i økonomisk-administrativ utdanning

Høsten 2011 vedtok Nasjonalt Råd for Økonomisk – Administrativ Utdanning (NRØA) å nedsette en komité for å se nærmere på etikk – og samfunnsansvarsundervisningen innen det norske økonomisk- administrative feltet. Rapporten ble fremmet for NRØA årsskiftet 2013/2014.

torsdag 10. april 2014

'Etikk i praksis' søker bidrag

Tidsskriftet Etikk i Praksis søker bidrag til de to kommende utgavene. Tema er Etikkbølgen i yrkesutdanning og praksis og Teknologiutviklingens normative dimensjoner.

Erna Solberg: - Å benytte svart arbeid er usolidarisk

Erna Solberg
Statsminister Erna Solberg sier til Aftenposten at hun mener det er usolidarisk å benytte seg av svart arbeid. Hun er enig med LO i at svart arbeid er et økende problem. - Jeg er enig med LO i at svart arbeid og arbeidslivskriminalitet er en utfordring, og mye tyder på at ulike former for svart arbeid og kriminalitet er et økende problem i arbeidslivet, sier statsminister Erna Solberg til Aftenposten.

Programmet klart for årskonferansen i Profesjonsetisk Nettverk

Programmet for årskonferansen i Profesjonsetisk nettverk 22-23 mai er nå klart. Det kan lastes ned fra NTNU som pdf. Programmet ligger også på nett her.
Konferansen har tema 'Etikk i profesjonsutdanningen' og blir avholdt på Falstadsenteret i Innherred, Nord-Trøndelag.

fredag 4. april 2014

Skatteparadis i Europa -
utstilling under etikkdagene ved Høgskolen i Bergen


Sigrid Klæboe Jacobsen og Tom Skauge foran utstillingen
Jacobsen og Skauge
Høgskolen i Bergen åpnet i samarbeid med Tax Justice Network - Norge onsdag 2. april en utstilling om «Skatteparadisene i Europa».

Utstillingen inngår i  årets Etikkdager ved Høgskolen i Bergen.

Politiet advarer byggebransen mot organisert kriminalitet

Atle Roll-Matthiesen
Atle Roll-Matthiesen i politidirektoratet advarer byggebransjen om at organisert kriminalitet griper om seg i bransjen. Roll-Matthiesen spør: - Hvem er din ansatte? Hvem er dine kunder og leverandører? Får vi kontroll på det er mye gjort, sier Roll-Matthiesen til Aftenposten.

tirsdag 1. april 2014

23. april ny frist for abstrakt til Nordpro 2014 (Oslo 23.-24.10)

Fra Nordpro-konferansen 2012Frist for levering av abstrakt til NORDPRO 2014-konferansen er utsatt til 23. april. Konferansen arrangeres i Oslo 23.-24. oktober 2014.

Temaet er 'De nordiske velferdsmodellene. Velferdsmodeller i endring – Implikasjoner for profesjonsutøvelse og profesjonsutdanning'. NORDPRO 2014-konferansen inviterer til forsknings- og utviklingsbidrag innenfor et bredt spekter av temaer knyttet til profesjoner, profesjonsutøvelse og profesjonsutdanning.

torsdag 27. mars 2014

Regjeringen foreslår lukking av aksjonærregisteret.
- Fremmer kriminalitet, sier Tax Justice Network

- Pengene flyter bort når eierne er ukjente.
- Når eierskap kan skjules, åpnes veien for misbruk som innsidehandel, skatteunndragelser og konkurransevridning. Vi trenger nye og bedre instrumenter for å sikre åpenhet rundt næringsvirksomhet og eierskapsforhold, peker Tax Justice Network Norge på i en kommentar til høringen om «Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret».

onsdag 5. mars 2014

Omsorgsteknologikonferansen 2014 i Bergen 20. mai

Velkommen til Omsorgsteknologikonferansen - Tjenesteinnovasjon og omsorgsteknologi!

Ny frist 20. mars for abstracts til Årskonferansen i Profesjonsetisk Nettverk (22.-23. mai)

Årets tema for konferansen er: 'Etikk i profesjonsutdanningen'.
Etikk inngår som en integrert del av profesjonsutøvelsen. Konferansen fokuserer på utdanningen som skal forberede yrkesutøvere til denne hverdag. Vi ønsker bidrag som tematiserer både hva som skal undervises og hvordan, eksempelvis ved identifisering av etiske utfordringer for yrkesutøveren, eller presentasjon av eksperimentelle pilotprosjekter.  

tirsdag 4. mars 2014

NEON-konferansen Stavanger, november: frist for forslag 21. mars

«Bærekraftig organisering – nye handlingsrom?» er overskrift for NEON-dagene 2014. De finner sted i Stavanger 25.-27. november.

'Etikk og samfunnsansvar' tema ved HiBs etikkdager 2-22.4


2.-22. april går de årlige etikkdagene ved Høgskolen i Bergen av stabelen. I år er tema «Etikk og Samfunnsansvar».

tirsdag 25. februar 2014

Bidrag ønskes til 'Etikk i praksis' om 'profesjonsbølgen'

Etikk i praksis fra Akademika forlag inviterer til å sende inn bidrag til nr. 2/2014: «Etikkbølgen» i yrkesutdanning og -praksis
Etikk har i stadig større grad blitt en eksplisitt del av yrkesutdanningene. Mens yrkesetiske verdier tidligere ble ansett som noe som yrkesutøvere nærmest umerkelig ble sosialisert inn i gjennom utdanning og praksis, vokser etikk i dag frem som et eget fag i mange utdanninger.

onsdag 19. februar 2014

NORDPRO-konferanse i Oslo 23.-24. oktober

Profesjonene og de nordiske velferdsmodellene. Velferdsmodeller i endring - implikasjoner for profesjonsutøvelse og profesjonsutdanning er tema for NORDPRO-nettverkets konferanse i Oslo 23.-24. oktober 2014. Mer informasjon kommer på NORDRPOs hjemmeside.

torsdag 6. februar 2014

Nettbasert database for inntektstfordeling fra 27 land

En omfattende database over inntekstfordeling og toppinntektenes "andel av kaka" er nå publisert på Paris School of Economics. Thomas Pikettys studier fra 2002 og 2003 av inntektsfordelingen i Frankrike har resultert i en rekke studier av andre lands fordeling. Tallene er basert på skattedata fra 27 land, og går mange tiår tilbake – for noen land helt tilbake til 1870.

torsdag 23. januar 2014

Omsorg for utviklingshemmede: Marked, anbud, fagkunnskap og etikk

Kommersielle tilbud for de aller mest sårbare er en økende tendens. Men offentlige myndigheter må følge opp tett, heter det i en ny fagartikkel i Tidsskriftet Fontene.