tirsdag 25. februar 2014

Bidrag ønskes til 'Etikk i praksis' om 'profesjonsbølgen'

Etikk i praksis fra Akademika forlag inviterer til å sende inn bidrag til nr. 2/2014: «Etikkbølgen» i yrkesutdanning og -praksis
Etikk har i stadig større grad blitt en eksplisitt del av yrkesutdanningene. Mens yrkesetiske verdier tidligere ble ansett som noe som yrkesutøvere nærmest umerkelig ble sosialisert inn i gjennom utdanning og praksis, vokser etikk i dag frem som et eget fag i mange utdanninger.

onsdag 19. februar 2014

NORDPRO-konferanse i Oslo 23.-24. oktober

Profesjonene og de nordiske velferdsmodellene. Velferdsmodeller i endring - implikasjoner for profesjonsutøvelse og profesjonsutdanning er tema for NORDPRO-nettverkets konferanse i Oslo 23.-24. oktober 2014. Mer informasjon kommer på NORDRPOs hjemmeside.

torsdag 6. februar 2014

Nettbasert database for inntektstfordeling fra 27 land

En omfattende database over inntekstfordeling og toppinntektenes "andel av kaka" er nå publisert på Paris School of Economics. Thomas Pikettys studier fra 2002 og 2003 av inntektsfordelingen i Frankrike har resultert i en rekke studier av andre lands fordeling. Tallene er basert på skattedata fra 27 land, og går mange tiår tilbake – for noen land helt tilbake til 1870.