torsdag 27. mars 2014

Regjeringen foreslår lukking av aksjonærregisteret.
- Fremmer kriminalitet, sier Tax Justice Network

- Pengene flyter bort når eierne er ukjente.
- Når eierskap kan skjules, åpnes veien for misbruk som innsidehandel, skatteunndragelser og konkurransevridning. Vi trenger nye og bedre instrumenter for å sikre åpenhet rundt næringsvirksomhet og eierskapsforhold, peker Tax Justice Network Norge på i en kommentar til høringen om «Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret».

onsdag 5. mars 2014

Omsorgsteknologikonferansen 2014 i Bergen 20. mai

Velkommen til Omsorgsteknologikonferansen - Tjenesteinnovasjon og omsorgsteknologi!

Ny frist 20. mars for abstracts til Årskonferansen i Profesjonsetisk Nettverk (22.-23. mai)

Årets tema for konferansen er: 'Etikk i profesjonsutdanningen'.
Etikk inngår som en integrert del av profesjonsutøvelsen. Konferansen fokuserer på utdanningen som skal forberede yrkesutøvere til denne hverdag. Vi ønsker bidrag som tematiserer både hva som skal undervises og hvordan, eksempelvis ved identifisering av etiske utfordringer for yrkesutøveren, eller presentasjon av eksperimentelle pilotprosjekter.  

tirsdag 4. mars 2014

NEON-konferansen Stavanger, november: frist for forslag 21. mars

«Bærekraftig organisering – nye handlingsrom?» er overskrift for NEON-dagene 2014. De finner sted i Stavanger 25.-27. november.

'Etikk og samfunnsansvar' tema ved HiBs etikkdager 2-22.4


2.-22. april går de årlige etikkdagene ved Høgskolen i Bergen av stabelen. I år er tema «Etikk og Samfunnsansvar».