tirsdag 4. mars 2014

'Etikk og samfunnsansvar' tema ved HiBs etikkdager 2-22.4


2.-22. april går de årlige etikkdagene ved Høgskolen i Bergen av stabelen. I år er tema «Etikk og Samfunnsansvar».


Onsdag 9. april kan man bruke hele dagen på disse temaene:
 • Etikkens verktøykasse – Tom Skauge
 • Skatteparadiser og korrupsjon – noe for enhver? – Kari Heggstad
 • Verdier, lovgrunnlag og arbeidsmåter – Svenn Gaulen
 • HMS som samfunnsansvar – Jan Erik Karlsen
 • Hydrogen som framtidens energibærer – Bernt Skeie
De andre etikkdagene er lagt opp som enkeltstående forelesninger med tema som
 • Etikk for beslutningstakere – Tom Skauge
 • Rettslig betydning av yrkesetiske regler – Børge Aadland
 • Villedende markedsføring – Gry Nergård
 • HMS som samfunnsansvar – Tina Åsgård
 • Hvordan takle et liv i sus og dus (verden sett med Veblenbriller) – Per Thorvaldsen
 • Etikk i forretningsmodeller – Lars Jacob Tynes Pedersen
 • Etikk i globale selskap – Leif Arne Strømmen
 • Etikk i regnskapsverdenen – Hilde Inger Kinserdal
Last ned fullt program her.

Alle arrangementer er åpne for studenter, lærere og andre interesserte
Dagene arrangeres av Avdeling for ingeniørutdanning (AI) og Institutt for Økonomisk-Administrative fag i samarbeid med Profesjonsetisk nettverk i Norge og Tax Justice Network – Norge