fredag 23. mai 2014

Stortinget beholder etikkråd for oljefondet

Stortinget går mot regjeringens forslag om å legge ned etikkrådet for oljefondet. Ifølge Aftenposten går nå finanskomiteen samlet inn for å beholde etikkrådet. Regjeringen får likevel gjennom deler av forslaget sitt, ettersom etikkrådet heretter skal gi sine råd til Norges Bank, som nå skal ta avgjørelse i disse sakene. Idag er det Finansdepartementet som avgjør saker etter råd fra etikkrådet.

Les mer i Aftenposten

onsdag 21. mai 2014

Rettsmedisinere fjernet 700 hjerner fra døde spedbarn uten tillatelse fra pårørende

I jakten på årsaken til krybbedød har rettsmedisinere fjernet hjerner og andre organer fra 700 døde barn. Dette har de gjort uten å spørre foreldrene til barna. Til VG forklarte Torleiv Ole Rognum, som står bak den systematiske forskningen, dilemmaet fra et vitenskapelig ståsted.

fredag 16. mai 2014

Etikk i Praksis: temanummer om styring av naturressurser

Etikk i Praksis har kommet ut med nr 1-2014, som er et temanummer om styring av naturressurser.
Av innholdet nevner vi: