fredag 19. desember 2014

Konferanse: Applied Ethics – Technology and Governance of Health and Natural Resources Project

Den avsluttende konferansen i prosjektet "Applied Ethics: Technology and Governance of Health and Natural Resources" ved NTNU blir arrangert i Trondheim 21.-22. mai.

fredag 12. desember 2014

Nordisk tidsskrift for studier i utdanningspolitikk NordSTEP inviterer til bidrag om autonomi

Nordic Journal of Studies in Educational Policy (NordSTEP) inviterer til bidrag til et spesialnummer om autonomi i utdanningen. Arbeidstittel for utgaven er "Autonomy in education: normative and/or analytical value?"

torsdag 11. desember 2014

Nye stipendiatstillingar ved Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bergen er ein utdannings- og forskingsinstitusjon som legg vekt på kunnskapsutvikling, nyskaping, kultur og livslang læring. Kompetansen ved høgskolen vert søkt av studentar og er etterspurd i samfunns- og næringsliv. Høgskolen satsar først og fremst på profesjonsutdanning, og på forskings- og utviklingsarbeid som støttar denne verksemda.

fredag 5. desember 2014

Piketty's 'Kapitalen i det 21. århundre' på norsk


Thomas Piketty: Kapitalen i det 21. århundre, omslagsbilde
Thomas Pikettys internasjonale bestselger 'Kapitalen i det 21. århundre' kommer på norsk 12. desember. Denne boka, som den amerikanske økonomen Paul Krugman omtaler som 'tiårets kanskje viktigste', har vakt stor debatt verden rundt. Piketty analyserer data om fordeling og ulikhet fra 20 land helt tilbake til 1700-tallet, for å utlede sine teorier og konklusjoner om dagens økonomi og utviklingstrekkene framover.

torsdag 4. desember 2014

9.12 - to seminarer med Tax Justice Network:
Scheelutvalget, utvikling og menneskerettigheter

Den 9. desember byr Tax Justice Network på to seminarer om skatt: Hva mener internasjonale eksperter om Scheel-utvalgets rapport? Hvorfor henger skatt, utvikling og menneskerettigheter tett sammen? Les mer om seminarene og påmeldingsinfo under.

mandag 1. desember 2014

Folkeavstemning forkastet fjerning av skatterabatt for superrike i Sveits

Sveits holdt søndag folkeavstemning over tre forskjellige saker, der den ene handler om skatteflyktningene sine særskilte skatterabatter i fjellandet.

Fire gonger fleire slavar i Storbritannia

Den britiske regjeringa har for første gong gjort eit overslag over kor mange som lever under slaveliknande tilhøve i Storbritannia. Det høge talet – 13.000 personar – er sjokkerande, seier innanriksminister Theresa May.