torsdag 31. desember 2015

Apple betaler straffeskatt i Italia

Apple må ut med 318 millioner euro i straffeskatt til Italia etter et forlik med italienske skattemyndigheter. Datagiganten ble krevd for hele 880 millioner euro av Italia, men klarte å slippe unna med en drøy tredel gjennom forliket.

tirsdag 22. desember 2015

fredag 18. desember 2015

Look to Osterøy

By Carlton Browne (View from a boat) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons
Osterøy, der nyskaping skjer.
Foto: Carlton Browne

Har du fått med deg diskusjonene i en rekke aviser med dommedagsprofetier for norske industriarbeidsplasser fordi robotene kommer?

Gi heller plass for optimisme og innovativ bruk av ny teknologi slik virksomheter på Osterøy har gjort, der mange små og mellomstore bedrifter har gjort det svært godt med kombinasjonen robot-teknologi og lokal fagutdannet arbeidskraft.

Les mer i Teknisk Ukeblad

onsdag 16. desember 2015

Bergens Tidende: Statens selskaper må
ut av skatteparadiser

Bergens Tidende tar i dagens leder opp at de statseide selskapene Statkraft og Statoil har plassert sine internbanker i Belgia. Bankene har henholdsvis 60 og 120 milliarder kroner i egenkapital. Manøvren er lønnsom for selskapene, som bare betaler 10% skatt i Belgia mot 28 prosent i Norge.

Profesjonsetisk forskningsprosjekt får FRIPRO-støtte

Professor Edmund Henden
Professor Edmund Hendens forskergruppe har blitt tildelt 8,5 millioner kroner fra Forskningsrådets FRIPRO-pott til et profesjonsetisk forskningsprosjekt over fire år. Henden, som er filosof og tilknyttet Senter for Profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus, skal forske på hvordan "informert samtykke" fungerer i forholdet mellom profesjonsutøver og klient.

Call for Papers to Conference: 'Child Poverty and Social Protection in Africa'

International workshop, deadline for paper proposals: January 31, 2016

tirsdag 15. desember 2015

Paris-avtalen om klima vedtatt

Image courtesy Reto Stockli and Robert Simmon, based upon data provided by the MODIS Land Science Team.
Hetebølgen Europa 2003
Paris-avtalen om klima ble vedtatt på lørdag 12. desember. For første gang har alle verdens land skrevet under en rettslig bindende avtale om klimaet.

– Avtalen er mer omfattende enn mange så for seg. Den gir klar retning for fremtidig, global klimainnsats, heter det på regjeringens hjemmeside.

NorSea satser på landstrøm

NorSea Group vurderer å satse  100 millioner kroner på landstrøm på seks forsyningbaser langs kysten. Fimaet hevder at de ikke vil tjene særlig med penger på investeringen, som de hevder blir gjort primært for å gi kundene et bedre og mer framtidsrettet tilbud.

torsdag 3. desember 2015

Uenighet om NTNUs avtale med Kongsberg Gruppen

Hilde Opoku, MDG, bilde
NTNU, som etter nyttår er Norges største universitet, mottok nylig en gave på 10 millioner kroner fra Kongsberg Gruppen til finansiering av et nytt professorat i Big Data Cybernetics. Avtalen mellom de to har ført til diskusjon i akademia om etiske problemstillinger knyttet til bindinger mellom akademia og våpenindustrien. Varaordfører i Trondheim Hilde Opoku mener avtalen slett ikke er grei: — Vår velferd skal ikke bygges på andres lidelser. I det perspektivet er dette ikke en grei avtale, sier hun til Khrono.

Rangering over USA mest militariserte universiteter


Universitetet i Maryland topper en ny liste over de mest militariserte universitetene i USA. Rankingen er utarbeidet av nyhetstjenesten Vice News, og lister 100 universiteter rangert etter hvor tette bånd de har til de hemmelige tjenestene, nasjonale sikkerhetsmyndigheter og amerikansk våpenindustri.

Profesjonsuniversitetene kommer

Hvordan bli verdensledende i profesjonsutdanning? Dette er det beskjedne spørsmålet som Senter for profesjonsstudier (SPS) stiller for sin årskonferanse ved HiOA torsdag 3. desember. Spørsmålet er aktuelt fordi en rekke høgskoler i Norge nå slår seg sammen for å bli faglig sterkere og mer robuste.

fredag 27. november 2015

Doktoravhandling: Psykologien står i fare for å bli upersonlig

Line Joranger bilde
Line Joranger
Line Joranger advarer i sin doktoravhandling mot at psykologien er i ferd med å blir for upersonlig. Hun har nettopp disputert med doktorgraden "Subjectivity as Science and Experience". Nevropsykologisk forskning har økt enormt de siste tiårene. Forskningen gir oss utallige nye svar på hvordan vi tenker, og kanskje enda flere spørsmål. Den gir oss også nye muligheter for å stille diagnoser.

fredag 20. november 2015

Et arbeidsliv i fare

«Jeg legger ned. Orker ikke slåss i dette markedet» (Malermester)
Man on the roof. © freeimages.com/ Julie Elliott-Abshire
Av Dag Seierstad

Bølgen av arbeidsinnvandring etter 2004 har bidratt til den sterke veksten i norsk økonomi – en vekst som holdt seg også etter at resten av Europa har vært lamma av dramatisk krise fra høsten 2008. Men samtidig bryter arbeidsinnvandringen ned verdifulle grunntrekk ved det norske arbeidslivet.

I bygge– og anleggsbransjen er det særlig mange arbeidsinnvandrere. Innen store faggrupper som snekkere, tømrere og betongarbeidere var rundt hver tredje arbeidstaker en innvandrer alt i 2012. Blant malere og tapetserere utgjorde utlendingene 63 prosent, blant murere 66 prosent og blant stillasbyggere 69 prosent. Blant de stadig flere innleide arbeidstakerne utgjorde de 89 prosent.

Professions and Professionalism med nytt nummer, No 3 2015

Professions and Professionalism har kommet med nytt nummer, Vol 5, No 3 (2015).

torsdag 19. november 2015

Det finnes helter i kampen mot korrupsjon.
De heter institusjoner.

Det mest overraskende med den enorme korrupsjonsskandalen i Brasil, der også norske selskaper er involvert, er at den etterforskes av brasilianske myndigheter, skriver Yuri Kasahara og Leiv Marsteinstredet i en kronikk i Bergens Tidende. Tidligere korrupsjonssaker mot norske selskaper har blitt etterforsket i Europa eller USA. Denne gangen er det det 'korrupte landet' som leder an i etterforskningen.

torsdag 12. november 2015

Magma med etikk-nummer:
– Lønnsom? Lovlig? Hederlig?

magma Econas medlemsblad, m-bilde
Tidsskriftet Magma vier sitt siste nummer til etikk i økonomifaget. Redaktør Charlotte Hartvigsen Lem skriver i sin leder:
– Kritikerne av økonomifaget ynder imidlertid å fremstille det som at økonomer som gruppe utelukkende spør om det de gjør er lønnsomt, bare delvis spør om det er lovlig, og knapt bryr seg med å stille det siste spørsmålet om hederlighet.

onsdag 11. november 2015

Etikk i praksis med åpent nummer om profesjonsetikk

Etikk i praksis 2-2015, omslagsbilde
Fire av fem bidrag handler om profesjonsetikk i Tidsskriftet Etikk i praksis' nye åpne nummer.

Ett av disse drøfter profesjonsetikk mer generelt, mens de andre tre fokuserer på bestemte profesjoner. Det ene bidraget drøfter spionvirksomhet, mens de andre to ser på toppfotball  og global helseetikk. I tillegg har vi et bidrag som sammenlikner etikk og identitetsbygging innenfor ulike nasjonale kontekster.

tirsdag 10. november 2015

Åpent seminar: Ethical Development Practice

Gro Th. Lie
Friday, December 4, 2015:
Open seminar: Ethical Development Practice: Achieving Genuine Partnerships

In honour of Professor Emerita Gro Th. Lie

Development policy, practice & research are under scrutiny from all corners: aid recipients, civil society, donors, development agencies and the research community. Development partnerships’ ability and commitment to engage all stakeholders remains elusive: What does experience tell us about this challenge and ways forward?

Dragefjellet, Magnus Lagabøtes plass 1, Auditorium A3

Program og påmelding

torsdag 5. november 2015

De dyreste flyktningene

Sigrid Klæboe Jacobsen
Av Emilie Ekeberg.
Trykt i Klassekampen 24. oktober 2015

Den virkelig kostbare flyktningstrømmen går ut av Norge – ikke inn i landet. Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network Norge frykter at vi går glipp av milliardinntekter ved at internasjonale selskaper flytter profitt til lavskattland som Irland, Bermuda og Luxembourg. Microsoft betalte i realiteten bare 0,33 prosent skatt i Norge i fjor.

Sigrid Klæboe Jacobsen sitter på et trangt enmannskontor oppe under taket på et digert kontorbygg, bare et steinkast fra Stortinget. For en del år siden forlot hun en godt betalt ingeniørjobb for å følge sitt kall her oppunder takbjelkene. Målet er like stort som ressursene er små: Et mer rettferdig skattesystem, å få bukt med skatteparadisene og å få globale storselskaper til å betale mer i skatt.

mandag 12. oktober 2015

Rapporten som dokumenterte feil i testene for NOx fra diesel

Den uavhengige non-profit-organisasjonen International Council on Clean Transportation (ICCT) publiserte i oktober 2014 en rapport som påviste det enorme avviket mellom testutslipp og virkelige utslipp av NOx fra en rekke diesel-personbiler. Rapporten undersøkte 12 bilmerker som var godkjent etter EUs nyeste Euro6-standard og 3 merker som var godkjent for den strengere amerikanske TIER 2 BIN 5/ULEV II-standarden.

onsdag 7. oktober 2015

Vindkraft billigere enn kull i Storbrittannia og Tyskland

vindturbin, bilde
Landbasert vindkraft og storskala solenergi blir stadig billigere. I både Tyskland og Storbritannia er nå vind- og solkraft billigere når kostnadene fordeles på livstids energiproduksjon, enn kull. Kull og gass blir stadig dyrere på grunn av dårlig utnyttelsesgrad og høyere karbonpriser.

mandag 28. september 2015

Forskning på fornybar faller i Norge

Forskning og antall patentsøknader innen fornybar energi faller jevnt i Norge, og vi befinner oss på bunnen ved sammenligning med nabolanda våre. Programdirektør Øyvind Leistad i Enova bekrefter at "det skjer lite", og tilføyer at Enova har vært involvert i mange prosjekter det ikke blir noe av.

torsdag 24. september 2015

SPS-konferansen 2015:
Hvordan bli verdensledene i profesjonsutdanning?

Hvordan bli verdensledende i profesjonsutdanning? er hovedspørsmålet under SPS-konferansen i Oslo 3. desember.

tirsdag 22. september 2015

Volkswagens utslippsjuks får omfattende følger

VW Jetta, uslippsjuks siden 2008.
Verdens nest største bilprodusent Volkswagen er i hardt vær etter at de har innrømmet å ha installert en juksemekanisme i dieselbilene sine, slik at målingene ved testing blir kunstig lave. Eksperter hevder at det er usannsynlig at ikke toppledelsen i konsernet har kjent til jukseprogrammene.

NEON-dagene:
Organisasjonene i forandringens tid

NEON-dagene arrangeres i år i Trondheim 26.-27. november, med en egen PhD-dag i forkant, den 25. november. Tema for konferansen er 'Norske organisasjoner i usikkerhetens og forandringens tid.

torsdag 10. september 2015

Sør-Afrika: svarte kvinner fra fattigdom til middelklasse

Hilde Ibsen, bilde
Stadig flere sørafrikanske kvinner har klart å kommet seg ut av fattigdommen og inn i middelklassen. Dette er resultat av de mange målrettete tiltakene som ANC-regjeringen satte i verk etter 1994 for å forene økonomisk utvikling med fattigdomsbekjempelse og økt likestilling mellom kjønnene.

Dette er blant konklusjonene i dr Hilde Ibsen (Karlstads Universitet) i hennes nye "Poverty Brief" fra CROP.

onsdag 9. september 2015

Liten oppmerksomhet fra lærerne omkring etiske virkninger av ytre press på skolen

Profesjonsetikk oppfattes som viktig for lærerne, men samtidig hovedsaklig som et personlig anliggende. Det er derimot lite oppmerksomhet rundt de samfunnsmessige betingelsene som setter skolen og barnehagen under press. Dette er blant konklusjonene i rapporten fra et prosjekt som har undersøkt implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. Det er forskere knyttet til Høgskolen i Østfold og det Teologiske menighetsfakultet som har utført undersøkelsen. Prosjektet skulle undersøke hvordan den etiske plattformen brukes i praksis, samt hvordan Utdanningsforbundet har lykkes i sin implementering av plattformen. Det er utdanningsforbundet selv som har finansiert undersøkelsen.

Rapporten er tilgjengelig her (pdf)

mandag 24. august 2015

Jungel av overvåkingskamera i Oslo

Bilde Oslo S
I 2008 gjennomførte en gruppe studenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås en undersøkelse der de registrerte nesten 1000 overvåkingskamera innenfor Ring 2 i Oslo. I tillegg fant de 397 kamera på Oslo S.

Siden den tid er teknologien blitt billigere og bedre, så det er sannsynligvis langt flere kamera i funksjon idag. Byrådet i Oslo vil rydde opp i jungelen. Til Osloby.no sier kommunalråd for miljø og samferdsel Guri Melby (V): – Vi vil at folk skal slippe å bli overvåket bare de tar seg en tur i byen.

fredag 21. august 2015

Profesjonstidsskrift med spesialnummer: Artists and Professionalism

Tidsskriftet Professions & Professionalism har kommet med Vol 5, No 2 (2015), som er et spesialnummer med tema Artists and Professionalism

tirsdag 18. august 2015

Tidsskriftet Vardøger om energi og klima

Tidsskriftet Vardøger har kommet med nummer 35 om Klima og energi. Blant innholdet kan nevnes intervju med Knut H. Alfsen om Kinas miljøpolitikk, Elmar Altvaters diskusjon av sammenhengen mellom økonomisk vekst under kapitalismen og antropocen-begrepet i klimavitenskapen, samt Rune Skarsteins diskusjon rundt mulighetene for at det kapitalistiske systemet igjen skal kunne  basere seg på grønn energi, slik det gjorde i sin tidlige fase, før fossile drivstoff satte en helt annen fart i utviklingen.

tirsdag 11. august 2015

Formuer fra slavehandel

Hvor langt strekker samfunnsansvaret seg i tid og rom? Bør noen stå til ansvar for menneskerettsbrudd mange generasjoner etter at krenkelsene har skjedd? Mer enn 12 millioner, kanskje så mange som 20 millioner afrikanere ble kidnappet og fraktet til Amerika i lenker. Flere karibiske stater vurderer å kreve erstatning fra Norge og Danmark som deltok i slavehandelen.

tirsdag 4. august 2015

Dataroboter kan erstatte ingeniørarbeid

Elektronikk- og elkraftingeniører er de ingeniørjobbene der størst andel av arbeidsoppgavene vil bli overtatt av datamaskiner de neste 20 årene. Det er en av konklusjonene i en ny rapport fra to finske forskere og Anders Ekeland fra Statistisk Sentralbyrå.

mandag 27. juli 2015

– Hva kan vi gjøre mot moderne slaveri?

Niklas Kreander, bilde
Antakelig lever så mange som 35 millioner mennesker som slaver i verden i dag. Niklas Kreander, førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark, skrev i et innlegg i Varden i sommer om hva som gjør folk til slaver, og stiller spørsmålet om hva vi kan gjøre for å motarbeide slaveri.

Kreander viser til historier om menneskesmugling og marginaliserte befolkningsgrupper i fattige land som dagens Rohinga-flyktninger fra Burma, som i sin håpløshet ender i slaveri. Prostitusjon, manglende skolegang og ekstrem fattigdom gir også næring til den skitne "forretningsmodellen". Norge går heller ikke fri – også her lever folk i slaveri.

torsdag 25. juni 2015

Alvorlig kritikk av politiet i Monicasaken – Utfordring for politikammer eller profesjon?

Tom Skauge, bilde
Av Tom Skauge, leder for profesjonsetisk nettverk i Norge

En uavhengig granskning av politiets rolle i Monica-saken i Bergen konkluderer med sterk kritikk av politiledelsen. Arbeidsgiver har brutt arbeidsmiljøloven i sin behandling av varslersaken.


Planlagt improvisasjon – lærdommen fra Lærdal

– I en rekke studier er det vist at det som bidrar til effektiv kriseledelse er improvisasjon, skriver tre forskere under vignetten "Forskningen viser at..." i Dagens Næringsliv.

torsdag 18. juni 2015

Titalls operasjoner etter 26 timer på vakt

Fylkeslegen i Hordaland krever at Nevrokirurgisk Avdeling ved Haukeland Sykehus i Bergen rydder opp i arbeidsmiljøet etter at Fylkeslegen har avdekket at en rekke hjerneoperasjoner er blitt utført av yngre leger etter at de har stått vakter på 26 timer. Arbeidstilsynet hadde i desember fått hele 13 bekymringsmeldinger fra avdelingen. I løpet av få måneder åpnet både Arbeidstilsynet og Fylkeslegen tilsynssak mot avdelingen.

fredag 5. juni 2015

Alvorlige lovbrudd: lisensen inndratt fra 12 eiendomsmeglere i 2014

Visning bilde
I fjor fikk 12 eiendomsmeglere inndratt lisensen til å drive slik megling. Seksjonssjef i Finanstilsynet Anne-Kari Tuv sier til Bergens Tidendes bolignettsted bonansa at det skal ganske mye til for å få inndratt lisensen til å drive eiendomsmegling.

onsdag 27. mai 2015

Gigantbot til kullkraftselskap

Logo Duke Energy. Bakgrunn: H. Birkeland
Duke's friske logo
skjuler en mørkere
virksomhet
Det største amerikanske energiselskapet Duke Energy er dømt til å betale 768 millkoner kroner i erstatning og opprydding etter å ha forurenset elva Dan river. Det er drøyt ti år siden selskapet slapp ut 40.000 tonn giftig kullaske elva i Nord-Carolina. Selskapet har erklært seg skyldig i brudd på vannlovgivningen ved 5 askedepoter i delstaten. 15 tilsvarende søksmål mot selskapet står i kø i andre stater. Duke Energy har bestemt at beløpet skal belastes aksjonene, slik at strømprisene ikke vil stige.
En av de større aksjonærene i selskapet er det norske oljefondet.

Vellykket Årskonferanse

Bilde fra årskonferansen 'Etiske trusselbilder, profesjonell respons'.
Årskonferansen for Profesjonsetisk nettverk i Norge ble arrangert ved Høgskolen i Bergen 20-21 mai.
Konferansen hadde fire sesjoner med i alt 10 faginnlegg, samt tre papersesjoner.
Innlederne hadde fokus på individ-, profesjons- eller samfunnsnivå for sine presentasjoner om etiske trusselbilder og profesjonell respons.

Forskerskole for profesjonsforskning - PROFES

Universitetene i Agder, Nordland og Stavanger har opprettet en nasjonal  forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning innen områdene helse, velferd og utdanning
Forskerskolen PROFRES er finansiert av de tre universitetene for perioden august 2014 - desember 2017.   

Les mer på Universitetet i Stavanger

tirsdag 26. mai 2015

Omsorgsteknologi og etikk

Tom Skauge: – Teknologi kan
ikke erstatte varme hender.
Høgskolen i Bergen stod nylig som arrangør av en nasjonal konferanse om omsorgsteknologi. Nina Mevold, kommunaldirektør på Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen fortalte de frammøtte:

- Det handler om å effektivisere, og det handler om å løse oppgavene våre med lavere bemanning, sier Mevold til de oppmøtte.

Ifølge Avisa Dagen mente Mevold at det har skjedd mer de siste to årene innen velferdsteknologi enn i de foregående ti årene. Hun brukte uttrykk som «økt selvstendighet i eget liv», og «kostnadsreduksjon».

- Vi står overfor en e-helserevolusjon som vil kreve omstilling. 80 prosent av dette handler om omstilling, sier kommunaldirektøren.

Avisa Dagen skrev denne reportasjen om omsorgsteknologi og etiske dilemma (i papiravisen 23.5.):

onsdag 20. mai 2015

Teknologisk nyvinning gir etiske dilemma

En ny blodprøvetest kan gi mange svar tidlig i svangerskapet. Bioteknologirådet drøfter om helsevesenet skal ta i bruk den nye teknologien, skriver Bergens Tidende.

Nemnda skal drøfte hva den nye teknologien skal brukes til, og hvem som skal få tilbudet. Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU) har tidligere vært bekymret for at offentlig tilbud om tidlig ultralyd kan gi et sorteringssamfunn. Blodprøvetesten er langt billigere og enklere og kan gi samme etiske dilemma som tidlig ultrtalyd.

Les mer i Bergens Tidende

tirsdag 19. mai 2015

Professions and Professionalism ute med spesialutgave om helsetjenester

Tidsskriftet Professions and Professionalism er med nytt nummer Vol 5, No 1 (2015): Special Issue: Professional Satisfaction and the Quality of Medical Care

Statoil: Hamskifte eller grønnmaling?

Statoil har lansert et nytt forretningsområde for New Energy Solutions (NES). Statoils direktør sa på oljemessen i Houston i mai at: «Statoil anerkjenner det vitenskapelige konsensus når det gjelder menneskeskapte klimaendringer. Vi omfavner behovet for å møte tograders-scenariet. Og vi støtter FNs anstrengelser for å bli enige om nødvendig handling».

Kan vi stole på at Statoil tar klimatrusselen på alvor?

Les mer på Sysla og Statoil

fredag 15. mai 2015

Norske bistandspenger gir nær milliardutbytte for norske eiere

Norske kraftselskaper har tatt ut 882 millioner kroner siden starten år 2000 fra Khimti-kraftverket i nærheten av Katmandu i Nepal. Det er de offentlig eide kraftselskapene Statkraft og BKK som er de største eierne av kraftverket, og har tatt ut henholdsvis 402,7 og 270 millioner kroner. I tillegg har Norfund, som har tatt over Norads engasjement, tatt ut 209 millioner i utbytte.

Framtiden i våre hender kritiserer i en nyutgitt rapport.

– I Norge har Khimti-vannkraftverket blitt beskrevet som en suksess; det leverer strøm etter planen og inntekt til eierne. Kritikken mot Khimti har aldri vært nevnt av de norske eierne eller funnet veien til norske medier, skriver organisasjonen på sine nettsider.

Les mer hos Fremtiden i våre hender og E24

mandag 11. mai 2015

Dyster milepæl er passert: 400ppm karbondioksid i atmosfæren

Pixabay. CC0 Public Domain
Klimatrusselen er rykket et målbart skritt nærmere etter at atmosfæren globalt nå inneholder mer enn 400ppm (deler per million) CO2.

Det er US National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) som melder om de dystre tallene. Etter at det ble målt 400ppm i Arktis i 2012, og på Manua Loa på Hawaii i 2013, var det bare et tidsspørsmål før atmosfæren globalt ville passere den magiske grensa.

fredag 8. mai 2015

NSB i søkelyset: Hvor lenge varer samfunnsansvaret?

Bilde fra boka Fangene som forsvant. NSB og slavearbeiderne på Nordlandsbanen av Bjørn Westlie, Spartacus 2015
NSB må ta på seg et historisk ansvar for de mange krigsfangene som døde da Nordlandsbanen ble bygget. Det krever historiker og forfatter Bjørn Westlie i VG i dag.

torsdag 7. mai 2015

Chicago betaler ut 40 millioner til ofre for politivold

Stanley Wrice: torturoffer, fri etter
31 års fengsel. Tilsto etter tortur.
(Foto: Illinois Department of
Corrections/Associated Press)
Byrådet i Chicago gikk enstemmig inn for å betale ut erstatninger på inntil 750.000 kroner hver til ofre for politivold i byen. Jon Burge var sjef for spesialgruppa Midnight Crew i Chicago-politiet fra 1972 til 1991. I denne perioden brukte gruppa grov vold og tortur mot fanger for å få dem til å tilstå.

Burge fikk sparken i 1993, men ble aldri tiltalt for å stå bak volden før saken var blitt foreldet.

tirsdag 5. mai 2015

Hanne Kristin Rohde: – Ledelse er ikke forfremmelse, men et etisk valg

Hanne Kristin Rohde - foto Kagge Forlag
Hanne Kristin Rohde kritiserer i et innlegg i Aftenposten Justisdepartementet for å bruke "ord som minner om luft", når de formulerer seg om behovet for bedre ledelse i politietaten. Rohde var fram til hun sa opp i 2014 leder for seksjon volds-og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.
Hun skriver blant annet: – Slik jeg leser departementets formuleringer, utelates det jeg kaller lederskap i betydningen etisk ledelse.

Første offshore-fartøy med batteriløsning

Viking Queen. Foto: Eidesvik
Fornybar energi blir så smått introdusert i havgående skipsfart. Eidesvik Offshore har fått installert et nyutviklet hybridsystem på supply-fartøyet Viking Queen, som fører til 18 prosent reduksjon i drivstoffutgifter. Systemet er tidligere utprøvd på søsterskipet Viking Lady.

onsdag 22. april 2015

Program for Årskonferanse for profesjonsetikk
Bergen, 20-21 mai 2015

En tverrdisiplinær arena for samfunnsansvar og etikk

Etiske trusselbilder og profesjonell respons på individ-, organisasjons- og samfunnsnivå


Konferansen arrangeres på
Høgskolen i Bergen

Campus Kronstad,
Inndalsveien 28,
rom E106 (Aud 11),
Se kart her:

Papersjesjonene går parallelt i Aud 6 (D122) og E106 (Aud 11).

OBS: Frist for påmelding var 18. mai kl 12.00!

Se invitasjonen til konferansen!

tirsdag 7. april 2015

Etikkdagene i Bergen

Etikkdagene arrangeres uke 16 på Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad.

Programmet omfatter innlegg fra HiB og Profesjonsetisk Nettverks Tom Skauge og Kari Kristine Heggstad fra Skatt Vest, i tillegg til repersentanter for Konkurransetilsynet og private og offentlige virksomheter, samt Tax Justice Network Norge.

tirsdag 24. mars 2015

Oljefondet har hundre ganger mer i skatteparadiser enn oppgitt

Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet, har investert over 100 ganger mer i skatteparadiser enn fondet selv oppgir. Dagens Næringsliv har innhentet det de kaller de reelle tallene, som viser at investeringene i skatteparadiser er på hele 145 milliarder kroner – ikke 1,4 milliarder, som fondet selv oppgir.

Årsaken til det enorme spriket er at oljefondet i 2014 endret metoden for å plassere aksjer og obligasjoner i forskjellige land. Det førte til at de tidligere investeringene i skatteparadiser, nå framstår som plassert for eksempel i Kina.

tirsdag 17. mars 2015

Transparency International:
– Korrupsjon eksporteres til utlandet

Guro Slettemark, foto: Transparency International
Etter 2003 er bare tre dommer felt i norsk rett for korrupsjon i utlandet. Transparency International har gått gjennom alle korrupsjonssakene som er ført for norsk rett siden dette lovverket ble endret i 2003, og Aftenposten har gått gjennom sakene, med magert resultat for norsk korrupsjon i utlandet.

Leder i Transparency Norge, Guro Slettemark (bildet), viser til at Norge alltid kommer godt ut på den internasjonal indeksen over korrupsjon, men at denne indeksen bare måler oppfatningen blant nordmenn om hvor mye offentlige tjenestemenn lar seg bestikke.

Masteroppgave: Bulgaria 7 år i EU – like korrupt

EU-medlemskap hjalp ikke Bulgaria i kampen mot korrupsjonen. Det er konklusjonen i Johanne Lie Tærums masteroppgave i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

fredag 13. mars 2015

Oljekontrollører med oljeaksjer – ikke tillatt i andre statlige tilsyn

Statoil-aksjer populært i OD og Ptil
Verken Finanstilsynet eller Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tillater at ansatte eier aksjer i selskaper de fører tilsyn med. De praktiserer dermed langt strengere etiske regler enn Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet, der ansatte eier aksjer i Statoil for store beløp.

mandag 9. mars 2015

Fagseminar ved Haraldsplass diakonale høgskole:
Vitenskap utenom tellekantene

I anledning utgivelsen av boka "Utenfor tellekantene, Essays om rom og rommelighet" av Tom Andersen Kjær og Kari Martisen, arrangerer Haraldsplass diakonale høgskole et fagseminar 19. mars. Seminaret går under tittelen "Rom i det senmoderne helsevesen – vitenskap utenfor tellekantene".

Det er gratis adgang, påmelding innen 13.03.15 på telefon 55 97 96 32 eller e-post hdh@hdh.haraldsplass.no

Program og mer info på Haraldsplass diakonale høgskole

Utsatt frist for abstracts til
Årkonferansen i Profesjonsetisk Nettverk

Innsending av abstracts til Årskonferansen i Profesjonsetisk Nettverk er utsatt til onsdag 25. mars.

Abstracts sendes inn til tom.skauge@hib.no

fredag 6. mars 2015

Ny rapport fra Norsk Folkehjelp om økende ulikhet i verden

Til tross for at mange i fattige land de siste åra har kommet ut av ekstrem fattigdom, viser tallene at ulikhetene i verden likevel øker. Den rikeste ene prosenten av verdens befolkning kontrollerer 50% av verdiene i verden. Tilsvarende kontrollerer de 50% fattigste bare én prosent av de samme verdiene. Norsk Folkehjelp har publisert rapporten Inequality Watch II, som studerer et knippe land i forhold til utviklingen av ulikhet.

mandag 2. mars 2015

Jobbfast ved Haukeland Sykehus - et enslig tilbud til varslere


Cecilie Thorsen
De fleste brukerne av Jobbfast-tilbudet er kvinner, og det store flertallet kommer fra det offentlige, forteller Cecilie Thorsen til Bergens Tidende. Thorsen er spesialist i klinisk psykologi ved klinikken ved Haukeland Universitetssykehus, som er landets eneste tverrfaglige tilbud til varslere og personer som opplever mobbing og konflikter på arbeidsplassen. Bergens Tidende har intervjuet Cecilie Thorsen om hvordan klinikken arbeider, og hva brukerne har opplevd.

Skattedirektøren vil sentralisere skatteinnkrevingen for å bekjempe svart arbeid

Skattedirektør Hans Christian Holte går i en kronikk i Bergens Tidende inn for at skatteinnkrevingen må bli mer profesjonell og effektiv, slik at ikke bedrifter som driver useriøst skal premieres med konkurransefordeler.

Holte peker på at skatteoppkreverne i elleve kommuner overhodet ikke kontrollerte noen arbeidsgivere i fjor. Det nasjonale målet er at fem prosent av bedriftene skal kontrolleres hvert år. I Akershus nådde alle kommunene dette målet, mens 14 av 33 kommuner i Hordaland nådde målet.

Nytt kurs i profesjonsetikk ved Senter for Profesjonsstudier, HiOA

Et nytt kurs/ph.d.-emne arrangeres av Senter for profesjonsstudier høsten 2015. Kurset vil bestå av to samlinger ved Høgskolen i Oslo og Akershus (studiested Pilestredet): 14.-16. oktober og 4.-6. november. Kursledere er Edmund Henden og Anders Molander.

Mer info vil komme på SPS

onsdag 25. februar 2015

Årskonferanse for profesjonsetikk:
Etiske trusselbilder og profesjonell respons

Den nye Høgskolen i Bergen, Kronstad, bilde
Profesjonsetisk Nettverk arrangerer sin årskonferanse 2015 på Høgskolen i Bergen, Kronstad, 20-21 mai 2015.

Invitasjon til erfaringsutveksling for lærere, forskere og praktikere.

tirsdag 24. februar 2015

Bispemøtet ut mot ulikskapen

Bispemøtet i 9.-13. februar tok særskilt opp utviklinga av "forskjells-Norge".

mandag 23. februar 2015

– Falsk sykdom og overbehandling er en epidemi

Eivind Meland tar i en kronikk i Bergens Tidende opp det han kaller en ny epidemi i helsevesenet: troen på at det finnes en medisin eller en operasjon mot alle lidelser. – Fremfor alt trenger vi en mentalitetsendring i vår kultur, der sykdom og feilbarlighet aksepteres som en del av livet, skriver Meland. – Det er ikke en oppfordring til likegyldighet, men et forslag til vennlighet mot livets iboende mangler. Disse manglene kan ingen vitenskap eller medisin utrydde. Forsøkene på å få det til, fører til grenseløs «ryggen fri medisin» og altså en epidemi av overdrivelsesfeil i det godes tjeneste.

onsdag 11. februar 2015

Åpenhet om økonomiske bindinger mellom legemiddelindustri og helsepersonell

Fra 2015 vil finansielle overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner bli offentliggjort. Reglene gjelder alle medlemsbedrifter og nasjonale foreninger i sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger i Europa (EFPIA), herunder den norske bransjeorganisasjonen Legemiddelindustrien (LMI).

mandag 9. februar 2015

NNDR 13. forskningskonferanse om funksjonshemminger

The NNDR 13th Research Conference welcomes a wide range of contributions applying social, cultural, historical and philosophical perspectives to the study of disability. Its next conference will be held in the historic Norwegian town of Bergen, May 6 - 8, 2015.

SwissLeaks: Navneliste over skattetriksere med penger i sveitsiske HSBC-bank

Aftenposten avslører nå navn på noen av personene som har skjult sine formuer i HSBC Privat Bank i Geneve i Sveits. Hemmelige kontolister med 106.458 klienter er lekket til media. Lekkasjen har fått navnet SwissLeaks. Toppolitikere, forretningsfolk, idrettshelter, Hollywood-skuespillere, fotballstjerner, diktatorer, forfattere, journalister, narkotikabaroner og akademikere sto som eiere av kontoene, på tilsammen 102 milliarder dollar, eller rundt 650 milliarder kroner, ifølge avisen.

Oljefondet trapper ned i kull og tjæresand

Yngve Slyngstad, NBIMStatens pensjonsfond utland - populært kalt oljefondet - selger seg ned i selskaper med virksomhet som er utsatt for langsiktig høy risiko på grunn av klimaendringer og klimapolitikk. Sjef i fondet Yngve Slyngstad har tatt klar avstand fra at oljefondet skal brukes som et instrument i klimapolitikken - noe Norges Bank i et brev til Finansdepartementet torsdag mente ville være "svært uheldig for forvaltningen av fondet". Slyngstad og Norges Bank mener fondet bare skal ta reint finansielle hensyn ved plassering av sine investeringer.

torsdag 5. februar 2015

Fire topp-direktører i Yara på tiltalebenken for grov korrupsjon

Tidligere administrerende direktør i Yara, Thorleif Enger, står i disse dager tiltalt for grov korrupsjon. Han er på tiltalebenken sammen med tre tidligere konserndirektører, anklaget for den mest alvorlige formen for økonomisk kriminalitet, med en strafferamme på ti års fengsel.

Bergen 19. mai: Omsorgsteknologikonferansen 2015

Høgskolen i Bergen har siden 2006 satt fokus på innovasjon i helsetjenesten ved hjelp av teknologi. I år arrangerer vi for fjerde år Omsorgsteknologikonferansen.

HIB var først med en videreutdanning i omsorgsteknologi for helsepersonell og har viktig forskning på feltet. I omsorgsteknologilaboratoriet på høgskolen får studenter og andre besøkende lære mer om hvordan teknologi kan brukes i helsetjenesten.

Omsorgsteknologikonferansen har et rikholdig program med tre varierte parallellsesjoner. Konferansen går den 19. mai kl 09:30 – 16:00 (registering, stand besøk og kaffe fra 0830.)

Det vil også bli anledning til å bli kjent med ulike leverandører som har utstilling.

Påmelding og program her

torsdag 22. januar 2015

Vikarbyråene tar over i Europa – "en motbydelig utvikling"

Michael O'Shea. Foto: Danmarks Radio
Michael O'Shea, eier av vikarbyrået
Atlanco Rimec, anklages i filmen for
utpressing og bortføring av arbeidere.
Dokumentarfilm Arbeiderne fra Øst-Europa, som ble vist på NRK 19. januar, viser sjokkerende tilstander i vikarbyråbransjen i Vesteuropa. Den tyske slakteren Jens Bischoff forteller i programmet at han har mistet arbeidet, i likhet med de fleste av de tidligere kollegene sine. De som tar over jobbene, er østeuropeiske arbeidere som bor i brakkerbyer, bevoktet av uniformerte vakter. Disse tjener en brøkdel av hva de tyske slakterne tjente.

Vikarbyråene som tilbyr den nye arbeidskraften driver ofte et kynisk spill, der arbeiderne er de store taperne. De blir trukket i lønn for forsikring, men om de blir syke eller skadet, blir de sendt med første fly til hjemlandet, der det viser seg at de ikke har noen rettigheter til dekning av helseutgiftene.

Sjef for FNs matvareprogram frikjenner biodrivstoff

Biodrivstoff - miljøvennlig eller ikke? Store landbruksareal har vært tatt i bruk for å dyrke frem det som skulle være en fornybar ressurs.

I noen år har det vært diskutert om det er mulig å produsere biodrivstoff på en bærekraftig måte som gjør at det ikke går ut over matproduksjon.

onsdag 21. januar 2015

Danmark og Ukraina lager register over egentlige eiere

Statssekretær Jon Gunnar Pedersen, bilde
Statssekretær Jon Gunnar
Pedersen er overrasket.
Både Ukraina og Danmark har i høst vedtatt å opprette registre der de egentlige eierne av selskaper blir listet. Danmarks register er allerede åpent for registreringer, og vil blir offentlig tilgjengelig 15. juni. Både danske og utenlandske eiere med mer enn 5 prosent eierandel må registrere seg med organisasjons- eller personnummer.

I det ukrainske registeret skal også den "ultimate eieren" identifiseres, og det skal være en enkeltperson. Landet er regnet som et av Europas mest korrupte land.

Scandinavian Star blir gransket

Scandinavian Star bilde
Flertallet på Stortinget er enige om at tidligere granskinger av Scandinavian Star-ulykken ikke holder mål. De ønsker derfor å iverksette ny gransking. Verken politietterforskningen eller NOU-rapporten som delvis bygger på politigranskningen når opp til dagens krav. Ifølge Martin Kolberg (A), leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, betyr det at Stortinget tidligere har behandlet ulykken på sviktende grunnlag.

fredag 9. januar 2015

Ny lærebok i etikk for beslutningstakere

Boka 'Etikk for beslutningstakere', som nettopp er kommet ut på Cappelen Damm, gir en bred innføring i fagområdene etikk og bedrifters samfunnsansvar. Boka bygger på nyere forskning innenfor disse fagområdene.

Hvilket ansvar har bedrifter og andre organisasjoner overfor resten av samfunnet? Er det tilstrekkelig at virksomheten overholder lover og regler og sørger for egen lønnsomhet, eller har den også andre forpliktelser?

Mer lydighet i norsk arbeidsliv

Det stilles stadig sterkere krav til lydighet i arbeidslivet, viser Norsk Ledelsesbarometer 2014. Det er De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte som har gjort undersøkelsen på oppdrag fra forbundet Lederne. Barometeret har fått den beskrivende undertittelen "Det orwelliske arbeidsliv?"

Jan Olav Brekke, forbunderleder i Lederne, peker på at norske ledere må passe seg for å dra konrolliveren for langt. Han mener organisasjoner der medarbeiderne lett stemples som illojale, lett vil stagnere, fordi kreativiteten og selvstendigheten til medarbeiderne blir hindret av frykt.

onsdag 7. januar 2015

NESS2015: ‘Contested Natures – new strategies, ideas and dialogues?’

Den samfunnsvitenskapelige miljøkonferansen NESS2015 blir arrangert i Trondheim 7.-9. juni. Årets tema er ‘Contested Natures – new strategies, ideas and dialogues?’

mandag 5. januar 2015

'Etisk ledelse' - seminar 4. februar i Oslo

Ved BI Oslo arrangeres det 4. februar gratis seminar om Etisk ledelse. Seminaret inneholder foredrag ved dr. Tore Audun Høie og høyskolelektor Geir Lahnstein.