onsdag 25. februar 2015

Årskonferanse for profesjonsetikk:
Etiske trusselbilder og profesjonell respons

Den nye Høgskolen i Bergen, Kronstad, bilde
Profesjonsetisk Nettverk arrangerer sin årskonferanse 2015 på Høgskolen i Bergen, Kronstad, 20-21 mai 2015.

Invitasjon til erfaringsutveksling for lærere, forskere og praktikere.

tirsdag 24. februar 2015

Bispemøtet ut mot ulikskapen

Bispemøtet i 9.-13. februar tok særskilt opp utviklinga av "forskjells-Norge".

mandag 23. februar 2015

– Falsk sykdom og overbehandling er en epidemi

Eivind Meland tar i en kronikk i Bergens Tidende opp det han kaller en ny epidemi i helsevesenet: troen på at det finnes en medisin eller en operasjon mot alle lidelser. – Fremfor alt trenger vi en mentalitetsendring i vår kultur, der sykdom og feilbarlighet aksepteres som en del av livet, skriver Meland. – Det er ikke en oppfordring til likegyldighet, men et forslag til vennlighet mot livets iboende mangler. Disse manglene kan ingen vitenskap eller medisin utrydde. Forsøkene på å få det til, fører til grenseløs «ryggen fri medisin» og altså en epidemi av overdrivelsesfeil i det godes tjeneste.

onsdag 11. februar 2015

Åpenhet om økonomiske bindinger mellom legemiddelindustri og helsepersonell

Fra 2015 vil finansielle overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner bli offentliggjort. Reglene gjelder alle medlemsbedrifter og nasjonale foreninger i sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger i Europa (EFPIA), herunder den norske bransjeorganisasjonen Legemiddelindustrien (LMI).

mandag 9. februar 2015

NNDR 13. forskningskonferanse om funksjonshemminger

The NNDR 13th Research Conference welcomes a wide range of contributions applying social, cultural, historical and philosophical perspectives to the study of disability. Its next conference will be held in the historic Norwegian town of Bergen, May 6 - 8, 2015.

SwissLeaks: Navneliste over skattetriksere med penger i sveitsiske HSBC-bank

Aftenposten avslører nå navn på noen av personene som har skjult sine formuer i HSBC Privat Bank i Geneve i Sveits. Hemmelige kontolister med 106.458 klienter er lekket til media. Lekkasjen har fått navnet SwissLeaks. Toppolitikere, forretningsfolk, idrettshelter, Hollywood-skuespillere, fotballstjerner, diktatorer, forfattere, journalister, narkotikabaroner og akademikere sto som eiere av kontoene, på tilsammen 102 milliarder dollar, eller rundt 650 milliarder kroner, ifølge avisen.

Oljefondet trapper ned i kull og tjæresand

Yngve Slyngstad, NBIMStatens pensjonsfond utland - populært kalt oljefondet - selger seg ned i selskaper med virksomhet som er utsatt for langsiktig høy risiko på grunn av klimaendringer og klimapolitikk. Sjef i fondet Yngve Slyngstad har tatt klar avstand fra at oljefondet skal brukes som et instrument i klimapolitikken - noe Norges Bank i et brev til Finansdepartementet torsdag mente ville være "svært uheldig for forvaltningen av fondet". Slyngstad og Norges Bank mener fondet bare skal ta reint finansielle hensyn ved plassering av sine investeringer.

torsdag 5. februar 2015

Fire topp-direktører i Yara på tiltalebenken for grov korrupsjon

Tidligere administrerende direktør i Yara, Thorleif Enger, står i disse dager tiltalt for grov korrupsjon. Han er på tiltalebenken sammen med tre tidligere konserndirektører, anklaget for den mest alvorlige formen for økonomisk kriminalitet, med en strafferamme på ti års fengsel.

Bergen 19. mai: Omsorgsteknologikonferansen 2015

Høgskolen i Bergen har siden 2006 satt fokus på innovasjon i helsetjenesten ved hjelp av teknologi. I år arrangerer vi for fjerde år Omsorgsteknologikonferansen.

HIB var først med en videreutdanning i omsorgsteknologi for helsepersonell og har viktig forskning på feltet. I omsorgsteknologilaboratoriet på høgskolen får studenter og andre besøkende lære mer om hvordan teknologi kan brukes i helsetjenesten.

Omsorgsteknologikonferansen har et rikholdig program med tre varierte parallellsesjoner. Konferansen går den 19. mai kl 09:30 – 16:00 (registering, stand besøk og kaffe fra 0830.)

Det vil også bli anledning til å bli kjent med ulike leverandører som har utstilling.

Påmelding og program her