mandag 23. februar 2015

– Falsk sykdom og overbehandling er en epidemi

Eivind Meland tar i en kronikk i Bergens Tidende opp det han kaller en ny epidemi i helsevesenet: troen på at det finnes en medisin eller en operasjon mot alle lidelser. – Fremfor alt trenger vi en mentalitetsendring i vår kultur, der sykdom og feilbarlighet aksepteres som en del av livet, skriver Meland. – Det er ikke en oppfordring til likegyldighet, men et forslag til vennlighet mot livets iboende mangler. Disse manglene kan ingen vitenskap eller medisin utrydde. Forsøkene på å få det til, fører til grenseløs «ryggen fri medisin» og altså en epidemi av overdrivelsesfeil i det godes tjeneste.


Meland er professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB og lege.

Meland mener det er en trend at det i dag stilles diagnoser på tilstander som er innenfor normale variasjoner, eller ved at grenseverdier justeres slik at normaltilstander faller inn under en diagnose.

– Klinikere i psykiatri og i andre områder av medisinen oppfordres i dag til å la være å stille psykiatriske diagnoser med mindre pasienten er alvorlig funksjonsforstyrret. Hvis funksjonen ikke er alvorlig nedsatt, må oppskriften være å vise medfølelse, aksept og empatisk interesse, skriver Meland.

Samtidig gjennomføres det screening-undersøkelser, som mammografi, der ni av ti tilfeller som oppdages, viser seg å være falsk alarm. I sin tur fører de falske alarmene til nedsatt livskvalitet hos de personene som får påvist mulig kreft.

Les hele kronikken i Bergens Tidende