tirsdag 24. mars 2015

Oljefondet har hundre ganger mer i skatteparadiser enn oppgitt

Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet, har investert over 100 ganger mer i skatteparadiser enn fondet selv oppgir. Dagens Næringsliv har innhentet det de kaller de reelle tallene, som viser at investeringene i skatteparadiser er på hele 145 milliarder kroner – ikke 1,4 milliarder, som fondet selv oppgir.

Årsaken til det enorme spriket er at oljefondet i 2014 endret metoden for å plassere aksjer og obligasjoner i forskjellige land. Det førte til at de tidligere investeringene i skatteparadiser, nå framstår som plassert for eksempel i Kina.

tirsdag 17. mars 2015

Transparency International:
– Korrupsjon eksporteres til utlandet

Guro Slettemark, foto: Transparency International
Etter 2003 er bare tre dommer felt i norsk rett for korrupsjon i utlandet. Transparency International har gått gjennom alle korrupsjonssakene som er ført for norsk rett siden dette lovverket ble endret i 2003, og Aftenposten har gått gjennom sakene, med magert resultat for norsk korrupsjon i utlandet.

Leder i Transparency Norge, Guro Slettemark (bildet), viser til at Norge alltid kommer godt ut på den internasjonal indeksen over korrupsjon, men at denne indeksen bare måler oppfatningen blant nordmenn om hvor mye offentlige tjenestemenn lar seg bestikke.

Masteroppgave: Bulgaria 7 år i EU – like korrupt

EU-medlemskap hjalp ikke Bulgaria i kampen mot korrupsjonen. Det er konklusjonen i Johanne Lie Tærums masteroppgave i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

fredag 13. mars 2015

Oljekontrollører med oljeaksjer – ikke tillatt i andre statlige tilsyn

Statoil-aksjer populært i OD og Ptil
Verken Finanstilsynet eller Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tillater at ansatte eier aksjer i selskaper de fører tilsyn med. De praktiserer dermed langt strengere etiske regler enn Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet, der ansatte eier aksjer i Statoil for store beløp.

mandag 9. mars 2015

Fagseminar ved Haraldsplass diakonale høgskole:
Vitenskap utenom tellekantene

I anledning utgivelsen av boka "Utenfor tellekantene, Essays om rom og rommelighet" av Tom Andersen Kjær og Kari Martisen, arrangerer Haraldsplass diakonale høgskole et fagseminar 19. mars. Seminaret går under tittelen "Rom i det senmoderne helsevesen – vitenskap utenfor tellekantene".

Det er gratis adgang, påmelding innen 13.03.15 på telefon 55 97 96 32 eller e-post hdh@hdh.haraldsplass.no

Program og mer info på Haraldsplass diakonale høgskole

Utsatt frist for abstracts til
Årkonferansen i Profesjonsetisk Nettverk

Innsending av abstracts til Årskonferansen i Profesjonsetisk Nettverk er utsatt til onsdag 25. mars.

Abstracts sendes inn til tom.skauge@hib.no

fredag 6. mars 2015

Ny rapport fra Norsk Folkehjelp om økende ulikhet i verden

Til tross for at mange i fattige land de siste åra har kommet ut av ekstrem fattigdom, viser tallene at ulikhetene i verden likevel øker. Den rikeste ene prosenten av verdens befolkning kontrollerer 50% av verdiene i verden. Tilsvarende kontrollerer de 50% fattigste bare én prosent av de samme verdiene. Norsk Folkehjelp har publisert rapporten Inequality Watch II, som studerer et knippe land i forhold til utviklingen av ulikhet.

mandag 2. mars 2015

Jobbfast ved Haukeland Sykehus - et enslig tilbud til varslere


Cecilie Thorsen
De fleste brukerne av Jobbfast-tilbudet er kvinner, og det store flertallet kommer fra det offentlige, forteller Cecilie Thorsen til Bergens Tidende. Thorsen er spesialist i klinisk psykologi ved klinikken ved Haukeland Universitetssykehus, som er landets eneste tverrfaglige tilbud til varslere og personer som opplever mobbing og konflikter på arbeidsplassen. Bergens Tidende har intervjuet Cecilie Thorsen om hvordan klinikken arbeider, og hva brukerne har opplevd.

Skattedirektøren vil sentralisere skatteinnkrevingen for å bekjempe svart arbeid

Skattedirektør Hans Christian Holte går i en kronikk i Bergens Tidende inn for at skatteinnkrevingen må bli mer profesjonell og effektiv, slik at ikke bedrifter som driver useriøst skal premieres med konkurransefordeler.

Holte peker på at skatteoppkreverne i elleve kommuner overhodet ikke kontrollerte noen arbeidsgivere i fjor. Det nasjonale målet er at fem prosent av bedriftene skal kontrolleres hvert år. I Akershus nådde alle kommunene dette målet, mens 14 av 33 kommuner i Hordaland nådde målet.

Nytt kurs i profesjonsetikk ved Senter for Profesjonsstudier, HiOA

Et nytt kurs/ph.d.-emne arrangeres av Senter for profesjonsstudier høsten 2015. Kurset vil bestå av to samlinger ved Høgskolen i Oslo og Akershus (studiested Pilestredet): 14.-16. oktober og 4.-6. november. Kursledere er Edmund Henden og Anders Molander.

Mer info vil komme på SPS