mandag 9. mars 2015

Utsatt frist for abstracts til
Årkonferansen i Profesjonsetisk Nettverk

Innsending av abstracts til Årskonferansen i Profesjonsetisk Nettverk er utsatt til onsdag 25. mars.

Abstracts sendes inn til tom.skauge@hib.no