onsdag 27. mai 2015

Gigantbot til kullkraftselskap

Logo Duke Energy. Bakgrunn: H. Birkeland
Duke's friske logo
skjuler en mørkere
virksomhet
Det største amerikanske energiselskapet Duke Energy er dømt til å betale 768 millkoner kroner i erstatning og opprydding etter å ha forurenset elva Dan river. Det er drøyt ti år siden selskapet slapp ut 40.000 tonn giftig kullaske elva i Nord-Carolina. Selskapet har erklært seg skyldig i brudd på vannlovgivningen ved 5 askedepoter i delstaten. 15 tilsvarende søksmål mot selskapet står i kø i andre stater. Duke Energy har bestemt at beløpet skal belastes aksjonene, slik at strømprisene ikke vil stige.
En av de større aksjonærene i selskapet er det norske oljefondet.

Vellykket Årskonferanse

Bilde fra årskonferansen 'Etiske trusselbilder, profesjonell respons'.
Årskonferansen for Profesjonsetisk nettverk i Norge ble arrangert ved Høgskolen i Bergen 20-21 mai.
Konferansen hadde fire sesjoner med i alt 10 faginnlegg, samt tre papersesjoner.
Innlederne hadde fokus på individ-, profesjons- eller samfunnsnivå for sine presentasjoner om etiske trusselbilder og profesjonell respons.

Forskerskole for profesjonsforskning - PROFES

Universitetene i Agder, Nordland og Stavanger har opprettet en nasjonal  forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning innen områdene helse, velferd og utdanning
Forskerskolen PROFRES er finansiert av de tre universitetene for perioden august 2014 - desember 2017.   

Les mer på Universitetet i Stavanger

tirsdag 26. mai 2015

Omsorgsteknologi og etikk

Tom Skauge: – Teknologi kan
ikke erstatte varme hender.
Høgskolen i Bergen stod nylig som arrangør av en nasjonal konferanse om omsorgsteknologi. Nina Mevold, kommunaldirektør på Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen fortalte de frammøtte:

- Det handler om å effektivisere, og det handler om å løse oppgavene våre med lavere bemanning, sier Mevold til de oppmøtte.

Ifølge Avisa Dagen mente Mevold at det har skjedd mer de siste to årene innen velferdsteknologi enn i de foregående ti årene. Hun brukte uttrykk som «økt selvstendighet i eget liv», og «kostnadsreduksjon».

- Vi står overfor en e-helserevolusjon som vil kreve omstilling. 80 prosent av dette handler om omstilling, sier kommunaldirektøren.

Avisa Dagen skrev denne reportasjen om omsorgsteknologi og etiske dilemma (i papiravisen 23.5.):

onsdag 20. mai 2015

Teknologisk nyvinning gir etiske dilemma

En ny blodprøvetest kan gi mange svar tidlig i svangerskapet. Bioteknologirådet drøfter om helsevesenet skal ta i bruk den nye teknologien, skriver Bergens Tidende.

Nemnda skal drøfte hva den nye teknologien skal brukes til, og hvem som skal få tilbudet. Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU) har tidligere vært bekymret for at offentlig tilbud om tidlig ultralyd kan gi et sorteringssamfunn. Blodprøvetesten er langt billigere og enklere og kan gi samme etiske dilemma som tidlig ultrtalyd.

Les mer i Bergens Tidende

tirsdag 19. mai 2015

Professions and Professionalism ute med spesialutgave om helsetjenester

Tidsskriftet Professions and Professionalism er med nytt nummer Vol 5, No 1 (2015): Special Issue: Professional Satisfaction and the Quality of Medical Care

Statoil: Hamskifte eller grønnmaling?

Statoil har lansert et nytt forretningsområde for New Energy Solutions (NES). Statoils direktør sa på oljemessen i Houston i mai at: «Statoil anerkjenner det vitenskapelige konsensus når det gjelder menneskeskapte klimaendringer. Vi omfavner behovet for å møte tograders-scenariet. Og vi støtter FNs anstrengelser for å bli enige om nødvendig handling».

Kan vi stole på at Statoil tar klimatrusselen på alvor?

Les mer på Sysla og Statoil

fredag 15. mai 2015

Norske bistandspenger gir nær milliardutbytte for norske eiere

Norske kraftselskaper har tatt ut 882 millioner kroner siden starten år 2000 fra Khimti-kraftverket i nærheten av Katmandu i Nepal. Det er de offentlig eide kraftselskapene Statkraft og BKK som er de største eierne av kraftverket, og har tatt ut henholdsvis 402,7 og 270 millioner kroner. I tillegg har Norfund, som har tatt over Norads engasjement, tatt ut 209 millioner i utbytte.

Framtiden i våre hender kritiserer i en nyutgitt rapport.

– I Norge har Khimti-vannkraftverket blitt beskrevet som en suksess; det leverer strøm etter planen og inntekt til eierne. Kritikken mot Khimti har aldri vært nevnt av de norske eierne eller funnet veien til norske medier, skriver organisasjonen på sine nettsider.

Les mer hos Fremtiden i våre hender og E24

mandag 11. mai 2015

Dyster milepæl er passert: 400ppm karbondioksid i atmosfæren

Pixabay. CC0 Public Domain
Klimatrusselen er rykket et målbart skritt nærmere etter at atmosfæren globalt nå inneholder mer enn 400ppm (deler per million) CO2.

Det er US National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) som melder om de dystre tallene. Etter at det ble målt 400ppm i Arktis i 2012, og på Manua Loa på Hawaii i 2013, var det bare et tidsspørsmål før atmosfæren globalt ville passere den magiske grensa.

fredag 8. mai 2015

NSB i søkelyset: Hvor lenge varer samfunnsansvaret?

Bilde fra boka Fangene som forsvant. NSB og slavearbeiderne på Nordlandsbanen av Bjørn Westlie, Spartacus 2015
NSB må ta på seg et historisk ansvar for de mange krigsfangene som døde da Nordlandsbanen ble bygget. Det krever historiker og forfatter Bjørn Westlie i VG i dag.

torsdag 7. mai 2015

Chicago betaler ut 40 millioner til ofre for politivold

Stanley Wrice: torturoffer, fri etter
31 års fengsel. Tilsto etter tortur.
(Foto: Illinois Department of
Corrections/Associated Press)
Byrådet i Chicago gikk enstemmig inn for å betale ut erstatninger på inntil 750.000 kroner hver til ofre for politivold i byen. Jon Burge var sjef for spesialgruppa Midnight Crew i Chicago-politiet fra 1972 til 1991. I denne perioden brukte gruppa grov vold og tortur mot fanger for å få dem til å tilstå.

Burge fikk sparken i 1993, men ble aldri tiltalt for å stå bak volden før saken var blitt foreldet.

tirsdag 5. mai 2015

Hanne Kristin Rohde: – Ledelse er ikke forfremmelse, men et etisk valg

Hanne Kristin Rohde - foto Kagge Forlag
Hanne Kristin Rohde kritiserer i et innlegg i Aftenposten Justisdepartementet for å bruke "ord som minner om luft", når de formulerer seg om behovet for bedre ledelse i politietaten. Rohde var fram til hun sa opp i 2014 leder for seksjon volds-og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.
Hun skriver blant annet: – Slik jeg leser departementets formuleringer, utelates det jeg kaller lederskap i betydningen etisk ledelse.

Første offshore-fartøy med batteriløsning

Viking Queen. Foto: Eidesvik
Fornybar energi blir så smått introdusert i havgående skipsfart. Eidesvik Offshore har fått installert et nyutviklet hybridsystem på supply-fartøyet Viking Queen, som fører til 18 prosent reduksjon i drivstoffutgifter. Systemet er tidligere utprøvd på søsterskipet Viking Lady.