torsdag 25. juni 2015

Alvorlig kritikk av politiet i Monicasaken – Utfordring for politikammer eller profesjon?

Tom Skauge, bilde
Av Tom Skauge, leder for profesjonsetisk nettverk i Norge

En uavhengig granskning av politiets rolle i Monica-saken i Bergen konkluderer med sterk kritikk av politiledelsen. Arbeidsgiver har brutt arbeidsmiljøloven i sin behandling av varslersaken.


Planlagt improvisasjon – lærdommen fra Lærdal

– I en rekke studier er det vist at det som bidrar til effektiv kriseledelse er improvisasjon, skriver tre forskere under vignetten "Forskningen viser at..." i Dagens Næringsliv.

torsdag 18. juni 2015

Titalls operasjoner etter 26 timer på vakt

Fylkeslegen i Hordaland krever at Nevrokirurgisk Avdeling ved Haukeland Sykehus i Bergen rydder opp i arbeidsmiljøet etter at Fylkeslegen har avdekket at en rekke hjerneoperasjoner er blitt utført av yngre leger etter at de har stått vakter på 26 timer. Arbeidstilsynet hadde i desember fått hele 13 bekymringsmeldinger fra avdelingen. I løpet av få måneder åpnet både Arbeidstilsynet og Fylkeslegen tilsynssak mot avdelingen.

fredag 5. juni 2015

Alvorlige lovbrudd: lisensen inndratt fra 12 eiendomsmeglere i 2014

Visning bilde
I fjor fikk 12 eiendomsmeglere inndratt lisensen til å drive slik megling. Seksjonssjef i Finanstilsynet Anne-Kari Tuv sier til Bergens Tidendes bolignettsted bonansa at det skal ganske mye til for å få inndratt lisensen til å drive eiendomsmegling.