fredag 5. juni 2015

Alvorlige lovbrudd: lisensen inndratt fra 12 eiendomsmeglere i 2014

Visning bilde
I fjor fikk 12 eiendomsmeglere inndratt lisensen til å drive slik megling. Seksjonssjef i Finanstilsynet Anne-Kari Tuv sier til Bergens Tidendes bolignettsted bonansa at det skal ganske mye til for å få inndratt lisensen til å drive eiendomsmegling.– Terskelen for å forby eiendomsmegling er relativt høy. Det skal foreligge grove eller gjentatte lovbrudd, og det skal være utilrådelig å la virksomheten fortsette, fortsetter Tuv.
Les mer på bonansa.no