mandag 27. juli 2015

– Hva kan vi gjøre mot moderne slaveri?

Niklas Kreander, bilde
Antakelig lever så mange som 35 millioner mennesker som slaver i verden i dag. Niklas Kreander, førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark, skrev i et innlegg i Varden i sommer om hva som gjør folk til slaver, og stiller spørsmålet om hva vi kan gjøre for å motarbeide slaveri.

Kreander viser til historier om menneskesmugling og marginaliserte befolkningsgrupper i fattige land som dagens Rohinga-flyktninger fra Burma, som i sin håpløshet ender i slaveri. Prostitusjon, manglende skolegang og ekstrem fattigdom gir også næring til den skitne "forretningsmodellen". Norge går heller ikke fri – også her lever folk i slaveri.