mandag 24. august 2015

Jungel av overvåkingskamera i Oslo

Bilde Oslo S
I 2008 gjennomførte en gruppe studenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås en undersøkelse der de registrerte nesten 1000 overvåkingskamera innenfor Ring 2 i Oslo. I tillegg fant de 397 kamera på Oslo S.

Siden den tid er teknologien blitt billigere og bedre, så det er sannsynligvis langt flere kamera i funksjon idag. Byrådet i Oslo vil rydde opp i jungelen. Til Osloby.no sier kommunalråd for miljø og samferdsel Guri Melby (V): – Vi vil at folk skal slippe å bli overvåket bare de tar seg en tur i byen.

fredag 21. august 2015

Profesjonstidsskrift med spesialnummer: Artists and Professionalism

Tidsskriftet Professions & Professionalism har kommet med Vol 5, No 2 (2015), som er et spesialnummer med tema Artists and Professionalism

tirsdag 18. august 2015

Tidsskriftet Vardøger om energi og klima

Tidsskriftet Vardøger har kommet med nummer 35 om Klima og energi. Blant innholdet kan nevnes intervju med Knut H. Alfsen om Kinas miljøpolitikk, Elmar Altvaters diskusjon av sammenhengen mellom økonomisk vekst under kapitalismen og antropocen-begrepet i klimavitenskapen, samt Rune Skarsteins diskusjon rundt mulighetene for at det kapitalistiske systemet igjen skal kunne  basere seg på grønn energi, slik det gjorde i sin tidlige fase, før fossile drivstoff satte en helt annen fart i utviklingen.

tirsdag 11. august 2015

Formuer fra slavehandel

Hvor langt strekker samfunnsansvaret seg i tid og rom? Bør noen stå til ansvar for menneskerettsbrudd mange generasjoner etter at krenkelsene har skjedd? Mer enn 12 millioner, kanskje så mange som 20 millioner afrikanere ble kidnappet og fraktet til Amerika i lenker. Flere karibiske stater vurderer å kreve erstatning fra Norge og Danmark som deltok i slavehandelen.

tirsdag 4. august 2015

Dataroboter kan erstatte ingeniørarbeid

Elektronikk- og elkraftingeniører er de ingeniørjobbene der størst andel av arbeidsoppgavene vil bli overtatt av datamaskiner de neste 20 årene. Det er en av konklusjonene i en ny rapport fra to finske forskere og Anders Ekeland fra Statistisk Sentralbyrå.