mandag 12. oktober 2015

Rapporten som dokumenterte feil i testene for NOx fra diesel

Den uavhengige non-profit-organisasjonen International Council on Clean Transportation (ICCT) publiserte i oktober 2014 en rapport som påviste det enorme avviket mellom testutslipp og virkelige utslipp av NOx fra en rekke diesel-personbiler. Rapporten undersøkte 12 bilmerker som var godkjent etter EUs nyeste Euro6-standard og 3 merker som var godkjent for den strengere amerikanske TIER 2 BIN 5/ULEV II-standarden.

onsdag 7. oktober 2015

Vindkraft billigere enn kull i Storbrittannia og Tyskland

vindturbin, bilde
Landbasert vindkraft og storskala solenergi blir stadig billigere. I både Tyskland og Storbritannia er nå vind- og solkraft billigere når kostnadene fordeles på livstids energiproduksjon, enn kull. Kull og gass blir stadig dyrere på grunn av dårlig utnyttelsesgrad og høyere karbonpriser.