fredag 18. desember 2015

Look to Osterøy

By Carlton Browne (View from a boat) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons
Osterøy, der nyskaping skjer.
Foto: Carlton Browne

Har du fått med deg diskusjonene i en rekke aviser med dommedagsprofetier for norske industriarbeidsplasser fordi robotene kommer?

Gi heller plass for optimisme og innovativ bruk av ny teknologi slik virksomheter på Osterøy har gjort, der mange små og mellomstore bedrifter har gjort det svært godt med kombinasjonen robot-teknologi og lokal fagutdannet arbeidskraft.

Les mer i Teknisk Ukeblad