tirsdag 27. desember 2016

Regjeringen bruker 25 millioner mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringen intensiverer kampen mot arbeidslivskriminalitet. Hårek Elvenes (H), som sitter i justiskomiteen, sier til E24 at mafialignende virksomhet ikke skal få ødelegge norsk arbeidsliv. Ifølge Elvenes har regjeringens prioriteringer allerede ført til sterkere samordninen mellom forskjellige offentlige tilsyns- og kontrollmyndigheter.

fredag 23. desember 2016

– UNE altfor tjenestevillige overfor politikerne

Mads Andenæs, UiO
- UNE er altfor tjenestevillig og deres saksbehandling og vedtak kan i mange saker bare forklares med at de er for politisk lydhøre, sier Mads Andenæs til Dagbladet. Andenæs er professor i jus ved Universitetet i Oslo.

Andenæs mener også domstolene er for lydhøre for politikernes signaler.

mandag 19. desember 2016

Saken mot Trude Drevland henlagt etter bevisets stilling

By Nina-no    This photo was taken by Nina-no. Nina Aldin Thune. Distribution:  Creative Commons Kunsthistorie.com Farmasihistorie.com (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia CommonsStatsadvokat Ellen Cathrine Greve opplyste fredag at det ikke blir tatt ut tiltale mot tidligere ordfører i Bergen Trude Drevland. Ifølge Greve faller beviset i saken inn i kategorien der tvilen kan være liten eller også markant.

Drevland selv er travelt opptatt med å signere sin nye bok "Litt privat", og uttaler til Bergens Tidende at hun er ikke overrasket over henleggelsen.

mandag 12. desember 2016

Obama vant fredsprisen. Så likviderte han flere tusen

By Official White House Photo by Samantha Appleton [Public domain], via Wikimedia Commons
Nobels fredspris til Barack Obama skulle styrke fredsarbeidet hans. Det stikk motsatte skjedde, ifølge Kristian Berg Harpviken. Direktøren ved fredsforskningsinstituttet kaller prisen en "skivebom":

fredag 9. desember 2016

EU tar rettslige skritt etter VW-skandalen

Sju europeiske land som ikke har fulgt opp EU-regelverket overfor Volkswagen blir nå møtt av utfordret av rettslige skritt fra EU. Etter at Volkswagen-konsernet ble avslørt av amerikanske miljømyndigheter for bevisst triksing med miljøutslipp under testing av dieselbiler, krever EU at medlemslandene tar rettslige grep mot konsernet.

Blant landene som EU ikke er fornøyd med er Tyskland, som EU også anklager for å ha holdt tilbake informasjon fra etterforskningen av VW.

Les mer i Dagens Næringsliv

torsdag 8. desember 2016

UiTs nye etiske retningslinjer:
atomvåpen ingen hindring for samarbeid

Boeing B52 dropping bombs in Vietnam. By USAF [Public domain], via Wikimedia Commons
De nye etiske retningslinjene ved Universitetet i Tromsø slakker på tidligere krav til etisk standard hos samarbeidspartnere. UiT Norges arktiske universitet er først blant norske universiteter til å vedta etiske retningslinjer for samarbeid med eksterne aktører. Retningslinjene skal håndheves av direktøren, ikke av styret. – Hvis direktøren, i samarbeid med rektor og styreleder, finner et eventuelt samarbeid sterkt etisk problematisk, så vil saken fortsatt bli forelagt universitetsstyret, sier rektor Anne Husebekk til Khrono.

Professions & Professionalism has published No 3, 2016

A new edition of  Professions & Professionalism is available.

onsdag 7. desember 2016

Rekordår for Osterøy-industri

Foto: Tysse Mekaniske Verkstad
Medan næringslivet slit under oljenedturen mange stader på Vestlandet, rår optimismen på Osterøy. Der har fleire bedrifter rekordomsetning. I Tyssebotn er Tysse Mekaniske Verksted Norges-leiar i produksjon av tilhengarar. Der går det som ei kule, trass i problema andre slit med for tida. Under finanskrisa la verksemdene stor vekt på å ta vare på dei tilsette.

Victor Norman: – De rikeste har tatt hele kaken

By https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/ [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
– Ikke den hvite arbeiderklassens skyld at Trump vant. 

Professor Victor Norman mener at det er "de såkalte ekspertene, den politiske eliten, og ikke minst økonomene" som har sviktet, og som må bære hovedansvaret for at "en sjarlatan fra New York" kunne vinne det amerikanske presidentvalget.

Internasjonale topp-økonomer ber om ny kurs mot ulikhet

Joseph Stiglitz, photo: © Raimond Spekking / , via Wikimedia Commons, CC4.0
13 internasjonale toppøkonomer med sjefsøkonom i Verdensbanken Joseph Stiglitz i spissen går i et opprop inn for en ny kurs i økonomisk politikk. I den såkalte "Stockholm-uttalelsen" hevder de tretten at tradisjonell økonomisk tenkning ikke lenger er gyldig. De hevder spesielt at teorien om at frie markeder skaper økonomisk vekst som sprer seg fra toppen og ned, viser seg å være feil.

"Inkluderende økonomisk utvikling er den eneste sosialt og økonomisk bærekraftige formen for utvikling," heter det i uttalelsen, som hevder at økonomisk ulikhet innen land truer sosialt samhold og økonomisk framgang.

mandag 5. desember 2016

Yara-topper frikjennes for korrupsjon – juridisk direktør dømt

Tidligere Yara-sjef Thorleif Enger er frikjent for anklagene om grov korrupsjon i Libya og India. Det samme er to av de medtiltalte, Tor Holba og Daniel Clauw. Ansvaret for korrupsjonen legges dermed på tidligere juridisk direktør i Yara Kendrick Wallace, som ble kjent skyldig i grov korrupsjon i lagmannsretten.

Ingen kontroll av korrupsjon når statlige milliardkontrakter inngås

Milliardkontraktene som inngås av de statlige selskapene Nye Veier og Jernbaneverket blir ikke kontrollert av noen uavhengig myndighet. Samferdselsdepartementet opplyser at selskapene selv skal se til at det ikke foregår korrupsjon. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) skjer bare om det kommer inn konkrete klager.

tirsdag 29. november 2016

Arbeidsminister Anniken Hauglie vil sjekke sikkerheten på sokkelen

Etter flere alvorlige hendelser i oljevirksomheten på sokkelen det siste året varsler nå Arbeids- og sosialminster Anniken Hauglie (H) en stortingmelding om sikkerheten på norsk sokkel.

4 ganger så langvarige beltelegginger i Møre og Romsdal

VGs digitalisering av tvangsprotokollene ved norske sykehus tyder på at Møre og Romsdal bruker beltelegging i langt større omfang enn andre deler av landet. Den mest vanlige varigheten av reimbruk er 12 timer i dette fylket, mens det ellers i landet ligger på tre timer.

torsdag 24. november 2016

'Ryddig skrivebord-politikken' gir dårlig produktivitet

pixabay licence creative commonsØkonomen Tim Hartford gjorde et fascinerende eksperiment: Han testet hvilke retningslinjer for ryddighet på kontorplassen som ga best produktivitet. En times arbeidsinnsats med en standard kontoroppgave, å kontrollere dokumenter, ble utført under fem forskjellige ryddighetsregimer.

Alexander Meyer skal lede lærerprofesjonens etiske råd

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Lærerprofesjonens etiske råd har hatt sitt aller første møte, der det valgte Alexander Meyer som leder og Birte Simonsen som nestleder.

Meyer er lærer i grunnskolen ved Rogne Skule i Øystre Slidre, men er nå i et års permisjon for å skrive bok. Simonsen er dekan ved lærerutdanningen ved Universitetet i Agder.

tirsdag 22. november 2016

Lansering av 2°C i Oslo, Trondheim, Bergen

Norsk Klimastiftelse inviterer til presentasjon av årets 2°C-rapport i de tre største byene.


Rapporten gir en oppdatert og faktabasert presentasjon av hva som skjer på det globale klima- og energifeltet, utarbeidet i samarbeid med forskere ved NTNU, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning. Programmet er delvis det samme, men med lokale variasjoner i de tre byene.

Omfattende ulovlig bruk av reimer i helsevesenet

Verdens Gang har digitalisert tvangslogger fra flere sykehus, og avslører omfattende ulovlig bruk av reimer i helsevesenet. Hele 4000 ganger ble pasienter i fjor lagt i reimer. Tvangsbruken skal loggføres i tvangsprotokoller – innbundne håndskrevne bøker som skal ligge på hver avdeling.

DnB trekker seg ut av Dakota Access Pipeline

Dakota Access Pipeline. Photo: Tony Webster, Flickr. CC BY-SA 2.0
Den norske Bank DnB har solgt eierandelene banken har hatt i utbyggerne av den omstridte oljerørledningen Dakota Access Pipeline. De siste ukene har det vært reist mye kritikk mot rørledningen, som bygges over Sioux-indianeres Black Rock-reservat. Indianderstammen ser på området som hellig land, og henter alt drikkevannet sitt fra ei elv de mener oljerørledningen vil forurense.

Terje Tvedt kritiserer Norges pengestøtte til Clinton-stiftelsen

Professor Terje Tvedt går i en artikkel i Aftenposten 18. november ut med hard kritikk av Norges generøse økonomiske støtte til Clinton-stiftelsen. Tvedt mener at støtten til den korrupsjonskritiserte veldedige stiftelsen viser store endringer i Norge.

Tvedt viser til Dabladets avsløring av UD-dokumenter der det legges vekt på mulighetene pengestøtten ville gi for norsk innflytelse i USA. Likevel mener han at saken først og fremst avslører det han kaller "den nye bistanden", som Clinton-stiftelsen har vært et viktig utstillingsvindu for.

torsdag 17. november 2016

'Alarmerende' om etiske retningslinjer i sparebankene

By Kiwiev (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons
Norske banker har tildels svært dårlig standard på sine etiske retningslinjer. Det viser en undersøkelse utført av Forbrukerrådet og Framtiden i våre hender, basert på offentlig tilgjengelig informasjon.

onsdag 16. november 2016

Ressurser for antikorrupsjonsarbeid i bedrift og kommune

Vi gjør her tre publikasjoner tilgjengelige som ressurser for antikorrupsjonsarbeid i bedrift og kommune:

Newsletter from UiB Energy Lab:
Hydrogen for industrial and home applications

Hydrogen Powered bike. CC3.0, Wikimedia Commons
Hydrogen produced with clean hydropower for industrial and home applications is the focus of the November edition UiB PowerLab Newsletter.

There is also some coverage of solar power, which we know is cost competitive in sunny low latitudes, but it is now coming also to Bergen! The main focus this time however is on hydrogen, in particular hydrogen produced from renewable electricity with industrial as well as consumer applications.

mandag 14. november 2016

Monica Mæland må svare kontrollkomiteen – igjen

Etter at Aftenposten skrev at DNB gjennomførte konsernrevisjon av filialen i Luxembourg allerede i 2004, har på nytt Stortingets kontrollkomite henvendt seg til Statsråd Monica Mæland med spørsmål om saken.

– Det har i Aftenposten kommet fram nye opplysninger som gjør det nødvendig å spørre statsråden om hennes oppfatning, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap) til NTB.

søndag 13. november 2016

SPS-konferansen: Legitim tvang?

Wellcome Images. Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Senter for profesjonsstudier inviterer til SPS-konferansen 2016: «Legitim tvang?»

Bruk av tvang i helse- og sosialsektoren blir tematisert i årets SPS-konferanse 1. desember.

På årets SPS-konferanse tar vi opp det for mange profesjoner vanskelige spørsmålet om tvangsbruk overfor personer som er eller kan være til skade for seg selv. Kan tvang rettferdiggjøres? Hvordan trekke grensen mellom akseptabel og ikke akseptabel tvangsbruk i behandling? Kan tvang forenes med prinsippet om respekt for pasienters/klienters autonomi?

torsdag 10. november 2016

Medbestemmelsesbarometeret: mer autoritært arbeidsliv

Medbestemmelsesbarometeret 2016 rapporterer om en jevnt synkende følelse av medbestemmelse i norsk arbeidsliv. Selv om arbeidslivsmodellen formelt sett er uendret fra 2009, opplever arbeidstakerne at det er et sterkt press på modellen. Stadig mer autoritære forhold blir vanlige, spesielt i statlige og utenlandsk eide virksomheter.
Her er noen av hovedpunktene:

tirsdag 8. november 2016

Nye ressurser for masterstudenter som vil forske på konserner, skatteparadiser, skatteplanlegging

Tax Justice Network – Norge er en ideell organisasjon som jobber mot finansielt hemmelighold. Det er et stort behov for mer kunnskap om skatteparadis, ulovlig kapitalflukt og skattlegging av multinasjonale selskaper. De ønsker derfor å inspirere studenter fra ulike fagområder til å skrive sine masteroppgaver om emnet.

fredag 4. november 2016

Vellykket årskonferanse for Profesjonsetisk nettverk

Førsteamanuensis Leiv Bjarte Mjøs. Institutt for bygg, høgskolen i Bergen
Profesjonsetisk nettverk i Norge arrangerte sin 16. årskonferanse 13-14 oktober i Drammen. Konferansen ble gjennomført i samarbeid med forskerskolen PROFES og Høgskolen i Sør-Øst Norge.

Årskonferanse hadde en rekke aktuelle faglige innledere. Viktige tema som omsorgsteknologi, etiske dilemma for soldater i krig, digital overvåkning av sykehjemsbeboere, risiko i oljeindustrien, HMS, ingeniørhistorie, dilemma for sykepleiere, landmåling og ved innføring av roboter i industrien ble tematisert og diskutert.

Samlet deltok vel 50 forskere, lærere, studenter og praktikere på konferansen.

– Kapitalisme + velferdsstat = sant

Kalle Moene. Foto: Tore Sætre, Wikimedia. http://setre.net
Velferdsstatens ordninger virker godt sammen med kapitalistisk konkurranse. Det er land som Belgia, Danmark, Norge og Sverige gode eksempler på, sier professor Kalle Moene. Han har i ti år vært leder for ESOP-senteret – Senter for studier av likhet, sosial organsiering og økonomisk utvikling – ved Universitetet i Oslo.

Nøkkeltal om skatt:
Kor lite betaler Google i Norge?

Google betaler 1 promille skatt i Norge – 2,5 millionar av 2,3 milliardar kroner omsetting. 62 personar eig like mykje som halvparten av folket i heile verda. Apple har plassert 216 milliardar dollar i skatteparadis. 8 av dei 20 største selskapa i Sverige betaler ingen eller knapt nokon selskapsskatt.

Tax Justice Network har publisert ei side med ei rad interessante nøkkeltal om skatt.

torsdag 3. november 2016

Programmet klart for SPS-konferansen 1. desember: 'Legitim tvang?'


Bruk av tvang i helse- og sosialsektoren blir tematisert i årets SPS-konferanse 1. desember. Åpent for påmelding nå.

På årets SPS-konferanse tar vi opp det for mange profesjoner vanskelige spørsmålet om tvangsbruk overfor personer som er eller kan være til skade for seg selv. Kan tvang rettferdiggjøres? Hvordan trekke grensen mellom akseptabel og ikke akseptabel tvangsbruk i behandling? Kan tvang forenes med prinsippet om respekt for pasienters/klienters autonomi?

torsdag 27. oktober 2016

Fornybar energi 'har passert kull'

Foto: Mel Clark, CC 1.0
Det internasjonale energibyrået IEA skriver i en ny rapport at fornybar energikapasitet har passert kull innen økningen av elektrisitetsproduksjonen globalt. IEA ser på endringen som et markant skifte som vi ikke kunne forestilt oss for bare fem år siden. Økningen tilsvarer de reduserte kostnadene ved produksjon av fornybar energi – særlig solkraft.

onsdag 26. oktober 2016

World Social Science Report 2016
Challenging Inequalities: Pathways to a Just World

The World Social Science Report 2016 focuses on the critical issues of inequalities and social justice. It was published on September 22 2016. Download the Report from en.unesco.org/wssr2016.

Kina: En million straffet for korrupsjon

President Xi Jinping i Kina driver en offensiv kampanje mot korrupsjon. På tre år er en million tjenestemenn på alle nivåer straffet for slike forbrytelser.

Kritikere hevder likevel at kampanjen er lite effektiv. Noen mener den er rettet mot politiske motstandere, mens jussprofessor ved Universitetet i Hong Kong, Fu Hualing, sier at han ikke ser noen vilje til å straffe korrupte tjenestemenn på lavt nivå.

Les mer på NRK.no

tirsdag 25. oktober 2016

Politiet refset for maktovergrep mot aksjonister

Sentrum politistasjon - Politidirektoratet. By Tore Sætre (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
Sivilombudsmannen refser Politidirektoratet og Hordalandspolitiet for maktovergrep mot seks personer som demonstrerte mot de såkalte monstermastene i Hardanger. Ombudet kritiserer at ferdselsforbudet som ble utstedt mot aksjonistene hadde for lang varighet og forbudet er ikke registrert i politiet sine egne logger eller arkiver.

tirsdag 18. oktober 2016

Vil offshorekrisen true sikkerheten? Hvordan kan det forebygges og hindres?

Last ned pdf av nyhetsbrev Managing Risk in Offshore OperationsHøgskolen i Stord/Haugesund deltar i prosjektet RISKOP som vurderer økte risikofaktorer i nedgangstider i oljeindustrien. En akademisk artikkel publisert på sikkerhetskonferansen ESREL i Glasgow, konkluderer med at sikkerheten lett kan bli skadelidende, når dårligere økonomi og nedskjæringer fører til mindre samarbeid og tillit.

Konklusjonene fra møtet i Glasgow har nå blitt til et nyhetsbrev: "Managing Risk in Offshore Operations October 2016" (pdf).

Hele artikkelen kan leses her.

Foruten Høgskolen i Stord/Haugesund (HSH) inkluderer RISKOP en rekke akademiske institusjoner, som SINTEF og NTNU. Kunnskapen fra prosjektet skal bli til undervisningsprogram ved HSH og Universitetet Nord.

Oslo 28.10: Åpent møte - forskningssamarbeid med omstridte aktører

<a title=
Har forskningsinstitusjonene et selvstendig ansvar for å gjøre vurderinger knyttet til forskningssamarbeid? Er det noen typer forskningssamarbeid universitetene ikke bør gå inn i? Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) inviterer til åpent møte om forskningsinstitusjonenes samarbeid med omstridte aktører. Bakteppet er den siste tidens debatt om det mulige samarbeidet mellom NTNU og israelske petroleumsforskere.

fredag 14. oktober 2016

Du må stå fram når du søker i skattelistene:
– Et demokratisk problem

Alexander Cappelen, professor NHH.
Etter at det ble innført krav om identifikasjon når en søker i skattelistene, er antall søk redusert med nesten 90 prosent. Professor Alexander Cappelen ved Handelshøyskolen mener dette er et demokratisk problem. Han peker på at det kan være mange legitime grunner til å søke i skattelistene, som at du vil finne ut om den mannlige kollegaen din får bedre betalt den deg som kvinne.

fredag 7. oktober 2016

Drøyt én av fire bedrifter sjekker om reinholdstjenesten er lovlig

By Peter van der Sluijs (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Bare 28 prosent av private bedrifter sjekker om reinholdsbedriften de kjøper tjenesten av, er godkjent av Arbeidstilsynet. En ny FAFO-rapport viser at halvparten av bedriftene i privat sektor ikke kjenner til godkjenningsordningen, eller at det er forbudt å kjøpe tjenester av ikke-godkjente bedrifter.

onsdag 28. september 2016

Folk i Burma mer gavmilde enn oss

Afghan girl beggingNorge kommer på 13. plass i kåringen av verdens mest gavmilde land. 147.000 mennesker i 140 land er stilt tre spørsmål for å rangere gavmildheten:
  1. Gitt penger til veldedighet?
  2. Brukt tid på frivillig arbeid for en organisasjon?
  3. Hjulpet en fremmed, noen du ikke kjente, som trengte det?

onsdag 21. september 2016

'Makteliten' overser makt utenfor Oslo

Makteliten i akademia består av 20 personer, ifølge forfatterne av boka Makteliten, som presenterer de 252 personene som "styrer Norge". Ingen av akademikerne når opp blant de 25 ypperste i maktpyramiden boka presenterer. Kritikere hevder at boka er så Oslo-sentrert at den ikke ser makt utenfor hovedstaden.

Viral fulltreffer om akademisk slurv

Professor Ole Bjørn Rekdal publiserte for to år siden artikkelen "Academic urban legends" i nivå 2-tidsskriftet Social Studies of Science. Artikkelen er nå lastet ned 85.000 ganger, og har blitt pensum på Yale og Harvard.

mandag 19. september 2016

Forslaget til forskningsetikklov får stryk av forskningsetikerne

Bjørn Hvinden, HiOA
– De som har skrevet og utviklet forslaget sitter for langt fra forskerens virkelighet. Slik kommenterer Bjørn Hvinden regjeringens forslag til ny forskningsetikklov. Hvinden er leder av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), og instituttdirektør for NOVA på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Bankdirektør får milliardpensjon etter 3500 oppsigelser

I forrige uke kom nyheten om at storbanken Wells Fargo er ilagt en rekordstor bot på hele 1,465 milliarder kroner. Boten kommer etter at en avdeling i banken har trikset 2 millioner kontoer i banken ved å overføre penger uten eiernes samtykke til fiktive kontoer som er opprettet for å oppnå høyere bonuser for bankansatte.
5.300 ansatte blir sagt opp, men leder for avdelingen blir tilsynelatende skjermet. Hun kan se fram til en pensjonsutbetaling fra neste år på over en milliard kroner.

Les mer på E24

fredag 9. september 2016

Facebook sensurerer statsminister Erna Solberg


Bilde: Nick Ut / The Associated Press
Fra Aftenspostens facebookside 9.9.2016 kl 16:40
Statsminister Erna Solberg og flere statsråder har fulgt opp Aftenposten og forfatter Tom Egelands utfordring av sensuren på Facebook. De har alle lagt ut Nick Uts ikoniske og historisk viktige bilde fra Vietnam-krigen. Facebook sørger etter kort tid for å fjerne bildet. Dette skjedde også for statsminister Solberg, som blant annet kommenterte saken slik til VG:

– Det kan ikke være maskiner som styrer ytringsfriheten. Det er helt fint at de tar ut overgrep mot barn men de må klare å se forskjellen, sier hun til VG.

torsdag 8. september 2016

Danmark betaller millioner til anonym kilde for innsyn i Panama-papirer

Panama City-3
Finansdistriktet i Panama City
Danske skattemyndigheter betaler store summer til en anonym kilde for innsyn i Panamapapirene, med forventning om å kunne avsløre dansker som har sneket seg unna skatt ved å gjemme dem i skatteparadiser. Ifølge Danmarks Radio er beløpet et "én-sifret millionbeløp".

onsdag 7. september 2016

Oljefondet storeier i driftsselskapet for Australias fangeleirer i Stillehavet

Manus Island regional processing facility 2012
Statens pensjonsfond utland er en av de seks største eierne i selskapet som driver de sterkt kritiserte australske leirene for flyktninger på forskjellige stillehavsøyer. Pensjonsfondet har en eierpost på 2,5 milliarder kroner i selskapet.

– Basert på våre undersøkelser, er det mulig at enkeltpersoner i Ferrovial kan bli strafferettslig ansvarlige for forbrytelser mot menneskeheten, sier Diala Shamas ved International Human Rights and Conflict Resolution Clinic ved Stanford-universitetet til Guardian.

onsdag 31. august 2016

EU krever rekordhøy straffeskatt fra Apple

EU krever Apple for milliarder i straffeskatt
EU krever 120 milliarder kroner i straffeskatt fra datagiganten Apple, fordi konsernet skal ha nytt godt av ulovlig statsstøtte i Irland. – Denne avgjørelsen sender et klart signal. Medlemsstatene kan ikke gi urettmessige skattefordeler til utvalgte selskaper, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

mandag 22. august 2016

– Afrika får ikke plass ved bordet, men står på menyen

Africa (orthographic projection)En rapport fra Redd Barna og Tax Justice Network forteller at Afrika hver dag tappes for over en milliarder dollar i ulovlig kapitalflukt. Dette beløpet for en enkelt dag kunne finansiert 14 tusen helsearbeidere i et helt år. Skattflukten øker med 9 prosent i året, ifølge Redd Barna. Det er mer enn det dobbelte av veksten i BNP i Afrika.

Delingsøkonomi i industrien

FreeImages.com/ Griszka Niewiadomski
Airbnb for industrimaskiner: Gode ideer kommer ofte ut av dårlige tider. Industribedrifter har kostbare maskiner stående mye ubrukt, mens konkurrerende bedrifter samtidig kan finne på å investere i en egen maskin av samme type. Linn Cecilie Moholt mener alle vil ha fordel av at ledig maskinkapasitet i stedet kan deles. Hun er administrerende direktør i Karsten Moholt AS, som nå planlegger en egen nettbasert delingstjeneste for maskiner, basert på samme modell som Airbnb.

lørdag 20. august 2016

– NATO rasler med sablene

For første gang i historien skal Nato ha styrker stående ved Russlands grenser. Har alvoret gått opp for oss?
Av Mette Kongshem
Vi er vitne til en skremmende og potensielt farlig utvikling i Europa, og Norge står plantet i det med begge bena. Den altoverskyggende trusselen er den stadig mer aggressive holdningen overfor Russland fra vestlig side.

– Aspektblind krigshissing

"Trur USA og Nato på seg sjølve når dei seier at militær oppbygging i tidlegare austblokkland ikkje er ein trussel mot Russland?"
Av Jon Hellesnes 

Ein gong i 1960åra kom det opp eit skilt ved eit bur i den zoologiske hagen i Paris: ”This animal is vicious; if attacked, it defends itself.” Var det ein språkfeil? Var den franske omsettaren ustø i engelsk? Eller var skiltet tvert om eit språkleg raffinement? Iallfall gjorde formuleringa merksam på ei spesiell form for aspektblindskap, nemleg den som slår ut slik: Dersom ”den Andre” (eit dyr eller ei folkeeining) blir farleg som ein direkte konsekvens av det ”vi” gjer, vil dei aspektblinde oppfatte den Andre som vondskapsfull, lunefull og uføreseieleg.

fredag 19. august 2016

Masteroppgave: - Å bli tatt for korrupsjon påvirker ikke selskapets lønnsomhet

Å bli bøtlagt for korrupsjon har normalt ingen målbar langsiktig økonomisk konsekvens for store konserner. Det er konklusjonen på en masteroppgave levert at studentene Kasper Vagle og Stian Nalum Tvetene ved Norges Handelshøyskole NHH.

onsdag 17. august 2016

NEON 2016 "I lys og skygge av veivisere i norsk organisasjonsforskning"

Velkommen til NEON-konferansen 2016 som arrangeres ved UiT Norges arktiske universitet 22. – 24. november.

Konferansen skal inspirere og invitere til refleksjon over det bildet som er tegnet av norsk organisasjonsforskning i kanonen Veivisere i norsk organisasjonsforskning som ble utgitt høsten 2015.

tirsdag 16. august 2016

Tidligere salgssjef i Kongsberg tiltalt for grov økonomisk utroskap

En tidligere salgssjef i Kongsberg-gruppen skal ha tappet selskapet for rundt 180 millioner kroner. Det store beløpet ble skjult som betaling av agenter og en underleverandør. Økokrim tiltaler ex-salgssjefen for grov økonomisk utroskap, og har samtidig henlagt korrupsjonssaken mot selve selskapet "etter bevisets stilling".

fredag 12. august 2016

Proppen i ketchup-flasken løsner for norske sol-investeringer

Thin Film Flexible Solar PV Ken Fields 1
– Jeg startet opp i 2012 og har jobbet flere år uten lønn, sier solenergi-gründer Thor Christian Tuv til Teknisk Ukeblad. – Vi har ristet på ketchup-flasken i tre år. Nå løsner det, fortsetter han.

2016 ser ut til å bli det året da solenergien slår gjennom på næringsbygg. Onsdag åpnet Rema 1000 sin avdeling på Bjørndal i Oslo – den første matbutikken i byen med solceller på taket. 410 paneler skal gi 83.000 kWh, som dekker 15 prosent av butikken sitt kraftbehov.

tirsdag 9. august 2016

Mange høyt utdannede fra Øst-Europa migrerer vestover

Polske Jan Ozarowski er gründer, og har drevet fram sitt eget firma Moderne Uterom etter at han kom til Oslo i 2005. Da var han nettopp ferdig med en mastergrad i skandinaviske studier, og var interessert i skandinavisk folkemusikk, mytologi og økologi. I stedet for å fortsette på en PhD, valgte han å reise til Norge, og bygde opp sitt eget anleggsgartnerfirma. Det angrer han ikke på, når han i dag har 11 polske ansatte og en omsetning på flere millioner i året.

tirsdag 26. juli 2016

En av tre leger nekter offentlig innsyn i honorarer fra legemiddelindustrien

Legemiddelindustrien offentliggjør for første gang hva de betaler av honorarer og lignende til leger og annet helsepersonell. Totalt var overføringene på 140 millioner kroner i 2015. Det meste av dette beløpet går til forskning, men 53 millioner omfatter honorarer, reise og opphold i forbindelse med honorerte oppdrag og sponsoravtaler med organisasjoner.

tirsdag 19. juli 2016

Trussel fra nye trusselbilder

Av Tom Skauge, Leder av Profesjonsetisk nettverk

Trusselbilder er viktige og farlige. USA og Storbritannia angrep Irak i 2003. Angrepsordren var basert på et trusselbilde som var feilaktig og i strid med anbefalingene fra den FN-oppnevnte undersøkelsesgruppen ledet av Blix. Tapstallene fra den andre Irakkrigen varierer. I Irak døde mellom 160.000 og 600.000. 179 britiske og 4475 amerikanske soldater mistet sine liv.

torsdag 14. juli 2016

Line Joranger: «Hvorfor gjentar dere siste ordet vi sier hele tida?»

Line Joranger
Line Joranger setter i en debattartikkel kritisk lys på samtalemetodikker som brukes i barnevernet. Metodikker som Motivation interviewing (MI) har til hensikt å fremme aktiv lytting til hva barnet har å si, og å bidra til "empowerment" hos klienten – styrket evne til å «ta makten» i sitt eget liv. Men Barnevernsproffene forteller de barnevernsansatte at de svært raskt oppdager at de blir utsatt for en metodisk samtale, som de oppfatter som direkte demotiverende, i tillegg til at den undergraver tilliten deres til fagpersonen.
Les artikkelen på Fontene forskning eller som pdf

Tre tidligere Barclays-ansatte dømt for renterigging

Fire år etter at den britiske banken Barclays fikk milliardbøter for renterigging, er tre tidligere tradere i banken blitt kjent skyldige i manipulasjon av Libor-renta. En annen medarbeider i banken sa seg skyldig i samme sak i 2014, mens ytterligere to andre fortsatt venter på at saken deres skal komme for retten.

Statlige norske penger til Clinton

Familien Clinton ca. 2010, CC, us-gov.
Norske ministre bryter egne prinsipper for å støtte Clinton-stiftelsens miljøprosjekter. På isolerte øyer i Stillehavet vil Clintonstiftelsen bytte ut dieselaggregater med fornybar strømproduksjon.

På et møte mellom Erna Solberg og Bill Clinton i juni i fjor ble det lovet norske penger til prosjektet. Norge, Saudi-Arabia og Australia er de landene som gir mest penger til Clinton-stiftelsen.

lørdag 9. juli 2016

Politiets Fellesforbund positive til videokamera på uniformen

Bodycam police utrecht netherlands
Politiets Fellesforbund (PF) ser positivt på at politifolk skal få videokamera som en fast del av uniformen. På Grønland politistasjon i Oslo ble det i fjor gjennomført et prosjekt der tolv betjenter frivillig bar videokamera på uniformen i en måned. Rapporten "Kamera på politiuniformen" som nå er publisert, anbefaler å arbeide videre med lydopptak, men er kritisk til filming.

torsdag 7. juli 2016

To stipendiatstillinger innen innovasjon og profesjonsutøvelse

Ved Høgskolen i Bergen er det ledig 2 stipendiatstillinger innenfor innovasjon og profesjonsutøvelse.

Stipendiatstillingene inngår i Høgskolen i Bergens nye tverrfaglige forskningsprogram «Innovasjonspraksis i et profesjons- og samfunnsperspektiv». Satsingen inkluderer alle tre avdelingene ved Høgskolen i Bergen. Gjennom dette forskningsprogrammet skal det utvikles en helhetlig forståelse av innovasjon der både profesjonsutøvelse, organisatoriske og teknologiske forhold, samt samfunnsmessige implikasjoner av innovasjon, gjøres til gjenstand for kritisk drøfting og analyse. Satsingen koordineres av Senter for nyskaping.

Britisk gransking: kraftig kritikk av Blair for bruk av krig som politisk instrument

MSC 2014 Blair Mueller MSC2014 (cropped)Chilcot-rapporten som ble lagt fram i går, inneholder en massiv kritikk av tidligere statsminister Tony Blair for rollen hans i forbindelse med krigen mot Irak. Rapporten blir publisert etter sju års arbeid, og er et svært omfattende dokument. Her er noen av konklusjonene:

mandag 4. juli 2016

Svanemerket diesel? Nå får du det i Sverige

Preem-diesel: under 50% fossilt innhold
Under 50% fossil diesel
Kan virkelig et diesel-produkt bli svanemerket? I Sverige har det skjedd. Som første flytende drivstoff i verden har Preem Evolution Diesel+ klart de vanskelige krevene for å få Svanemerket. Kravet består i at varen må bestå av minst 50% fornybar råvare.

fredag 1. juli 2016

Arbeidstilsynet veileder når BKK skal nedbemanne

By Øyvind Holmstad (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Arbeidstilsynet er hentet inn som veileder når Bergenshalvøens kommunale kraftselskap (BKK) skal kutte 200 årsverk i løpet av få år.

– Vi skal forbedre lønnsomheten med 350 millioner kroner i løpet av de neste årene, og er opptatt av at prosessen skal gjennomføres på en god måte. Derfor henter vi erfaringer fra Arbeidstilsynet på forhånd, sier konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland, til Vest 24.

torsdag 30. juni 2016

To varslere dømt for Luxembourg-lekkasjene

Varsler og journalist kriminelle?
To varslere ble dømt til betinget fengsel og bøter for å ha lekket en stor mengde dokumenter fra revisjonsselskapet PriceWaterhouseCoopers til media. Lekkasjen avslørte hvordan konserner som Ikea, Deutsche Bank, Pepsi og AIG inngikk avtaler med Luxembourg for å unngå skatt i andre land. De to varslerne var tidligere ansatt i konsernet.

Ikke bare VW:
Slik trikser bilindustrien med diesel-utslippene

Fiat 500X - fritt utslipp etter 22 minutter
Fiat 500X: fritt utslipp etter 22 minutter
En undersøkelse gjort i samarbeid av der Spiegel og miljøorganisasjonen Deutsche Umwelthilfe (DUH) avslørte i mai at Opel-modellene Zafira og Insignia koblet ut utslippskontrollen ved normal kjøring. Opel benektet at de bruker ulovlig programvare. Og forunderlig nok, så viser det seg at programvaren er teknisk sett lovlig, fordi EU tillater bilfabrikantene å skru av utslippskontrollen når det er nødvendig for å unngå skade på motoren. Og fabrikantene kan selv definere når motoren er "i fare".