torsdag 28. januar 2016

Presseetikken satt på prøve

Bratt stigning i fellelser og uttalelser fra PFU siste to år
Rekordmange klager, rekordmange fellelser – og rekordmange tekstreklamesaker. Det er status fra Pressens Faglige Utvalg for året 2015. Antall klager steg med 17 prosent fra året før, og antall fellelser steg med hele 57 prosent – fra 53 i 2014 til 83 i fjor. Det er fortsettelsen fra en sterk økning også året før.

mandag 25. januar 2016

Google skatter 1,6 mrd ekstra i Storbritannia.
— Slipper billig, sier ekspert

Google har inngått et forlik med britiske skattemyndigheter om å betale 130 millioner pund (1,6 milliarder kroner) i etterbeskatning i tillegg til de 70 millionene selskapet har betalt siden 2005. Selskapet ønsker å sette en sluttstrek for saken. En talsmann sier at Google ønsker å være sikre på at de betaler "riktig beløp" i skatt.

Finnes forskningssenteret som Statoil betalte 420 millioner til?


Lite tyder foreløpig på at forskningssenteret som mottok 420 millioner kroner fra Statoil finnes noe annet sted enn på papiret. For få uker siden sendte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite et brev til olje- og energiminister Tord Lien der han blir bedt om å redegjøre for hvor milliardene Statoil har betalt i signaturbonuser i Angola har tatt veien.

fredag 22. januar 2016

Eksperter er redd jobbene forsvinner for godt

UBC Library Communications bilde
UBC Library Communications, CC2.0
Den teknologiske jobb-revolusjonen vi er inne i er tema på det økonomiske toppmøtet i Davos. Flere eksperter Aftenposten har spurt, er redde for at jobbene denne gangen kan forsvinne for godt.

Niall Ferguson, professor i økonomisk historie ved Harvard, ser for seg at mange i framtiden vil arbeide i lavt betalte omsorgsjobber i helsevesenet.

fredag 15. januar 2016

Massiv korrupsjon i internasjonal friidrett

Lamine Diack.
Tidligere IAAF-president
Lamine Diack
Utvalget som har gransket det internasjonale friidrettsforbundet konkluderer med at korrupsjonen i forbundet har vært massiv. Korrupsjonen har ikke vært begrenset til enkeltindivider, men har vært innarbeidet i selve organisasjonen, hevdes det i del to av rapporten, som ble lagt fram i går. Utvalget, som har arbeidet på oppdrag for den internasjonale antidoping-organisasjonen WADA, skriver blant annet: – IAAFs styre kan ikke ha vært uvitende om utbredelsen av doping i friidretten og den manglende håndhevelsen av dopingreglementet.

mandag 11. januar 2016

Frokostseminar om korrupsjonsfaren for offshorebedrifter

Demonstrasjon i Brasilia mot korrupsjonen
- Agência Brasil. Wikimedia Commons
Et frokostseminar om korrupsjonsfaren i offshore-bransjen blir arrangert av GCE Subsea og Wikborg Rein 14. januar. Advokatene Dag Steinfeld og Geir Sviggum fra Wikborg Rein vil innlede om risiko for korrupsjon og lovovertredelser i henholdsvis internasjonal handel og bruk av agenter.

tirsdag 5. januar 2016

Vitenskap blir pseudovitenskap?

Poppers metode utfordres.
– Vitenskapen har nå nådd så langt at den utfordrer de fysiske muligheter for observasjon og testing. Kvantefysikkens og kosmologiens hypoteser har rett og slett begynt å strekke seg utenfor forskernes rekkevidde, skriver professor Solve Sæbø i Aftenposten. Sæbø, som er professor i biostatistikk ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, viser til at vitenskapens fundament i Karl Poppers hypotetisk-deduktive metode utfordres.