mandag 11. januar 2016

Frokostseminar om korrupsjonsfaren for offshorebedrifter

Demonstrasjon i Brasilia mot korrupsjonen
- Agência Brasil. Wikimedia Commons
Et frokostseminar om korrupsjonsfaren i offshore-bransjen blir arrangert av GCE Subsea og Wikborg Rein 14. januar. Advokatene Dag Steinfeld og Geir Sviggum fra Wikborg Rein vil innlede om risiko for korrupsjon og lovovertredelser i henholdsvis internasjonal handel og bruk av agenter.Lava Jato Petrobras-skandalen har åpenbart den store korrupsjonsrisikoen også for norske offshore-selskaper internasjonalt, og spesielt i Brasil. Sentralt i sakene står bruken av lokale agenter og mellommenn. Wikborg Rein har arbeidet med denne problematikken i årtier, blant annet i forbindelse med Petrobras-skandalen.

Seminaret finner sted 14. januar kl 8–10 i Wikborg Reins lokaler i Olav Kyrres gate 11, Bergen.

Påmelding og mer info her