mandag 22. februar 2016

NORDPRO-konferansen oktober: Profesjonene i kunnskaps- og forskningssamfunnet

Tema for årets NORDPRO-konferanse er "Professionerna i mötet mellan kunskapssamhället och granskningssamhället: Förändrade villkor och nutida utmaningar"


NORDPRO-konferensen 2016finner sted i Lund 27.-28. oktober 2016

Temaområder

  1. Professionerna i samhället: Makt, status, legitimitet, förtroende, klass och kön
  2. Professionell, gränsrotsbyråkrat eller expert? Styrning, autonomi och ansvar i professionellt arbete
  3. Professionsteori igår, idag och imorgon
  4. Professionell kunskap i praktiken: Handling på vetenskaplig grund?
  5. Att bli en professionell: Professionsutbildning, professionssocialisation och kvalificering i yrkespraktiken
  6. Professionernas dilemman och paradoxer
  7. Nya professioner: Nya uppgifter, nya kunskaper, nya normer
  8. Tvärprofessionellt arbete: Samarbete eller konflikt?
Inledare: Thomas Brante, professor, Lunds universitet

Keynote Speaker: Ylva Hasselberg, professor, Uppsala universitet

Keynote Speaker: Jens-Christian Smeby, professor, Høgskolen i Oslo og Akershus

NORDPRO, Nordiskt nätverk för professionsforskning, är skapat på initiativ av existerande forsknings- och utvecklingsmiljöer i professionsstudier, och syftar till att bidra till en fortlöpande kunskapsspridning mellan forskning, utbildning och praktik.

Mer info vil bli publisert seinere.