onsdag 30. mars 2016

Orkla-selskap møter milliardkrav i Brasil

Det Orkla-eide selskapet Denofa do Brasil er dømt til å betale 2 milliarder kroner i erstatning til skattemyndighetene i landet, og til konkursboet etter en brasiliansk bank. Orklas konserndirektør Håkan Mageli sier at det arbeides med å anke begge sakene, og at det er gode muligheter for at selskapet vinner fram i begge saker.

Denofa do Brasil er anklaget for manglende innbetaling av moms på soyabønner, ettersom selskapet ikke skal ha dokumentert at bønnene virkelig er ført ut av Brasil. Den andre saken dreier seg også om eksport av soyabønner – i dette tilfelle bankens utlån av verdipapirer med krav i avlinger av soyabønner og tilhørende eksporttillatelser.

Les mer i Nationen

– Opprør i økonomifaget


Roman Eliassen, bilde
– I 2008 ble verden rammet av den største økonomiske krisen på over 70 år. Nesten ingen økonomer så den komme, skriver Roman Eliassen i Røyst, gjengitt i Morgenbladet. – For to år siden hadde studentene ved universitetet i Manchester fått nok. De lærte ingenting om årsakene til finanskrisen, fortsetter han.

Soldatetikk: Hvor går grensen mellom helt og morder?

IDF-soldat gjør klar våpenet, B'tselem-video
Soldaten i bakgrunnen gjør klar våpenet for å skyte.
Det er strid i Israel om en soldat som har drept en palestiner er helt eller morder.

En palestinsk mann skal ha angrepet en israelsk soldat med kniv. Palestineren lå skadet på bakken bare minutter etter angrepet på soldaten. Han ble evakuert av israelsk helsepersonell. Et par minutter etterpå blir han likevel skutt en gang til og drept mens han ligger helt i ro på bakken. Les mer i Dagbladet

onsdag 16. mars 2016

Tjuvfiskerskip ettersøkt i Norge, senket i Indonesia

Skipet MV Viking har vært etterlyst for tjuvfiske i hele verden gjennom flere år. Mandag ble det senket av indonesiske myndigheter, med den norske ambassadøren Stig Traavik til stede.

Arbeidsmiljøkongressen 2016

"Superhelt på fremtidens arbeidsplass" er tittelen på arbeidsmiljøkongressen 2016.

18.-20. oktober fylles Grieghallen med ledere, tillitsvalgte og verneombud. Disse er superheltene som sammen skal forme fremtidens arbeidsmiljø i Norge, og det hele starter på Nordens største HMS-arrangement i Bergen.

mandag 14. mars 2016

– Mindre åpenhet i Norge enn i EU

Norske lobbyister trekker mot Brussel etterhvert som stadig flere politiske prosesser lukkes for offentlig innsyn her i landet. Dette hevder Hans Inge Gloppen, Master i offentlig administrasjon, i en artikkel i Bergens Tidende. Da Venstre foreslo å opprette et register over lobbyister i Stortinget og departementene i 2014, var det bare 11 representanter som stemte for. Hele 104 stemte mot.

Etikkdagene 2016 på HiB: Teknologi, bærekraft og samfunnsansvar

Program Etikkdagene 2016
Etikk-dagene 2016 går av stabelen 11.-13. april på Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad.

Årets arrangement har tema «Teknologi, bærekraft og samfunnsansvar»

Arrangementet er åpent for såvel studenter og lærere som andre interesserte.

tirsdag 8. mars 2016

FNs bærekraftsmål mer til skade enn til hjelp?

Professor emeritus Gunnar Kvåle. Foto UiB
Det hjelper lite at Erna Solberg har gitt sin tilslutning til bærekraftsmålene, når hun fortsatt tillater fullt kjør i oljeutvinning og oljeleting i Arktis, skriver Gunnar Kvåle i et innlegg i Bergens Tidende.

FNs bærekraftsmål ble vedtatt av FNs generalforsamling i New York 25. september 2015. Det er positivt at alle FNs medlemsland slutter opp om visjoner om å utrydde fattigdom og ulikhet på en bærekraftig måte. Men det følger ingen forpliktelser med. Rapporten påpeker at fortsatt bærekraftig vekst etter 2030 er avhengig av at klimamålene nås. Men rapporten prioriterer ikke klimamålene noe høyere enn andre av de 169 delmålene den setter opp.

mandag 7. mars 2016

Inkludering i skulen krev at leiinga fremjer inkluderande haldningar

Inkludering skjer best i klasserommet. FreeImages, Terri Heisele
Noreg var tidlegare eit føregangsland i inkludering i skulen, men idag går fleire elevar i spesialskular og -avdelingar enn då vi hadde statlege spesialskular. Anita Sande i Statped skriv i Bergens Tidende at mange barn og unge med utviklingshemmingar blir møtt med for låge forventningar og for lite pegagosisk innsats i skulen. Det har blitt ei vanleg oppfatning at spesialundervisning må skje utanfor klasserommet. Men dette fører til at slike elevar  mister tilknytinga til klassen. Spesialundervisning i klasserommet betyr ofte ein ekstra vaksen i klassen. Det er eit verdifullt tilskot både til den eleven det gjeld og til heile klassen.

fredag 4. mars 2016

Nedbemanning havner for ofte i retten

Foto Jason Morrison, FreeImages.com
De siste årene er antallet arbeidsrettssaker tredoblet. De dreier seg ofte om oljebransjen på Vestlandet. Mange av disse sakene hadde ikke endt opp i retten dersom partene hadde bedre kunnskap om lov og rettspraksis.

torsdag 3. mars 2016

Conference: ESA RN19 Sociology of Professions, Portugal

9th interim meeting ESA RN19, Sosiology of Professions, takes place in
Aveiro, Portugal 8th–10th September 2016

Extended deadline for submission of conference abstracts: 11th March 2016.

The conference title is Professions, Knowledge and Organisations.

Read more about the conference at its website