onsdag 6. april 2016

Antikorrupsjonskonferansen 2016

Antikorrupsjonskonferansen 2016 arrangeres 9.-10. juni på Felix Konferansesenter på Aker Brygge.

Antikorrupsjonskonferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Transparency International Norge, PwC og Advokatfirmaet Selmer. Formålet å sette fokus på utviklingen nasjonalt og internasjonalt og de viktigste tiltakene innen antikorrupsjonsarbeidet.


Konferansen passer for representanter for alle virksomheter og organisasjoner som står overfor korrupsjonsutfordringer og som arbeider med å forebygge og avdekke korrupsjon.

Todagerskonferansen er nonprofit-basert og gir deg faglig påfyll, inspirasjon og muligheten til å bygge nettverk. Konferansen bidrar til viktig kompetanseheving om temaet og passer for alle virksomheter som står overfor korrupsjonsutfordringer, eller som arbeider med å forebygge eller avdekke korrupsjon.

Program og påmelding på Antikorrupsjonskonferansen