mandag 4. april 2016

Etikkonferansen 2016

Den årlige etikkonferansen arrangeres 13. april i Oslo. Konferansen arrangeres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Transparency International Norge og Kommunenes Sentralforbund i samarbeid.

Arrangementet er blitt en årlig tradisjon, og samlet sist 130 deltakere fra hele landet.
Etikkonferansen tar i år opp betydningen av åpenhet og kontroll for innbyggernes tillit til kommunene. En åpen kommune skal legge til rette for varsling og ytringsfrihet nedenfra, og sikre en godt fungerende egenkontroll ovenfra. Hva kan kommuner og fylkeskommuner gjøre for å få til dette?
Konferansen er rettet mot bolkevalgte, leder og ansatte i kommunesektoren.
Les mer om konferansen på Transparency.no