onsdag 6. april 2016

Mæland vil ha møte med statseide bedrifter om etikk

MonicaMæland
Næringsminister Monica Mæland kaller inn styrelederne i en rekke statlige selskaper til møte om etikk og antikorrupsjon. Avsløringene av DnBs medvirkning til pengeplasseringer i skatteparadiser har aktualisert møtet, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet til NTB. Møtet vil finne sted 14. juni.

Les mer i Dagens Næringsliv