fredag 20. mai 2016

1. juni, Bergen: Debatt om demokratiet på universitetet – ei tapt sak?

Forum for vitskap og demokrati inviterer til debatt om demokratiet på universitetet – ei tapt sak?


Innleiar: Katharina Sass

Tidlegare rektorvalkampanjar har vist stor oppslutning om universitetsdemokratiet. Noverande regjering har "normalisert" leiarstyre framfor demokrati. Vil UiB tilpasse seg denne "normalen" gjennom hastevedtak 2. juni?


Norsk Tenesetemannslag (NTL) har gitt ut rapporten "Forsknings- og utdanningspolitikk". I denne rapporten blir det vist at universitetsdemokratiet styrker det politiske demokratiet, samtidig som det politiske demokratiet styrker universitetet si mangfaldige rolle i samfunnet. "Samfunnsuniversitetet" er eit resultat av dette samspelet mellom politisk demokrati og universitetsdemokrati.

Katharina Sass, PhD-stipendiat ved Sosiologisk Institutt, har vore med i arbeidet med NTL-rapporten. Kommentarinnlegg frå Jørgen Melve, NTL, representant for Forskerforbundet og Synnøve Fluge, representant i universitetsstyret for gruppe B.

Høring om endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og høyskoleloven - Høringssvar fra UiB 13. august 2015

Universitetsstyret 28. april 2016, sak 38/16 Modell for styring og ledelse – prosess

På Høyden 18. mai 2016: Ny styringsmodell ved UiB

Møteleiar: Tor Halvorsen
Tid: onsdag 1. juni 14.15-15.45
Stad: Ulrike Pihls hus, Auditoriet