onsdag 1. juni 2016

Hermstad: påby åpenhet i tekstilbransjen

Tekstilbransjen trenger samme type lovverk som ble brukt overfor palmeolje, mener Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender. I tekstilbransjen sliter arbeiderne i land som Kambodsja, Bangladesh og India med svært dårlige arbeidsvilkår, mens bare få klesmerker oppgir hvilke fabrikker som produserer varene deres. Hermstad mener forslaget fra Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet og Senterpartiet om en egen etikkinformasjonslov vil styrke mulighetene for at tekstilarbeiderne kan få bedre kår.


– Vi bør lære av den vellykkede kampanjen mot palmeolje, skriver Hermstad i Dagbladet. – I dag er forbruket av den helse- og miljøskadelige oljen redusert med to tredjedeler. Forutsetningen for kampanjen var den såkalte «miljøinformasjonsloven». Den gir deg rett til å få miljøinformasjon om varene du kjøper.

Les Hermstads innlegg i Dagbladet