tirsdag 26. juli 2016

En av tre leger nekter offentlig innsyn i honorarer fra legemiddelindustrien

Legemiddelindustrien offentliggjør for første gang hva de betaler av honorarer og lignende til leger og annet helsepersonell. Totalt var overføringene på 140 millioner kroner i 2015. Det meste av dette beløpet går til forskning, men 53 millioner omfatter honorarer, reise og opphold i forbindelse med honorerte oppdrag og sponsoravtaler med organisasjoner.

tirsdag 19. juli 2016

Trussel fra nye trusselbilder

Av Tom Skauge, Leder av Profesjonsetisk nettverk

Trusselbilder er viktige og farlige. USA og Storbritannia angrep Irak i 2003. Angrepsordren var basert på et trusselbilde som var feilaktig og i strid med anbefalingene fra den FN-oppnevnte undersøkelsesgruppen ledet av Blix. Tapstallene fra den andre Irakkrigen varierer. I Irak døde mellom 160.000 og 600.000. 179 britiske og 4475 amerikanske soldater mistet sine liv.

torsdag 14. juli 2016

Line Joranger: «Hvorfor gjentar dere siste ordet vi sier hele tida?»

Line Joranger
Line Joranger setter i en debattartikkel kritisk lys på samtalemetodikker som brukes i barnevernet. Metodikker som Motivation interviewing (MI) har til hensikt å fremme aktiv lytting til hva barnet har å si, og å bidra til "empowerment" hos klienten – styrket evne til å «ta makten» i sitt eget liv. Men Barnevernsproffene forteller de barnevernsansatte at de svært raskt oppdager at de blir utsatt for en metodisk samtale, som de oppfatter som direkte demotiverende, i tillegg til at den undergraver tilliten deres til fagpersonen.
Les artikkelen på Fontene forskning eller som pdf

Tre tidligere Barclays-ansatte dømt for renterigging

Fire år etter at den britiske banken Barclays fikk milliardbøter for renterigging, er tre tidligere tradere i banken blitt kjent skyldige i manipulasjon av Libor-renta. En annen medarbeider i banken sa seg skyldig i samme sak i 2014, mens ytterligere to andre fortsatt venter på at saken deres skal komme for retten.

Statlige norske penger til Clinton

Familien Clinton ca. 2010, CC, us-gov.
Norske ministre bryter egne prinsipper for å støtte Clinton-stiftelsens miljøprosjekter. På isolerte øyer i Stillehavet vil Clintonstiftelsen bytte ut dieselaggregater med fornybar strømproduksjon.

På et møte mellom Erna Solberg og Bill Clinton i juni i fjor ble det lovet norske penger til prosjektet. Norge, Saudi-Arabia og Australia er de landene som gir mest penger til Clinton-stiftelsen.

lørdag 9. juli 2016

Politiets Fellesforbund positive til videokamera på uniformen

Bodycam police utrecht netherlands
Politiets Fellesforbund (PF) ser positivt på at politifolk skal få videokamera som en fast del av uniformen. På Grønland politistasjon i Oslo ble det i fjor gjennomført et prosjekt der tolv betjenter frivillig bar videokamera på uniformen i en måned. Rapporten "Kamera på politiuniformen" som nå er publisert, anbefaler å arbeide videre med lydopptak, men er kritisk til filming.

torsdag 7. juli 2016

To stipendiatstillinger innen innovasjon og profesjonsutøvelse

Ved Høgskolen i Bergen er det ledig 2 stipendiatstillinger innenfor innovasjon og profesjonsutøvelse.

Stipendiatstillingene inngår i Høgskolen i Bergens nye tverrfaglige forskningsprogram «Innovasjonspraksis i et profesjons- og samfunnsperspektiv». Satsingen inkluderer alle tre avdelingene ved Høgskolen i Bergen. Gjennom dette forskningsprogrammet skal det utvikles en helhetlig forståelse av innovasjon der både profesjonsutøvelse, organisatoriske og teknologiske forhold, samt samfunnsmessige implikasjoner av innovasjon, gjøres til gjenstand for kritisk drøfting og analyse. Satsingen koordineres av Senter for nyskaping.

Britisk gransking: kraftig kritikk av Blair for bruk av krig som politisk instrument

MSC 2014 Blair Mueller MSC2014 (cropped)Chilcot-rapporten som ble lagt fram i går, inneholder en massiv kritikk av tidligere statsminister Tony Blair for rollen hans i forbindelse med krigen mot Irak. Rapporten blir publisert etter sju års arbeid, og er et svært omfattende dokument. Her er noen av konklusjonene:

mandag 4. juli 2016

Svanemerket diesel? Nå får du det i Sverige

Preem-diesel: under 50% fossilt innhold
Under 50% fossil diesel
Kan virkelig et diesel-produkt bli svanemerket? I Sverige har det skjedd. Som første flytende drivstoff i verden har Preem Evolution Diesel+ klart de vanskelige krevene for å få Svanemerket. Kravet består i at varen må bestå av minst 50% fornybar råvare.

fredag 1. juli 2016

Arbeidstilsynet veileder når BKK skal nedbemanne

By Øyvind Holmstad (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Arbeidstilsynet er hentet inn som veileder når Bergenshalvøens kommunale kraftselskap (BKK) skal kutte 200 årsverk i løpet av få år.

– Vi skal forbedre lønnsomheten med 350 millioner kroner i løpet av de neste årene, og er opptatt av at prosessen skal gjennomføres på en god måte. Derfor henter vi erfaringer fra Arbeidstilsynet på forhånd, sier konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland, til Vest 24.