torsdag 7. juli 2016

Britisk gransking: kraftig kritikk av Blair for bruk av krig som politisk instrument

MSC 2014 Blair Mueller MSC2014 (cropped)Chilcot-rapporten som ble lagt fram i går, inneholder en massiv kritikk av tidligere statsminister Tony Blair for rollen hans i forbindelse med krigen mot Irak. Rapporten blir publisert etter sju års arbeid, og er et svært omfattende dokument. Her er noen av konklusjonene:
 • Storbritannia valgte å delta i invasjonen av Irak før fredelige alternativer var uttømt.
 • Blair overdrev bevisst trusselen fra Saddam Hussein
 • Blair lovet Bush: 'Jeg er med deg, uansett'
 • Beslutningen om å invadere ble gjort under utilfredsstillende omstendigheter
 • George Bush brydde seg lite om Storbritannias råd for planlegging av tiden etter krigen
 • Storbritannias hemmelige tjenester leverte feilaktig informasjon
 • Storbritannias militære styrker var dårlig utstyrt for oppgaven
 • Krigen førte til unødvendige britiske dødsfall
 • Forholdet til USA ville tatt skade om ikke Storbritannia gikk med i krigen
 • Blair ignorerte advarsler om hva som kunne skje etter krigen
 • Regjeringen hadde ikke noen strategi etter krigen
 • Regjeringen brukte mer tid på å avklare hvilket departement som skulle holde telling med sivile tap, enn på å telle dem
Rapporten tar ikke stilling til om krigsdeltakelsen var lovlig, men mener dette bare kan avgjøres av en internasjonalt anekjent domstol.

Les mer i the Guardian