tirsdag 9. august 2016

Mange høyt utdannede fra Øst-Europa migrerer vestover

Polske Jan Ozarowski er gründer, og har drevet fram sitt eget firma Moderne Uterom etter at han kom til Oslo i 2005. Da var han nettopp ferdig med en mastergrad i skandinaviske studier, og var interessert i skandinavisk folkemusikk, mytologi og økologi. I stedet for å fortsette på en PhD, valgte han å reise til Norge, og bygde opp sitt eget anleggsgartnerfirma. Det angrer han ikke på, når han i dag har 11 polske ansatte og en omsetning på flere millioner i året.


Ozarowski forteller til Aftenposten at det er mye lettere å komme i gang med, og lykkes, med et nytt firma i Norge enn i Polen.

Strømmen av migranter fra det tidligere Øst-Europa vedvarer, mange år etter at Sovjetimperiet falt. Og mange av de som kommer har høy utdanning. Disse etablerer seg vanligvis for godt i vest. OECD-tall viser at det finner sted en "hjerneflukt". 15,5 prosent av polakker med høyere utdanning emigrerer vestover. Utvandringen er særlig stor fra Baltikum og land på Balkan som ikke er med i EU.

20 millioner mennesker har utvandret vestover fra de sentral- og østeuropeiske landa etter at Sovjetimperiet falt. Det tilsvarer 5,5 prosent av den samlede folkemengden. En rapport fra IMF advarer mot at så sterk utvandring svekker den økonomiske veksten, inntekstveksten og levestandarden for de som blir igjen. Derimot kommer mottakerlandene godt ut av migrasjonen, ifølge IMF.

Les mer i Aftenposten