torsdag 8. september 2016

Danmark betaller millioner til anonym kilde for innsyn i Panama-papirer

Panama City-3
Finansdistriktet i Panama City
Danske skattemyndigheter betaler store summer til en anonym kilde for innsyn i Panamapapirene, med forventning om å kunne avsløre dansker som har sneket seg unna skatt ved å gjemme dem i skatteparadiser. Ifølge Danmarks Radio er beløpet et "én-sifret millionbeløp".


Mottakeren av beløpet er ukjent for danske myndigheter siden all kommunikasjon med personen har foregått anonymt. Men kilden har sørget for å gi danskene noen smakeprøver, opplysninger som tilsynelatende har bekreftet at det er mye nyttig informasjon i vente fra den anonyme kilden.

Til Aftenposten sier Jussprofessor Lars Bo Langsted at denne betalingen er i en juridisk gråsone, men at hensynet som ligger bak – at man vil oppklare kriminalitet overfor den danske staten – taler for at en kan strekke jussen lengre enn under normale omstendigheter.