torsdag 27. oktober 2016

Fornybar energi 'har passert kull'

Foto: Mel Clark, CC 1.0
Det internasjonale energibyrået IEA skriver i en ny rapport at fornybar energikapasitet har passert kull innen økningen av elektrisitetsproduksjonen globalt. IEA ser på endringen som et markant skifte som vi ikke kunne forestilt oss for bare fem år siden. Økningen tilsvarer de reduserte kostnadene ved produksjon av fornybar energi – særlig solkraft.

onsdag 26. oktober 2016

World Social Science Report 2016
Challenging Inequalities: Pathways to a Just World

The World Social Science Report 2016 focuses on the critical issues of inequalities and social justice. It was published on September 22 2016. Download the Report from en.unesco.org/wssr2016.

Kina: En million straffet for korrupsjon

President Xi Jinping i Kina driver en offensiv kampanje mot korrupsjon. På tre år er en million tjenestemenn på alle nivåer straffet for slike forbrytelser.

Kritikere hevder likevel at kampanjen er lite effektiv. Noen mener den er rettet mot politiske motstandere, mens jussprofessor ved Universitetet i Hong Kong, Fu Hualing, sier at han ikke ser noen vilje til å straffe korrupte tjenestemenn på lavt nivå.

Les mer på NRK.no

tirsdag 25. oktober 2016

Politiet refset for maktovergrep mot aksjonister

Sentrum politistasjon - Politidirektoratet. By Tore Sætre (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
Sivilombudsmannen refser Politidirektoratet og Hordalandspolitiet for maktovergrep mot seks personer som demonstrerte mot de såkalte monstermastene i Hardanger. Ombudet kritiserer at ferdselsforbudet som ble utstedt mot aksjonistene hadde for lang varighet og forbudet er ikke registrert i politiet sine egne logger eller arkiver.

tirsdag 18. oktober 2016

Vil offshorekrisen true sikkerheten? Hvordan kan det forebygges og hindres?

Last ned pdf av nyhetsbrev Managing Risk in Offshore OperationsHøgskolen i Stord/Haugesund deltar i prosjektet RISKOP som vurderer økte risikofaktorer i nedgangstider i oljeindustrien. En akademisk artikkel publisert på sikkerhetskonferansen ESREL i Glasgow, konkluderer med at sikkerheten lett kan bli skadelidende, når dårligere økonomi og nedskjæringer fører til mindre samarbeid og tillit.

Konklusjonene fra møtet i Glasgow har nå blitt til et nyhetsbrev: "Managing Risk in Offshore Operations October 2016" (pdf).

Hele artikkelen kan leses her.

Foruten Høgskolen i Stord/Haugesund (HSH) inkluderer RISKOP en rekke akademiske institusjoner, som SINTEF og NTNU. Kunnskapen fra prosjektet skal bli til undervisningsprogram ved HSH og Universitetet Nord.

Oslo 28.10: Åpent møte - forskningssamarbeid med omstridte aktører

<a title=
Har forskningsinstitusjonene et selvstendig ansvar for å gjøre vurderinger knyttet til forskningssamarbeid? Er det noen typer forskningssamarbeid universitetene ikke bør gå inn i? Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) inviterer til åpent møte om forskningsinstitusjonenes samarbeid med omstridte aktører. Bakteppet er den siste tidens debatt om det mulige samarbeidet mellom NTNU og israelske petroleumsforskere.

fredag 14. oktober 2016

Du må stå fram når du søker i skattelistene:
– Et demokratisk problem

Alexander Cappelen, professor NHH.
Etter at det ble innført krav om identifikasjon når en søker i skattelistene, er antall søk redusert med nesten 90 prosent. Professor Alexander Cappelen ved Handelshøyskolen mener dette er et demokratisk problem. Han peker på at det kan være mange legitime grunner til å søke i skattelistene, som at du vil finne ut om den mannlige kollegaen din får bedre betalt den deg som kvinne.

fredag 7. oktober 2016

Drøyt én av fire bedrifter sjekker om reinholdstjenesten er lovlig

By Peter van der Sluijs (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Bare 28 prosent av private bedrifter sjekker om reinholdsbedriften de kjøper tjenesten av, er godkjent av Arbeidstilsynet. En ny FAFO-rapport viser at halvparten av bedriftene i privat sektor ikke kjenner til godkjenningsordningen, eller at det er forbudt å kjøpe tjenester av ikke-godkjente bedrifter.