tirsdag 29. november 2016

Arbeidsminister Anniken Hauglie vil sjekke sikkerheten på sokkelen

Etter flere alvorlige hendelser i oljevirksomheten på sokkelen det siste året varsler nå Arbeids- og sosialminster Anniken Hauglie (H) en stortingmelding om sikkerheten på norsk sokkel.

4 ganger så langvarige beltelegginger i Møre og Romsdal

VGs digitalisering av tvangsprotokollene ved norske sykehus tyder på at Møre og Romsdal bruker beltelegging i langt større omfang enn andre deler av landet. Den mest vanlige varigheten av reimbruk er 12 timer i dette fylket, mens det ellers i landet ligger på tre timer.

torsdag 24. november 2016

'Ryddig skrivebord-politikken' gir dårlig produktivitet

pixabay licence creative commonsØkonomen Tim Hartford gjorde et fascinerende eksperiment: Han testet hvilke retningslinjer for ryddighet på kontorplassen som ga best produktivitet. En times arbeidsinnsats med en standard kontoroppgave, å kontrollere dokumenter, ble utført under fem forskjellige ryddighetsregimer.

Alexander Meyer skal lede lærerprofesjonens etiske råd

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Lærerprofesjonens etiske råd har hatt sitt aller første møte, der det valgte Alexander Meyer som leder og Birte Simonsen som nestleder.

Meyer er lærer i grunnskolen ved Rogne Skule i Øystre Slidre, men er nå i et års permisjon for å skrive bok. Simonsen er dekan ved lærerutdanningen ved Universitetet i Agder.

tirsdag 22. november 2016

Lansering av 2°C i Oslo, Trondheim, Bergen

Norsk Klimastiftelse inviterer til presentasjon av årets 2°C-rapport i de tre største byene.


Rapporten gir en oppdatert og faktabasert presentasjon av hva som skjer på det globale klima- og energifeltet, utarbeidet i samarbeid med forskere ved NTNU, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning. Programmet er delvis det samme, men med lokale variasjoner i de tre byene.

Omfattende ulovlig bruk av reimer i helsevesenet

Verdens Gang har digitalisert tvangslogger fra flere sykehus, og avslører omfattende ulovlig bruk av reimer i helsevesenet. Hele 4000 ganger ble pasienter i fjor lagt i reimer. Tvangsbruken skal loggføres i tvangsprotokoller – innbundne håndskrevne bøker som skal ligge på hver avdeling.

DnB trekker seg ut av Dakota Access Pipeline

Dakota Access Pipeline. Photo: Tony Webster, Flickr. CC BY-SA 2.0
Den norske Bank DnB har solgt eierandelene banken har hatt i utbyggerne av den omstridte oljerørledningen Dakota Access Pipeline. De siste ukene har det vært reist mye kritikk mot rørledningen, som bygges over Sioux-indianeres Black Rock-reservat. Indianderstammen ser på området som hellig land, og henter alt drikkevannet sitt fra ei elv de mener oljerørledningen vil forurense.

Terje Tvedt kritiserer Norges pengestøtte til Clinton-stiftelsen

Professor Terje Tvedt går i en artikkel i Aftenposten 18. november ut med hard kritikk av Norges generøse økonomiske støtte til Clinton-stiftelsen. Tvedt mener at støtten til den korrupsjonskritiserte veldedige stiftelsen viser store endringer i Norge.

Tvedt viser til Dabladets avsløring av UD-dokumenter der det legges vekt på mulighetene pengestøtten ville gi for norsk innflytelse i USA. Likevel mener han at saken først og fremst avslører det han kaller "den nye bistanden", som Clinton-stiftelsen har vært et viktig utstillingsvindu for.

torsdag 17. november 2016

'Alarmerende' om etiske retningslinjer i sparebankene

By Kiwiev (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons
Norske banker har tildels svært dårlig standard på sine etiske retningslinjer. Det viser en undersøkelse utført av Forbrukerrådet og Framtiden i våre hender, basert på offentlig tilgjengelig informasjon.

onsdag 16. november 2016

Ressurser for antikorrupsjonsarbeid i bedrift og kommune

Vi gjør her tre publikasjoner tilgjengelige som ressurser for antikorrupsjonsarbeid i bedrift og kommune:

Newsletter from UiB Energy Lab:
Hydrogen for industrial and home applications

Hydrogen Powered bike. CC3.0, Wikimedia Commons
Hydrogen produced with clean hydropower for industrial and home applications is the focus of the November edition UiB PowerLab Newsletter.

There is also some coverage of solar power, which we know is cost competitive in sunny low latitudes, but it is now coming also to Bergen! The main focus this time however is on hydrogen, in particular hydrogen produced from renewable electricity with industrial as well as consumer applications.

mandag 14. november 2016

Monica Mæland må svare kontrollkomiteen – igjen

Etter at Aftenposten skrev at DNB gjennomførte konsernrevisjon av filialen i Luxembourg allerede i 2004, har på nytt Stortingets kontrollkomite henvendt seg til Statsråd Monica Mæland med spørsmål om saken.

– Det har i Aftenposten kommet fram nye opplysninger som gjør det nødvendig å spørre statsråden om hennes oppfatning, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap) til NTB.

søndag 13. november 2016

SPS-konferansen: Legitim tvang?

Wellcome Images. Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Senter for profesjonsstudier inviterer til SPS-konferansen 2016: «Legitim tvang?»

Bruk av tvang i helse- og sosialsektoren blir tematisert i årets SPS-konferanse 1. desember.

På årets SPS-konferanse tar vi opp det for mange profesjoner vanskelige spørsmålet om tvangsbruk overfor personer som er eller kan være til skade for seg selv. Kan tvang rettferdiggjøres? Hvordan trekke grensen mellom akseptabel og ikke akseptabel tvangsbruk i behandling? Kan tvang forenes med prinsippet om respekt for pasienters/klienters autonomi?

torsdag 10. november 2016

Medbestemmelsesbarometeret: mer autoritært arbeidsliv

Medbestemmelsesbarometeret 2016 rapporterer om en jevnt synkende følelse av medbestemmelse i norsk arbeidsliv. Selv om arbeidslivsmodellen formelt sett er uendret fra 2009, opplever arbeidstakerne at det er et sterkt press på modellen. Stadig mer autoritære forhold blir vanlige, spesielt i statlige og utenlandsk eide virksomheter.
Her er noen av hovedpunktene:

tirsdag 8. november 2016

Nye ressurser for masterstudenter som vil forske på konserner, skatteparadiser, skatteplanlegging

Tax Justice Network – Norge er en ideell organisasjon som jobber mot finansielt hemmelighold. Det er et stort behov for mer kunnskap om skatteparadis, ulovlig kapitalflukt og skattlegging av multinasjonale selskaper. De ønsker derfor å inspirere studenter fra ulike fagområder til å skrive sine masteroppgaver om emnet.

fredag 4. november 2016

Vellykket årskonferanse for Profesjonsetisk nettverk

Førsteamanuensis Leiv Bjarte Mjøs. Institutt for bygg, høgskolen i Bergen
Profesjonsetisk nettverk i Norge arrangerte sin 16. årskonferanse 13-14 oktober i Drammen. Konferansen ble gjennomført i samarbeid med forskerskolen PROFES og Høgskolen i Sør-Øst Norge.

Årskonferanse hadde en rekke aktuelle faglige innledere. Viktige tema som omsorgsteknologi, etiske dilemma for soldater i krig, digital overvåkning av sykehjemsbeboere, risiko i oljeindustrien, HMS, ingeniørhistorie, dilemma for sykepleiere, landmåling og ved innføring av roboter i industrien ble tematisert og diskutert.

Samlet deltok vel 50 forskere, lærere, studenter og praktikere på konferansen.

– Kapitalisme + velferdsstat = sant

Kalle Moene. Foto: Tore Sætre, Wikimedia. http://setre.net
Velferdsstatens ordninger virker godt sammen med kapitalistisk konkurranse. Det er land som Belgia, Danmark, Norge og Sverige gode eksempler på, sier professor Kalle Moene. Han har i ti år vært leder for ESOP-senteret – Senter for studier av likhet, sosial organsiering og økonomisk utvikling – ved Universitetet i Oslo.

Nøkkeltal om skatt:
Kor lite betaler Google i Norge?

Google betaler 1 promille skatt i Norge – 2,5 millionar av 2,3 milliardar kroner omsetting. 62 personar eig like mykje som halvparten av folket i heile verda. Apple har plassert 216 milliardar dollar i skatteparadis. 8 av dei 20 største selskapa i Sverige betaler ingen eller knapt nokon selskapsskatt.

Tax Justice Network har publisert ei side med ei rad interessante nøkkeltal om skatt.

torsdag 3. november 2016

Programmet klart for SPS-konferansen 1. desember: 'Legitim tvang?'


Bruk av tvang i helse- og sosialsektoren blir tematisert i årets SPS-konferanse 1. desember. Åpent for påmelding nå.

På årets SPS-konferanse tar vi opp det for mange profesjoner vanskelige spørsmålet om tvangsbruk overfor personer som er eller kan være til skade for seg selv. Kan tvang rettferdiggjøres? Hvordan trekke grensen mellom akseptabel og ikke akseptabel tvangsbruk i behandling? Kan tvang forenes med prinsippet om respekt for pasienters/klienters autonomi?