onsdag 27. desember 2017

Datatilsynet med stoppordrer mot tre barneklokker

All behandling av data fra de to barneklokkerne fra GPSforbarn og Pepcall blir forbudt av Datatilsynet fra 15. januar dersom ikke selskapene iverksetter strenge sikkerhetsforbedringer. Gator har tidligere fått frist for tilsvarende forbedringer innen 29. desember.

fredag 22. desember 2017

Julehilsen fra profesjonsetisk nettverk

Profesjonsetisk nettverk vil gjerne ønske alle våre lesere og nettverksdeltakere en fredelig jul, og et godt nytt år!

Vår aktivitet denne høsten har primært vært på våre blogger
profesjon.no, profesjonsetikk.no og Facebook-gruppen Yrke, profesjon og etikk.

Fire relevante faglige møteplasser kommende halvannet år:

Etikken lider under tidspress i sykepleien

Sykepleiere må stadig ta etisk vanskelige valg gjennom en travel arbeidsdag: Skal han hjelpe flest mulig, eller gi god hjelp til færre? Marita Nordhaug skrev doktoravhandling om prioriteringer, partiskhet og rettferdighet i sykepleie, ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Avhandlingen foreligger nå i bokform på Routledge.

– Prioriteringene er ikke alltid så uttalte, men sykepleiere må gjøre valg, prioritere, rushe videre, få unna. Og det er vanskelig å stå i. Både for sykepleier, pasienten og pårørende, sier sier Nordhaug til forskningsmagasiner Viten og praksis.

torsdag 21. desember 2017

– Ubevisste institusjoner lar datasystemer styre

For 10 år siden la amerikanske private universiteter all faglig informasjon åpent ut på nettet, tilgjengelig for både studenter og allmennheten. Nå kommer offentlige norske universiteter diltende etter, hevder professor Kai A. Olsen ved Høgskolen i Mode, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus. Grunnen til at denne informasjonen har vært skjult bak passord, er ifølge Olsen ikke noen bevisst politikk. Det har bare blitt sånn, fordi datasystemene var bygd slik.

onsdag 20. desember 2017

Viktig vedtak i USA: Slutten for et åpent internett?

Federal Communications Commission (FCC) vedtok fredag å skrote reguleringen som hindrer internettilbydere (ISPer) å kreve mer betalt av nettsteder som konkurrerer på innholdstyper ISPene selv tilbyr. Reguleringene ble innført under president Obama så seint som i 2015. Likevel hevder mange forsvarere av reguleringene at det vi ser nå er slutten for det åpne internettet.

Poverty brief: Myths and Mystifications Around Gendered Poverty

In a new Poverty Brief from CROP, Sarah Bradshaw, Sylvia Chant and Brian Linneker asks: "What do we think we know, what do we actually know, and what do we need to know about women’s poverty, and how does this relate to poverty alleviation programmes?"

tirsdag 19. desember 2017

EU etterforsker IKEA for ulovlige skattefordeler på milliarder

By N4thaniel (Own work) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
EU-kommisjonen etterforsker det nederlandske skatteregimet overfor møbelgiganten IKEA. Ifølge Financial Times mistenkes IKEA for å ha oppnådd ulovlige skattefordeler i Nederland tilsvarende nær en milliard euro i skatt.

mandag 18. desember 2017

Alarm om helseskader ved nattarbeid

En dansk undersøkelse viser at sykepleiere som arbeider natt løper markert høyere risiko for å utvikle forskjellige typer hjerneskader og -sykdommer, eller andre typer helsesvikt. Dødeligheten øker med hele 26 prosent ved nattarbeid.

Både norske og danske sykepleiere argumenterer for at eldre utøvere i faget bør fritas for nattarbeid.

onsdag 13. desember 2017

Professions & Professionalism is available—Vol 7, No 3-2017

A new issue of Professions and Professionalism is published (Vol 7, No 3-2017)

Facebook sensurerte markering mot Trumps Jerusalem-politikk

Al Aqsa-moskeen i Jerusalem
Al Aqsa-moskeen i Jerusalem /
Al Quds
Arrangørene som planla å bruke Facebook til å informere om en planlagt politisk markering, ble blokkert av Facebook. Det er Palestinakomiteen og Fellesutvalget for Palestina som arrangerer markeringen mot president Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.

Datatilsynet krever datasikkerhet på GPS-klokker for barn

Bilde av Gator og Viksfjord klokker. Foto: Forbrukerrådet
Gator og Viksfjord klokker.
Foto: Forbrukerrådet
Datatilsynet oppfordrer kunder som har kjøpt GPS-klokker av merket Gator til å kreve pengene tilbake. Tilsynet har gitt den Gator AS frist til 29. desember med å bevise at de har fjernet alle sikkerhetshull i programvaren på klokkene. I motsatt fall må selskapet stanse all behandling av persondata fra klokkene – som vil gjøre dem ubrukelige.

Bergensrederi frakter for okkupasjonsmakten, trosser UD


Bergensrederiet Spar Shipping har tatt et bevisst valg når de nå frakter fosfat fra Vest-Sahara. Landet har vært okkupert av Marokko siden 1975, og Utenriksdepartementet og Rederiforbundet advarer mot all norsk handel med det okkuperte området. Da Bergens Tidende skrev om Spar Shippings trafikk på Vest-Sahara i 2015, var rederiet tilsynelatende uvitende om situasjonen i landet.

Atomfaren øker – kommunene må skaffe jodtabletter

Photo: 洁伟 王, Nuclear-icon licence CC-BY-SA-2.0. Flickr.com
Kriseutvalget for atomberedskap mener at faren for at befolkningen skal bli utsatt for radioaktiv stråling har økt. Det henger sammen med økt trafikk av atomdrevne skip langs kysten, eldre atomkraftverk og økt terrortrussel.

fredag 8. desember 2017

UNICEF ut mot økt norsk våpeneksport til land som kriger i Jemen

Etter et bombeangrep i Sanaa oktober 2015. Foto VoiceOfAmerica, public domain, via Wikimedia.
– I Jemen dør det nå et barn hvert tiende minutt av sykdom som lett kunne ha vært behandlet, sier Geert Cappelaere, regionsjef i UNICEF for Midtøsten og Nord-Afrika. Han mener vestlige land som selger våpen til de krigførende partene i Jemen bør tenke over konsekvensene. Sykehus, skoler, vann- og elektrisitetsforsyning er bombet i grus.

onsdag 6. desember 2017

Finansdepartementet skjermer opplysningsplikt fra skatteparadiser

Finansdepartementet bilde, fra jobifin.dep.no
Et samlet Storting vedtok i 2015 en henstilling til regjeringen om å gjennomgå forskriften for Land-for-land-rapportering for å synliggjøre uønsket skattetilpasning. Men i forskriften føyde Finansdepartementet til en "låseparagraf", som begrenser rapporteringsplikten til land der selskapet betaler mer enn 800.000 kroner i skatt.

mandag 4. desember 2017

Doktorgrad ved NHH: Fra 'pålitelig' til 'sannferdig informasjon' – bare andre ord?

Hilde Kinserdal disputerer til doktorgraden ved Norges Handelshøyskole 15. desember med avhandlingen "From reliability” to “faithful representation”- more than a change of wordings?". Avhandlingen tar utgangspunkt i det internasjonale prosjektet for nye koseptuelle rammeverket i finansregnskap.

75 år siden de norske jødene ankom Auschwitz. De fleste døde samme kveld

Fra VGs oversikt over Donau-ofrene. Bilde.
Jødene som ble deportert fra Norge med fangeskipet Donau, ankom Auschwitz 1. desember 1942. De fleste ble henrettet samme kveld. Ifølge VGs store oversikt over norske ofre under andre verdenskrig, ble 358 personer sendt i gasskammeret denne dagen, men datoen kan være usikker for en del av dem.

8-9 February Conference: Knowledge for our common future

Knowledge for Our Common Future
Norwegian Universities and the Sustainable Development Goals
Thursday 8 and Friday 9 February, 2018

The University of Bergen is organising a major conference on the role of Norwegian universities in relation to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).

fredag 17. november 2017

Norges Bank: Oljefondet bør ut av olje og gass

Norges Bank. By User:Mahlum (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
I et brev til Finansdepartementet foreslår visesentralbanksjef Egil Matsen at Statens pensjonsfond utland fjerner olje- og gassaksjer fra referanseindeksen. Rådet er basert på reint finansielle argumenter.

onsdag 15. november 2017

Magma med eget nummer om bærekraft og samfunnsansvar

Magma 7-2017, forside
Tidsskriftet Magma, som gis ut av sivil- og mastergrad-økonomene, har viet det siste nummeret til bærekraft og samfunnsansvar. Alle artiklene i bladet ser ut til være publisert på nettet. Magma er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift på nivå 1.

FN starter samtaler for å forby drapsroboter

Tactical Technology Office, Defense Advanced Research Projects Agency, U.S. Department of Defense
Denne uka starter samtalene i FN om mulighetene for å få på plass et forbud mot drapsroboter. Indiske Amandeep Gill skal lede samtalene, men sier at det er langt fram til en avtale.

tirsdag 14. november 2017

Norges Bank retter seg ikke etter etikkrådet

De siste fem gangene Oljefondets etikkråd har anbefalt tiltak overfor selskaper i porteføljen, har Norges Bank valgt å ikke følge anbefalingen. I stedet har Norges Bank valgt en mildere reaksjonsform. Forretningsmannen Johan H. Andresen er leder i etikkrådet. Han er ikke veldig bekymret, og viser til at banken har andre virkemidler tilgjengelig enn rådet har.

fredag 10. november 2017

Paradispapirene - en oversikt

Emoji One [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
Paradispapirene inneholder enorme mengder informasjon om pengeplasseringene til konserner og rike og mektige mennesker. The Guardian har laget en samleside over de viktigste funnene det internasjonale nettverket av undersøkende journalister har gjort gjennom sine undersøkelser.

Blant sakene Guardian lister finner vi:

onsdag 8. november 2017

Stephen Hawking frykter at kunstig intelligens kan bli verste hendelse i historien

Stephen Hawking, foto: NASA
Den verdensberømte fysikeren Stephen Hawking advarer mot at kunstig intelligens (AI) kan bli den verste hendelsen i sivilisasjonens historie. Han frykter dette kan skje dersom vi ikke finner en måte å kontrollere utviklingen på. Men i så fall kan også AI kan bli den ’største’ hendelsen i historia.

Det var under en tale til Web Summit teknologikonferansen i Lisboa at Hawking kom med disse uttalelsene. Han pekte på at datamaskiner i teorien kan emulere menneskelig intelligens, og også overgå den. Mulighetene ved bruk av kunstig intelligens er enorme, blant annet til å rette opp i skadene som blir gjort på naturen, utrydde fattigdom og sykdom, og at den kan omdanne alle aspekter ved samfunnet.

tirsdag 7. november 2017

Paradis-papirene: internasjonale politikere knyttes til skatteparadiser

USAs handelsminister Wilbur Ross. bilde
En ny stor lekkasje av dokumenter fra et anerkjent advokatfirma har gitt journalister tilgang til store mengder informasjon om pengeplasseringene som politikere og mektige, rike mennesker foretar i skatteparadiser. Som ved den store Panama-lekkasjen, har hackere brutt seg inn i systemene til et anerkjent advokatfirma – denne gangen firmaet Appleby. Slik fikk de tilgang til dokumenter som kan ta nattesøvnen fra blant andre 120 internasjonale toppolitikere og tusen nordmenn med lyssky, men ikke nødvendigvis ulovlige pengeplasseringer i skatteparadiser.

mandag 6. november 2017

Krigen mot terror koster USA 3,5 mrd kroner per dag

President Trump har økt innsatsen i krigen mot terror med 40 prosent etter at han tok over. Det første halvåret i 2017 har det gått med 3,5 milliarder kroner hver dag. Tallene stammer fra det amerikanske forsvarsdepartementet, som jevnlig publiserer rapporten "Costs of War". Til sammen skal krigen mot terror ha kostet 13.880 milliarder norske kroner.

Profesjonsetisk blogg fra Senter for Profesjonsetikk

Senter for profesjonsetikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus har publisert en egen profesjonsetisk blogg med artikler publisert spesielt for denne bloggen. Under "Mission", skriver utgiverne:
To be a platform for presenting and discussing problems and ideas within the topic of professional ethics. We want the bar for participation to be low enough that discussion of ideas still in development is encouraged.

A long term goal is to be a resource for professionals and others who are curious about professional ethics.


onsdag 1. november 2017

NTNUs omorganisering: – 'Skinnprosess', 'hørokrati', 'konfliktskapende kjempekjør'

Gunnar Bovim, foto Thor Nielsen, NTNU cc-by-sa-2-0, bilde
NTNU-rektor Gunnar
Bovim får kritikk
Karakteristikkene satt løst da faglig tillitsvalgte og andre kritiske stemmer tok til orde mot omorganiseringsprosessen ved NTNU på et møte i serien ProtestPub tirsdag. Sturla Søpstad, hovedtillitsvalgt i NTL, sa det slik:
– De siste 4–5 årene har det skjedd en endring ved NTNU i retning av mindre medbestemmelse. Det meste er drøvtygd og utviklet på møter der vi ikke er til stede.


Programme released for UiB's Conference on Universities and SDGs

The programme has been released for the Bergen University conference "Knowledge for our common future – Norwegian Universities and the Sustainable Development Goals (SDGs)".

The University of Bergen is organising a major conference on the role of Norwegian universities in relation to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).

onsdag 25. oktober 2017

Storbyer varsler forbud mot bensin- og dieselbiler i 2030

Trafikk på Champs Elysees, Paris. Foto Bob Hall, Flicker.com. Lisens CC BY-SA 2.0
Flere av verdens største byer annonserer forbud mot bensin- og dieselbiler fra 2030. Noen vil også gå raskere fram. Ordførerne fra London, Paris, Los Angeles, Mexico by, Seattle, Barcelona, Vancouver, Milano, Quito, Cape Town og Auckland lover etter et møte i Paris at de "i økende grad skal skrinlegge forbrenningsmotorer".

Etter at president Trump kunngjorde at USA trekker seg ut av Parisavtalen, har mange delstater og storbyer gått for strengere lokale klimatiltak.

Les mer i Aftenposten

fredag 20. oktober 2017

Panama-papirene: Korrupsjonstiltale mot Pakistans eks-statsminister

By Prerna goyal (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
Den lengstsittende statsministeren i Pakistans historie fikk en brå avslutning på sin politikerkarriere da pakistansk høyesterett i juli erklærte ham uskikket til å være statsminister. Det var opplysninger fra Panamapapirene som felte Sharif.

Nå er det reist tiltake mot Sharif, datteren og svigersønnen for korrupsjon. Familien eide leiligheter i London gjennom et selskap i skatteparadis. Disse var ikke var deklarert i formuesregisteret.


Omfattende slaveri blant importert tjenerskap i Storbritannia

Constant Puyo [Public domain], via Wikimedia Commons
Tusenere av importerte arbeidere fungerer som slaver i hjemmene til rike familier i Storbritannia. Det siste året har det blitt innvilget knapt 19.000 visa for importerte arbeidere som skal arbeide i private hjem. En fersk undersøkelse blant slike arbeidere viser at 85 prosent av dem oppleverm psykologisk mishandling, 63 prosent har ikke tilgang til regelmessig mat, 81 prosent får ikke forlate huset og 33 prosent sier de ikke får noen lønn.

torsdag 19. oktober 2017

Når barn kommer i veien for krigen

Raqqa 2013. Foto: Beshr Abdulhadi. Lisens: CC BY 2.0, Flickr
Ingen flere barn å miste: Ibrahim Bitar fra Raqqa mistet sønnen sin på fire år for to måneder siden. Det var en bombekastergranat som endte livet hans. For to dager siden ble en sønn på tre og en datter på ett år drept i et bombeangrep. Kona og Bitar selv kom fra det med livet – han med brannskader, hun i sjokk. Nå kan de ikke miste flere barn. De  har ingen igjen.

onsdag 18. oktober 2017

Skuggesida av antidepressiva

Fritt tilgjengelig bilde fra Pixabay. Piller.
Legemiddelindustrien er ein viktig partnar for helseprofesjonane. Den leverer nyttige medisinar, men også medisinar med biverknader som er undervurderte og underrapporterte. På nrk.no ligg ein dansk dokumentar som er svært kritisk til usann markedsføring av antidepressiva, og til salgskampanjar mot barn som medisinen ikkje er meint for.

Cruiseskip – reisemåten som skitner til mest:
Voksende masseturisme til sårbare områder

By kees torn (ARTANIA) [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
De 1.200 cruiseturistene på det tyske skipet Artania bruker tusen tonn tungolje og diesel på sitt 17 dagers cruise fra Tyskland via Island til Svalbard og norske fjorder. Det tilsvarer årsforbruket til 16.000 bensinbiler. I tillegg slipper skipet ut gråvann og kloakk direkte i hav og fjorder – i Norge helt inn til 300 meter fra land. Sot og helsefarlige mikropartikler fra skipet bidrar såvel til smelting av isbreer som til helseskader hos mennesker – mikropartiklene hevdes å være like giftige som asbest.

tirsdag 17. oktober 2017

Varslingsekspert: Uforståelig nedlegging av tilbud for varslere

Helse Bergen foreslår å legge ned JobbFast, en poliklinikk for psykososiale belastninger i arbeidslivet. Klinikken er den eneste i sitt slag i landet, og tar imot brukere fra hele landet. Varslingsekspert og advokat Birthe Eriksen mener forslaget er uforståelig. I mandagens kronikk i Bergens Tidende kritiserer hun forslaget skarpt.

onsdag 11. oktober 2017

Børge Brende var pådriver for atomvåpenforbud som Røde Kors-sjef

By U.S. Department of State from United States [Public domain], via Wikimedia Commons
I et brev undertegnet generalsekretær Børge Brende og president Svein Moldeklev ba Norges Røde Kors i 2010 den rødgrønne regjeringen "prioritere forhandlinger med sikte på å forby og totalt avskaffe atomvåpen gjennom en juridisk bindende, internasjonal traktat." Idag kommenterer Brende som utenriksminister fredsprisen til ICAN-kampanjen slik: – Forbud mot atomvåpen er en blindvei og et slag i lufta.

tirsdag 10. oktober 2017

Norges nest største solcelleanlegg i Bergens våteste bydel

Edvin Nilsson,
ASKO Vest
Dagligvaregrossisten ASKO tok på torsdag imot Næringsminister Monica Mæland (H) til bydelen Arna i Bergen der hun offisielt åpnet Norges nest største solcelleanlegg. At dette anlegget ligger nettopp i Arna kan virke paradoksalt for lokalkjente, som vet at Arna er den mest regntunge bydelen i regnbyen Bergen.

fredag 6. oktober 2017

Milliardkrav på skatt frå EU til Amazon - vil skjerpe skattelover mot it-gigantane

EU-parlamentet Strassbourg, bilde.Konkurransekommissæren i EU sende denne veka eit skattekrav til Amazon på 2,4 milliardar kroner for ulovlege skattefordelar konsernet har nytt godt av i Luxembourg. Samstundes er arbeidet i full gang i EU-parlamentet for å få på plass lovgjeving som kan hindre at multinasjonale selskap organiserer seg unna skatt gjennom skatteparadis i EU.

Konferanse Oslo 14. des: Profesjonene i digitaliseringens tid

Velkommen til Senter for profesjonsstudiers årskonferanse 2017

Torsdag 14. desember kl. 09.00 - 16.00, i Athene, Pilestredet 46
Profesjonene i digitaliseringens tid - tar maskinene over?

torsdag 5. oktober 2017

VG: – Barnevernskrise når private aktører tjener millioner?

Foto: George Hodan. Til fri bruk.
– Hvordan kan man snakke om manglende ressurser og et barnevern i krise, når private barnevernsaktører – som leies inn på offentlige budsjetter – tar ut mange millioner kroner i lønn og utbytte? spør VGs leder 4.10.

fredag 29. september 2017

– Åpne kontorlandskap er risikosport

By VeronicaTherese (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons
Arbeidsplassrådgiver Marlene Dahle er ekspert på kontorløsninger. Hun mener vi må bort fra diskusjonen om cellekontor eller kontorlandskap. – Mellom disse finnes det mange andre alternativer, sier Dahle, som arbeider ved Mellomrom Arkitekturpsykologi. Åpne kontorlandskap regner Dahle som risikosport. Flere studier viser at slike kontorer scorer lavt på trivsel og produktivitet, men høyt på sykefravær.

torsdag 28. september 2017

Google gjer endringar etter gigantbota frå EU

Google gjer euro-endringar.
I juni fekk Google ei rekordstor bot på kr 2,4 milliardar euro frå EUs konkurransekommisær Margrethe Vestager. No gjer Google endringar i organiseringa av selskapa sine. EU hevdar at konkurrentane til Google Shopping har mist 90 prosent av trafikken sin etter at Google lanserte si eiga shoppingteneste.

Google tek no Google Shopping ut av Google-konsernet, og overfører det til selskapet Alphabet, selskapet som også eig Google. Men det ser ut til at det er berre i Europa Google gjer denne endringa.

Les meir på the Verge

torsdag 21. september 2017

Knusende elev-seier mot Westerdals: 29 millioner tilbakebetales

Westerdals: for kreativ på inntektsiden.
Westerdals School of Communication tapte saken mot 474 tidligere elever på nær all punkter. Skolen har tatt for mye betalt av elevene gjennom 10 år. Dagens Næringsliv har beregnet at hver elev i snitt har betalt 20-30 tusen kroner for mye hvert år.

tirsdag 19. september 2017

Historisk dom mot polititopp

Tingrettens dom: skurk.
Purk eller skurk? Skurk.
Tingsretten dømte den høyt profilerte politimannen Eirik Jensen skyldig på alle punkter. Retten fester overhodet ingen lit til forklaringene hans, og eks-politimannen endte dermed med lovens strengeste straff. Forsvareren annonserer at Jensen er uenig i dommen og sikkert kommer til å anke.

EU taper 50 milliarder skattekroner fra Google og Facebook

Skattepengene flyr for EU. Pixabay CC0 Fritt tilgjengelig bilde
En fersk rapport fra en arbeidsgruppe i EU viser at Google og Facebook bare betaler promiller i skatt i EU, mens selskapene betaler 9–30 prosent skatt i land utenfor unionen.

Korrupsjonsskandale: KPMG fryses ut av Sør-Afrika

Atul Gupta protest banner - Cape Town Zuma must fallRevisjonskonsernet KPMG er i alvorlige problemer etter en stadig voksende korrupsjonsskandale i Sør-Afrika.
Etter at Jacob Zuma tok over som president i Sør-Afrika for åtte år siden, har korrupsjonen økt betraktelig. Den siste tida har det tårnet seg opp med korrupsjonsanklager rundt regjeringspartiet ANC og Zuma selv.

fredag 15. september 2017

Sviende tap for Ryanair i EU-domstolen

Ryanair interiør. Foto: Ruthann from Western Ireland. Bilde.
Ryanair gikk på et stort nederlag i EU-domstolen i går, da domstolen ga Ryanairs ansatte ved den belgiske basen medhold i at de ikke kan underlegges irsk arbeidsrett.

Conference ‘Norwegian Universities and the SDGs’: Call for workshops proposals

UN SDGs icon
The organising committee for the upcoming conference ‘Norwegian Universities and the SDGs’ in Bergen 8–9th February has published a call for workshop proposals. They write in their invitation:

«The conference committee invites the whole academic sector of Norway to propose workshops. This can be done by individual researcher, by different units, or by a university or university college wishing to profile its priorities.

torsdag 14. september 2017

Oljefondet storinvestor i lobbyister mot klimatiltak

ExxonMobil vs jorda. Illustrasjon: profesjonsetisk nettverk. Lisens: CC-BY-SA.
Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet, har investert stort i selskapene som mest ivrige i å motarbeide klimatiltak. En ny rapport fra InfluenceMap rangerer hvilke av de internasjonale konsernene som øver størst innflytelse gjennom lobbyvirksomhet mot klimatiltak. Oljefondet har store investeringer i 8 av de 10 mest akative selskapene. Størst er investeringen i ExxonMobil, der oljefondet har plassert hele 26 milliarder kroner.

fredag 8. september 2017

Oljedirektoratet tastet 100 milliarder i feil i excel. Vedtatt i Stortinget.

Godt synlig tastefeil,
ikke oppdaget.
En liten tastefeil i Excel, men med avgjørende konsekvenser for regnestykket, ble ikke oppdaget før saken var enstemmig vedtatt i Stortinget. 100 milliarder ble tastet inn som produksjon i 2050 i stedet for sum av som av produksjon for hele perioden.

Norsk barnevern mest lønnsomme bransje, styres fra skatteparadiser

Foto: George Hodan. Til fri bruk
Barnevernmarkedet i Norge er den mest profitable bransjen i landet. Av de fem store aktørene som kontrollerer to tredeler av markedet, er fire eid av utenlandske selskaper, ifølge VG har flere base i skatteparadiser.

torsdag 7. september 2017

Kåring: 20 mest ansvarlige ledere i Nord-Europa


Stop Spild Af Mad logo
Nordic Business Forum har kåret de 20 mest ansvarlige lederne i Nord-Europa, inkludert Baltikum og Russland. Danske Selina Juul gikk av med seieren. Den russisk-danske grunnleggeren av "Stop Spild Af Mad" er også kjent som forfatter og aktivist.

19-20 April Conference: Methods in Applied Ethics

Conference date: April 19–20, 2018
Submission deadline: January 15, 2018

Conference venue: Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway

tirsdag 5. september 2017

Mindre skepsis til innvandrere siden 1993

World Islamic Mission i Åkebergveien, Oslo. Bilde.Til tross for tildels høylytt diskusjon rundt innvandring i valgkampen, viser tallene at nordmenn er blitt langt mer positive til innvandring og innvandrere i løpet av de siste tiåra. Norsk Monitor-undersøkelsen har blitt gjennomført annen hver høst siden 1993, og stiller blant annet fem spørsmål knyttet til innvandring. Holdningene har blitt mer positive til innvandrere i løpet av drøyt to tiår.