fredag 27. januar 2017

CROP Poverty Brief: – Fiscal systems should not make the poor net payers

Based on the results of a study applying comparable fiscal incidence analysis to twenty-eight low and middle income countries, Prof. Nora Lustig (Tulane University, USA) argue that:

torsdag 26. januar 2017

Reglene strammes inn overfor Airbnb i mange land

Fra Airbnb nettside for Oslo
– Airbnb er blitt verdens største hotellkjede, uten at noen kjenner til skatteinntektene, sier Kristin Krohn Devold, som er administrerende direktør i NHO reiseliv til Bergens Tidende.

Men nå har mange byer rundt i verden tatt grep, og krever at Airbnb gir tilgang til tall og utleiere.

tirsdag 24. januar 2017

Call for papers: The Politics of Inclusion, CROP/UNESCO/MOST, Paris 6-7 July

International workshop organised by CROP, and UNESCO’s Management of Social Transformations (MOST) Programme, to be held 6-7 July 2017, in Paris, France.

mandag 23. januar 2017

ISO 31007 - Ny internasjonal standard for antikorrupsjon

Det er lansert en ny standard for antikorrupsjon – ISO 31007, et ledelsessystem. Denne standarden, som i Norge har betegnelsen NS-ISO 37001, er utviklet for å skape en antikorrupsjonskultur i en organisasjon og implementere nødvendige kontrollforanstaltninger. Dette vil igjen øke sjansen for å oppdage korrupsjon og redusere forekomsten i første omgang.

Stephen Hawking: – No er den farlegaste augneblenken i menneskeslekta si historie

Stephen Hawing på 80-talet. NASA StarChild image of Stephen Hawking, Public Domain.Den verdskjende teoretiske fysikaren Stephen Hawking skriv i ein artikkel i Guardian at han forstår at folk røyster for både Brexit og Donald Trump. – Det er uroa for dei økonomiske følgjene av globaliseringa og dei jamt raskare teknologiske endringane som ligg bak ei slik røysting, og den er fullt forståeleg, skriv Hawking.

Hawking uroar seg over at skilnadene mellom rik og fattig aukar, og at mange ser at levestandarden deira går ned, medan det blir vanskeligare å skaffe seg utkomme til eit normalt liv.

torsdag 19. januar 2017

New Paper examines Norway's proclaimed Zero-Tolerance to Corruption

In a new paper Birthe Eriksen and Tina Søreide looks into the Norwegian implementation of its official 'Non-Tolerance to Corruption' policy in its operations abroad.

tirsdag 17. januar 2017

Åtte menn eier like mye som halve folket på planeten

De åtte rikeste i verden eier like mye som den fattigste halvparten av verdens folk. Det er Oxfam som legger fram disse tallene i en rapport til det økonomiske toppmøtet i Davos. I fjorårets rapport het det at de 62 rikeste eide like mye som de 50% fattigste av oss. Men etter at organisasjonen har fått nye tall over inntekstfordelingen i India og Kina, viser det seg at de fattigste eier langt mindre enn tidligere antatt.

fredag 13. januar 2017

Energy Lab hosting exciting free mini-seminars on renewables

The Energy Lab at the Geophysichal Institute, Bergen University, hosts weekly informal lunch-meetings and larger half-day seminars. These events are free of charge and open to all interested. Future events can be found in the calendar.

If you want to keep updated on what’s happening in the Energy Lab, you can sign up to their mailing lists here, or follow them on Facebook. The next half year holds an extensive list of interesting upcoming events (keep on reading!)

Bergen 16.1: Vilhjálmur Árnason om bankkrisa og etikk på Island

Mandag 16. januar kl. 14.00 får Høgskulen på Vestlandet, Bergen, besøk av Vilhjálmur Árnason, som er professor i filosofi ved Universitetet i Reykjavik

Han har bl.a. vore leiar av arbeidsgruppa oppretta av det islandske parlamentet for å på etikk og arbeidmetoder i kjølvatnet av bankkrisa på Island.

Han vil foredra om bankkrisa på Island og etiske problemstillingar, og vi diskuterer i lys av dette dei etiske spørsmål som vi har i utdanninga av våre studenter.

Stad: O-bygget 2. etasje, Campus Kronstad.

torsdag 12. januar 2017

Rapport: 75.000 nye grønne arbeidsplasser innen 2025?

En fersk rapport fra NHO og Boston Consulting Group anslår at Norge kan skape 75.000 nye grønne arbeidsplasser fram til 2025. Men i så fall må omstillingstakten vesentlig opp. I dag er det ikke mange selskaper som satser tilstrekkelig på grønn omstilling. Bare én av fem næringslivsledere sier at de har skapt nye arbeidsplasser gjennom grønn satsing.

Bergen 12.-22. June, PhD course: Poverty, Climate Change and Sustainability

CROPIn June 2017, CROP, together with local and international partners, will organise one of the parallel PhD level courses that will make up this year’s Bergen Summer Research School (BSRS) at the University of Bergen.

Global Challenges is the overarching theme for the summer school, and from 12-22 June 2017, international experts will gather in Bergen to explore some of the greatest challenges facing contemporary society.

Nordic Securities mister lisensen

tanker. cc0, pixabayFinanstilsynet har fattet vedtak om å inndra lisensen til meglerhuset Nordic Securities. Det ble gjennomført tilsyn i meglerhuset i begynnelsen av desember, og i rapporten skriver Finanstilsynet blant annet «for mange av kundene har foretaket satt sine egne interesser foran kundens interesser, ved å gi investeringsråd som har ledet kundene til overdreven verdipapirhandel».

mandag 9. januar 2017

Oslo 20. januar: Boklansering – Elgar Handbook of Alternative Theories of Economic Development

Elgar Handbook of Alternative Theories of Economic Development som nylig kom ut, blir lansert på Litteraturhuset i Oslo 20. januar kl 18-20.

Innledning: Jayati Ghosh
Paneldisjusjon med Erik Reinert, Rainer Kattel og Jayati Ghosh
Ordstyrer: Ingrid Harvold Kvangraven, PhD-student ved The New School og styremedlem i Rethinking Economics Norge
Sted: Wergeland-salen på Litteraturhuset.

tirsdag 3. januar 2017

Målstyring i politiet: hver femte politimann trikser med tallene

Politi i refleksvester. Foto: User:Heb on Wikimedia Commons CC3.0
En spørreundersøkelse viser at hver femte politimann pynter på tallene som skal dokumentere utført arbeid. Forskningsleder Christin Thea Wathne ved Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus, har sendt ut en spørreundersøkelse til 8341 medlemmer i Politiets Fellesforbund. 2248 svarte.

USA: Lokalt politi tar betalt av uskyldige for arrestasjon

This patch is part of the collection of the International Policecollection in Slochteren from the IPA Licensing. CC3.0
Økonomien i amerikanske kommuner og fylker har ofte så presset økonomi at de finner svært kreative måter å skaffe inntekter. I Ferguson i Missouri planlegges det å sette opp målsetninger for økning av politiets egne inntekter. I Colorado har fem byer mer enn 30 prosent av inntektene sine fra trafikkbøter.

mandag 2. januar 2017

Oljefondet ut av 15 kullselskaper

Steinkohle aus dem Bergbau, sogenannte "Press-Stein-Kohle", benannt nach dem Erfinder Charles Thomas Press. Eignes Bild.Foto:  de:Benutzer:Stahlkocher, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Det produktbaserte kullkriteriet trådte i kraft 1. februar, og etter den tid har Statens pensjonsfond utland trukket seg ut av 52 selskaper som driver kullgruver eller har mer enn 30 prosent av inntekten fra kraftproduksjon basert på kull.

EU-dom mot masselagring av overvåkingsdata

EU-domstolen avsa rett før jul en dom som vil bli svært viktig for personvernet også i Norge. Ifølge direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon setter dommen foten ned for lagring av trafikkdata der det ikke foreligger klar mistanke om alvorlig kriminalitet.

Hver av verdens 500 rikeste ble 4 miliarder kroner rikere

Bill Gates er fortsatt verdens rikeste mann. De siste 12 månedene ble de 500 rikeste enda rikere. Valget av Donald Trump til ny amerikansk president hjalp godt til, ved å sende fly- og bankaksjer til værs.

Starten på året var skikkelig dårlig for de superrike, mens resten av året endte opp med å gi dem en solid bonus. Spesielt har risikoinvesteringer kastet ekstremt godt av seg i 2016.

Les mer på E24

Etikk i Praksis nr 2-2016: Global Justice

Nytt nummer av tidsskriftet Etikk i Praksis er ute. Hovedfokus er teoretisk kontra praktisk tilnærming til global rettferdighet (global justice). Melina Duarte og Tor Ivar Hanstad skriver i lederartikkelen:

"Recently, philosophers and political theorists who defend a more practical or realistic approach to the issue of global justice have challenged the purely theoretical approaches.