fredag 13. januar 2017

Bergen 16.1: Vilhjálmur Árnason om bankkrisa og etikk på Island

Mandag 16. januar kl. 14.00 får Høgskulen på Vestlandet, Bergen, besøk av Vilhjálmur Árnason, som er professor i filosofi ved Universitetet i Reykjavik

Han har bl.a. vore leiar av arbeidsgruppa oppretta av det islandske parlamentet for å på etikk og arbeidmetoder i kjølvatnet av bankkrisa på Island.

Han vil foredra om bankkrisa på Island og etiske problemstillingar, og vi diskuterer i lys av dette dei etiske spørsmål som vi har i utdanninga av våre studenter.

Stad: O-bygget 2. etasje, Campus Kronstad.