mandag 2. januar 2017

Oljefondet ut av 15 kullselskaper

Steinkohle aus dem Bergbau, sogenannte "Press-Stein-Kohle", benannt nach dem Erfinder Charles Thomas Press. Eignes Bild.Foto:  de:Benutzer:Stahlkocher, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Det produktbaserte kullkriteriet trådte i kraft 1. februar, og etter den tid har Statens pensjonsfond utland trukket seg ut av 52 selskaper som driver kullgruver eller har mer enn 30 prosent av inntekten fra kraftproduksjon basert på kull.


Nå er det selskaper som har termisk kull som en stor del av virksomheten. Dette er kull som brukes til kraftproduksjon. Fondet varsler også at flere selskaper vil havne på svartelista i løpet av det nye året.

Ifølge Aftenposten forteller ikke Oljefondet at det fortsatt har store investeringer i selskaper som planlegger å bygge kullkraftverk. Disse investeringen var ikke omfattet av Stortinget sitt vedtak.

Les mer i Aftenposten