fredag 31. mars 2017

1st open call to 10th Promitheas conference on energy and climate change

PROMITHEAS
The Energy and Climate Change Policy Network


1st open call

The PROMITHEAS Network is organizing for the 10th (tenth) year the International Scientific Conference on "Energy and Climate Change" during 11-12-13 October 2017 in Athens (Greece).

Please find more details regarding this event at the Conference website

Telenordirektører med gyllen fallskjerm etter korrupsjonssak

A no money handshake. Wikimedia Commons public domain
De to direktørene i Telenor forlot selskapet etter korrupsjonsgranskingen rundt Vimpelcom-saken. Med seg fikk de 17,5 millioner kroner. Finansdirektør Richard Olav Aa hadde en grunnlønn i Telenor på én million kroner. I tillegg fikk han 11,7 millioner i form av ymse goder som forsikring, bilgodtgjørelse, flyttekostnader og skattemessige bonusaksjer.

torsdag 30. mars 2017

Varsler fikk to år i fengsel og 104 millioner dollar

Money. Image public domain, wikimedia.
Bradley Birkenfeld arbeidet i bank med å bistå rike amerikanere med å skjule penger i Sveits. Men så varslet han myndighetene. Det kostet ham to år i fengsel, men lønte seg godt økonomisk: han fikk 104 millioner dollar i belønning.

Regjeringsoppnevnt utvalg for fortsatt ubevæpnet politi

Fortsatt ubevæpnet politi gir høyere tillit i folket.
Bevæpningsutvalget har konkludert: Norge bør fortsatt ha et ubevæpnet politi. Utvalget som er oppnevnt av regjeringen, la i går fram ei rekke anbefalinger, der det bare er i punktet om framskutt lagring at utvalget deler seg.

tirsdag 28. mars 2017

Storstilt pengevasking gjennom nordiske banker

Milliardbeløp fra kriminell virksomhet er blitt hvitvasket gjennom internasjonale transaksjoner der de endte opp på konti i store internasjonale banker, deriblant Nordens største to største banker, Danske Bank og den danske avdelingen av Nordea Bank.

Arbeidere med fast ansettelse uten garantert lønn vant i retten

Mads Wiik Kleven, leder Unionen fagforening
Mats Wiik Kleven
Unionen fagforening
I Bergen Tingrett fikk seks polske arbeidere fullt medhold i saken de anla mot arbeidsgiveren, bemanningsbyrået Clockwork Bemanning. Det er første gang det har blitt felt en dom om de omstridte såkalte 'nullprosentkrontraktene' der man formelt sett er fast ansatt, men bare får lønn når arbeidsgiveren har oppdrag til en. Tingretten konkluderte enstemmig med at kontraktene er en omgåelse av reglene for midlertidige ansettelser.

fredag 24. mars 2017

Tax Justice Network: Alvorlige mangler i lovforslaget fra Hvitvaskingsutvalget

Det regjeringsoppnevnte Hvitvaskingsutvalget har kommet med lovforslag om et norsk register for egentlige eiere. Tax Justice Network peker vi på tre alvorlige mangler i forslaget. Disse må utbedres dersom registeret skal fungere etter hensikten:
  • Registeret må være åpent tilgjengelig
  • Registeret må inkludere børsnoterte selskaper
  • Registeret må omfatte alle eiere (forslått terskelverdi er på 25% eierskap)
Les mer på taxjustice.no

Det har også kommet inn en rekke andre høringsuttalelser. Finn dem på regjeringen.no

25.-26. april: Spennende årskonferanse mot økonomisk kriminalitet

Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet mønstrer et bredt spekter av innledere og tema. Blant innlederne er Nina Selbo Torset fra Aftenposten, Marianne Bender fra Økokrim, Sigrid K. Jacobsen fra TJN Norge og mange flere. Konferansen finner sted i Tønsberg 25.-26. april.

Tema på konferansen:

torsdag 23. mars 2017

Delte syn om regjeringens forslag til siteringsindikator

Kunnskapsdepartementet foreslår innføring av en siteringsindikator i tellekantsystemet. Universitets- og høgskolesektoren deler seg i synet på forslaget, og splittelsen følger ikke vante skillelinjer.

tirsdag 21. mars 2017

SPIR-prisen til Karbonfangst og verdiskaping

Carbon nanofibers
På Fornybarkonferansen i Bergen 15. mars ble Bergen Carbon Solutions kåret til vinnere av SPIR-prisen 2017. Selskapet har utviklet en metode for CO2-fangst som kan revolusjonere CO2-rensing som klimatiltak.

Etikkdager på Campus Kronstad, Bergen

programplakat pdf
Ansvarlig ledelse med tredelt bunnlinje – Økonomisk, sosial- og miljømessig bærekraft
Dette er tittelen for årets etikkdager på Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad. Etikkdagene er åpne for studenter, lærere og andre interesserte.

Program:

torsdag 16. mars 2017

Sør-Koreas president avsatt for korrupsjon

Korea.net / Korean Culture and Information Service (Photographer name) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
For første gang i Sør-Koreas historie er en demokratisk valgt president avsatt av høyesterett i landet. Alle de åtte dommerne var enige om å avsette president Park Geun-hue. Etter avsettelsen har hun ikke lenger immunitet, og blir sannsynligvis stilt for riksrett.

Park er mistenkt for å ha bistått venninnen Choi Soon-sil med pengeutpressing overfor flere av de store konsernene i landet. De skal ha blitt presset til å donere nær 600 millioner kroner til veldedige stiftelser. Flere av topplederne i Samsung er tiltalt for betaling av bestikkelser.

onsdag 8. mars 2017

Slik gjorde Bjerknessenteret Bergen til klimahovudstad

Geofysisk institutt 1928 1951I året 2000 gjekk det eit rykte klimaforskarar i Bergen fanga opp, om at ei stor utlysing av forskingsmidlar var på veg. Då ryktet sa at utlysinga skulle gå til sterke fagmiljø, forsto marinbiologen Eystein Jansen at Bergen hadde dei ressurspersonane som var naudsynte. Dei var berre spreidde rundt i byen, og hadde lite eller ikkje noko skikkeleg samarbeid.

SSB: Regjeringens biodrivstoffsatsing kan gi økning i utslippene

Palmeplantasje i Malaysia
Foto: CEphoto, Uwe Arana
En rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) konkluderer med at regjeringens krav om innblanding av 12 prosent biodrivstoff i 2020 kan gi økning i globale utslipp tilsvarende 29.000 eller hele 238.000 biler. I dette tallet er det ikke beregnet eventuell positiv effekt av 4 prosent innblanding av såkalt avansert biodrivstoff, da det er uklart hvilke råstoffer som vil bli brukt i denne produksjonen. Tilgangen på råstoff til produksjon av avansert biodrivstoff er begrenset – hovedsaklig kvist og kapp fra skogbruket og biologisk avfall.

tirsdag 7. mars 2017

Første gassferge bygd i 2000 – og det ble ikke stort flere

Batterifergen 'Ampere'
Batterifergen 'Ampere' krysser
Sognefjorden.
Foto Vidarlo, Wikimedia commons
15 år etter at et norsk verft bygde den første gassdrevne fergen i verden, går det aller meste av sjøtransporten fortsatt på tungolje og diesel.

Norsk innenriks skipsfart bidrar med 9 prosent av klimagassutslippene i Norge. Uten tiltak vil disse utslippene øke med 40 prosent fram mot 2040. Men alternativene har hittil vært for dyre.

mandag 6. mars 2017

38 prosent av innvandrerbarn lever i fattigdom

For første gang utgjør barn med innvandrerbakgrunn over halvparten av alle fattige barn i Norge. Antallet av slike barn øker, men det gjør også antallet fattige barn uten innvandrerbakgrunn.

– Varslere må tas på alvor

Varsler CC3.0, profesjonsetikk.no
Med utgangspunkt i den siste varslersaken i Bergenspolitiet, skriver Nils Johnsen en kronikk der han ut fra egne erfaringer viser hvilken risiko en organisasjon kan ta dersom ledere ikke er åpne for ubehagelige meldinger fra varslere: – Som leder skal du ha fokus på det som er viktig – og det som er potensielt farlig. I en slik sammenheng er varslerne ressurspersoner, både for deg som leder og for organisasjonen, skriver Johnsen.

Mest bruk av tvang i psykiatrien på Vestlandet

Credit: Wellcome Library, London A mentally ill patient in a strait-jacket attached to the wall and a strange barrel shaped contraption around his legs. Photograph after a wood engraving by E. Tritschler, 1908. 1908 after: Emil Tritscler
Silje Marie Strandberg var utsatt for tvangsbehandling 195 ganger som psykiatrisk pasient gjennom 10 år i Stavanger. Både holding, isolasjon og beltelegging ble brukt mot Strandberg.
– Jeg var livredd. Inni hodet var jeg i en kamp for å overleve, og så ble jeg i tillegg bundet fast. Jeg ble utskrevet i 2008, men fortsatt preger disse hendelsene meg mye, sier Strandberg til NRK Rogaland.

torsdag 2. mars 2017

New articles in Etikk i Praksis

Etikk i praksis
Two articles in Nordic Journal of Applied Ethics / Etikk i Praksis available in early view:

Jennifer Leigh Bailey, May Thorseth: Value and Growth: Rethinking Basic Concepts in Lockean Liberalism

Erika Kristin Palmer: Beyond Proximity: Consequentialist Ethics and System Dynamics