tirsdag 30. mai 2017

De aller rikeste unndro mest skatt

Anette Alstadsæther, professor NMBU
95 prosent av kontoene skandinaver har i storbanken HNBC i Sveits ble ikke meldt til norske skattemyndigheter. De aller rikeste eier om lag halvparten, en uforholdsmessig stor del, av pengene som står på slike skjulte utenlandskonti. For første gang er tall fra den store datalekkasjen Swissleaks i 2015 nå blitt undersøkt av forskere.

BT-kommentator: Skumle utlendinger

Norsk reiselivsbransje og filmprodusenter klager på internettbaserte tjenester som presser prisene. Kommentator Mathias Fisher i Bergens Tidende ser forslag om avgifter på slike tjenester som proteksjonisme og "internettskepsis":

Fagkonferanse - Årskonferanse Oslo 8–9. juni

Velkommen til fagkonferanse om informert samtykke, profesjon og etikk i Oslo 8. og 9 juni. Forskerkonferansen for teori og praksis om informert samtykke er samkjørt med Årskonferansen for Profesjonsetisk nettverk i Norge. Profesjonsetisk nettverk har egen WS fredag med invitasjon til artikler som kan inngå i et temanummer i Professions and Professionalism 

mandag 22. mai 2017

WHO-ansatte storforbrukere i reisekomfort

Margaret Chan  By Chatham House (Margaret Chan) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons
Verdens helseorganisasjon WHO bruker like mye på reiser for sine ansatte som organisasjonen tilsammen bruker på å bekjempe de tre sykdommene aids, malaria og tuberkulose. Det er nyhetsbyrået AP som har avslørt reiseregningene.

15 varsler på 1,5 år etter innføring av varslings-app

Møller Gruppen innførte varslingsapp der medarbeiderne i bedriften kan varsle anonymt. På ett og et halvt år kom det inn 15 varsler. Ett av dem var anonymt. Bedriften regner med at ett av varslene er alvorlig.

torsdag 18. mai 2017

Orlogskaptein dømt for grov korrupsjon i Nigeriabåt-saken

Den tidligere orlogskapteinen Bjørn Stavrum ble dømt til fire år og åtte måneders fengselstraff for grov korrupsjon og ulovlig salg av militærmateriell under den såkalte Nigeriabåt-saken. Dommen var 8 måneder lengre enn aktors påstand. Han er også dømt til å betale 4,1 millioner kroner i erstatning.

Nå skal skatterådgiverne granskes

60 skatteytere blir kontaktet av skattemyndighetene som direkte resultat av offentliggjørelsen av Panamapapirene. Dette er de sakene Skattemyndighetene følger konkret opp, etter at de i første omgang har sett nærmere på 200 selskaper de ble oppmerksomme på etter avsløringen.

mandag 15. mai 2017

Pareto-topper tiltalt for grovt bedrageri

Fra Paretos nettsted
Pareto Securities, ikke tiltalt.
To ansatte i meglerhuset Pareto og en ekstern konsulent er blitt tiltalt av Økokrim for grovt bedrageri av opp mot 188 millioner kroner. Ifølge tiltalen er opp til 12 selgere blitt svindlet for sin godtgjørelse som skulle vært utbetalt i ettertid, da meglerne holdt skjult at det ble oppnådd over dobbelt så god pris på aksjer fra samme selskap bare få uker etter den aktuelle handelen.

21-23.11: NEONdagene i Bodø – Omstillingsprosesser

I 2017 arrangeres NEONdagene av Nord Universitet i Bodø, i løpet av dagene 21-23. november. Temaet for årets konferanse er Omstillingsprosesser - smertefulle erfaringer eller kreative muligheter? Konferansen skal inspirere og stimulere til refleksjon over dilemmaer, utfordringer og muligheter som kan oppstå i omstillingsprosesser.

torsdag 11. mai 2017

Ny bok: The struggle for teacher education

I store deler av verden blir lærerutdanningen nå sett på som nøkkelen til å løse mange forskjellige samfunnsproblemer. Ifølge Tom Are Trippestad, hovedredaktør for boka "The Struggle for Teacher Education", foregår det en prosess der en rekke eksterne aktører forsøker å få innflytelse på styring og reformer av lærerutdanningen. – I dette politiske klimaet har lærerutdanningene selv mistet problem- og definisjonsmakt, sier Trippestad til hib.no. Den nye boka om lærerutdanningene lar lærerutdannernes stemmer slippe til.

mandag 8. mai 2017

Én dom av blant 70 saker om vitenskapelig uredelighet

Forskningsetikkloven ble vedtatt i i 2006 etter at Sudbøsaken satte fart i arbeidet mot forskningsjuks. Granskningsutvalget har vært i virksomhet fra og med 2008, og har behandlet 70-80 saker. Av disse har bare seks saker endt med en uttalelse fra utvalget. De resterende har blitt avvist eller returnert til lokalt nivå. Tre av de seks sakene endte med frifinnelse, to endte med kritikk mens bare én enkelt sak endte med med konklusjon om "vitenskapelig uredelighet".

UiB forbereder konferanse om FNs bærekraftsmål

Kunnskapsdepartementet ønsker at universitet og høgskoler skal legge større vekt på FNs nye bærekraftsmål.

Nå forbereder UiB en konferanse om initiativet i 2018. Universetetet inviterer andre høgskoler og universiteter til å utnevne personer til å representere i forberedelsene til konferansen.

Les UiBs brev om FNs bærekraftsmål (pdf)